Lilith aneb moje marné hledání pravdy a lásky

Na začátku bylo slovo:

 • A to slovo nebylo Bůh
 • O Lilith je tolik různých verzí, že je skoro marné dohledat, kde je pravda
 • Lilith jako praobraz silné, emancipované ženy se stala vzorem mnoha feministických tlup, utlačovaných žen a žen, které chtějí něčeho dosáhnout (ne, vždy s dobrým výsledkem)
 • Různé mýty a legendy, báchorky i bludy se zmiňují o Lilith, jako o 1 stvořené lidské osobě Bohem, služebnice bohyně, prvním démonovi či o prvním upírovi
 • Ze snahy o zaškutulkování se stal marný boj hledání, ale válka k pravdě ještě ztracená není; sic jsem prohrála bitvu, ale válku vyhraju, alespoň se o to pokusím (Ze satanových slov: První bitvu jsem prohrál, ale válku vyhraju, a já tomu docela věřím a tak trochu mu fandím)
 • Takže se tu trochu zapotíme a pokusíme se o rekapitulaci:

Snaha někam zapadnout:

 1. Lilith jako 1 z 5 manželek Satana (moje oblíbená vize, i když mi nikdy nejde na rozum, co s nimi dělá)
 2. Lilith jako 1 bytost – na začátku stvoření nebyl stvořen Adam jako první, ale Lilith; ta jako první bytost obývala ráj Eden a v rámci utlačování žen byla vyškrknuta ze seznamu, protože se nehodila do repertoáru mužského plemene
 3. Lilith jako první démon – také oblíbená teorie; po hádce s Adamem vyslovila nevyslovitelné (dle někoho doslova nevyslovitelné, dle někoho zakázaného vyslovovat) jméno Boží a zmizela (dle jiné vize vzlétla k oblakům)
 4. Lilith jako první upír – oblíbená teorie feministek a praštěných puberťaček
 5. Lilith jako bohyně či její služebná
 6. Lilith jako padlý anděl

Mužský chtíč zavelel a přeškrtal, aneb Lilith v náboženství:

 • Též známá jako Černá Luna, dle odvrácené straně Měsíce (někdy i jako temná strana symbolu Panny, přičemž Panna Marie je ta světlá)
 • „...a Bůh stvořil Lilit, první ženu, tak jak stvořil Adama. Místo prachu však použil pouze odpad a špínu. Z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus a nespočet dalších démonů, kteří dodnes sužují lidstvo“
 • Dle všeho měl Bůh stvořit Lilith jako první osobu, která procházela rájem a ten byl jejím domovem; pak Bůh stvořil k Lilith Adama, aby nebyla pořád tak sama
 • Dle jiné verze byla stvořena jako druhá k Adamovi
 • Spolu s Adamem měli obývat ráj a také jak se vypráví, spolu souložit (je to přece jenom součást lidského bytí)
 • Po nějakém čase spolu vznikli neshody mezi párem; většinou se jako argument uvádí to, že Lilith jako rovnocenná bytost s Adamem odmítala sexuální polohu pod Adamem dle jiné verze šlo o to, že Adam chtěl, aby jej poslouchala, protože si myslel, že byla stvořena „pro něj“ a ne k němu
 • "Proč bych měla ležet pod tebou ? I já jsem byla stvořena z prachu a jsem ti rovnocenná."
 • Vypráví se, že se Adam pokusil se jí zmocnit násilím (a pak že prvotní hřích stvořila žena)
 • V návalu situace vyslovila nevyslovitelné jméno Boží a vznesla se do oblak a zmizela (dle jiné verze prostě zmizela)
 • Se spojením s Adamem měl prý vzniknout Asmodeus

Hledání Lilith:

 • Adam začal prosit Boha, aby mu Lilith přivedl zpět
 • Bůh poslal 3 anděly (Michael, Gabriel a Natael), aby ji našli a přivedli zpět
 • Našli ji v blízkosti Rudého moře, kde se stala nevěstou démonů a předali Boží varování, že pokud se nevrátí, tak denně zemře sto jejích démonických dětí
 • Dle pověsti se Lilith vzepřela a rozhodla se, že se nevrátí a v tomto důsledku se s ní měl stát démon (vidí taky někdo ten paradox, že měla být prvním démonem, ale při jejím odchodu už démoni existovali?)
 • Dle všeho měla denně počat několik démonických dětí, kterým se říká Lilim
 • Dle legend byla také oním hadem, který svedl Evu ke hříchu právě Lilith

Následky vyhoštění:

 • Dle povídaček se za smrt svých dětí a trestu, který jí byl udělen začala mstít
 • Její msta je většinou spojována se smrtí novorozeňat a rodiček (tady se to pere, protože Lilith je považována za patronku rodiček)
 • „Přísahám při božím jménu živoucím a jsoucím, že když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být."
 • Tak vznikl trend psát jména andělů do medailonků dětí, na destičky, na postýlky, či nad dveře jejich pokoje
 • Dnes se už ví, že rizikové období u novorozeňat je prvních 7 týdnů, kdy všechno ještě nefunguje jak má; taky se říká, že novorozenci prostě zapomenou dýchat či že duše či duch není s tělem tak spjaty
 • Další epizodou jsou muži, které má svádět, odebírat jim energii; v některých povídkách má s muži i spát v jiných to dělá jen ve snech

V bibli se uvádí většinou jen Lelek a mnoho z nich spojují lelka s hebrejským výrazem li-lith:

 • Překlad krále Jakuba, 1611, (AKJV): "Divoká pouštní zvěř se bude také setkávat s divokými zvířaty z ostrova a satyr bude volat na své kolegy, sama sova se tam bude také nalézat a najde pro sebe místo odpočinku."
 • Bible kralická, 1613, (BKR): "Tam se budou potkávati spolu zvěř s ptactvem, a příšera jedna druhé se ozývati; tam toliko noční přeluda se usadí, a odpočinutí sobě nalezne."
 • Americký standardní překlad, 1901, (ASV): "A zvěř z pouště se sejde s vlky, a divoké kozy budou křičet na své kolegy, ano, i netvor v noci se tam usadí a najde své místo k odpočinku."
 • Český ekumenický překlad, 1979, (ČEP): "Bude se tam setkávat divá sběř s hyenami a běsové budou na sebe pokřikovat. Bude si tam hovět upír a najde si odpočinek."
 • Překlad nového světa, 1984, (PNS): "A ti, kdo obcházejí bezvodé kraje, se setkají s vyjícími zvířaty, a dokonce i démon v kozlí podobě bude volat na svého druha. Ano, jistě si tam udělá pohodlí lelek a najde si místo odpočinku."
 • Nová Jeruzalémská bible, 1985, (NJB): "Divoké kočky se tam setkají s hyenami, satyr bude volat na další satyry, tam Lilith bude číhat a hledat místo kde si oddychne."
 • Překlad 21.století, 2009, (B21): "Setkají se tam příšery a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadí a najde odpočinutí."
 • Nový mezinárodní překlad, 2011, (NIV): "Pouštní tvorové se setkají s hyenami a divoké kozy budou mečet k sobě navzájem, a všechna noční zvěř tam bude odpočívat a najdou pro sebe místa k oddychu."

Mytologie, a tak dál:

 • Ve starém Sumeru považována za levou ruku nejvyšší bohyně plodnosti Inanny
 • Údajně jí měla pomáhat přilákat muže do jejího chrámu, aby jí uctívali – v důsledku toho se jí začalo říkat všemožnými hanlivými slovy, které tu z úcty k ní vyslovovat nebudu
 • Lilith vyskytuje také často jako démon
 • Spojována často v astrologii, kde měla úlohu ve výkladu snů; ztotožňována s Bohyní měsíce, sexu a průvodkyně snů; značí také „vnitřní já“, jakési ID
 • Lilith také symbolizuje strach z neznámého, neprozkoumaného
 • V sumerské mytologii jako dcera bohyně Mehitabel
 • U semitských národů nejdříve podobna Lil, sumerské bohyni ničivých větrů a bouří
 • Poté byla propojena s Lamaštu, čarodějnicí či ženským démonem, která dle pověstí byla vražedkyní dětí ( ukřídlená noční můra, upír atd…)
 • Dle Zoharu, hlavního židovského díla mysticismu byl Adam původní oboupohlavní bytost, z jedné strany muž, z druhé strany žena; Bůh uspal člověka a oba od sebe oddělil a část kde byli spojeni zakryl masem
 • Podle kabbalistické knihy "Sefer Rasiel" byla Lilith vyjící ženský démon známý i jako Mejaleleth; Lilith chodí po světě s 480 zlými duchy a padlými anděly a bojuje s jejími sokyněmi, démonkou Machlath a její dcerou Agrath
 • Jiné legendy vyprávějí o jiné démonce jménem Namach; Lilith i Namach podle legendy souložily s Adamem a "seslaly na svět zkázu"; Zohar označuje Namach jako matku démonů, zatímco Lilith za jejich vládkyni.

Spojení se satanismem:

 • V satanismu jako duchovní cestě světlých bytostí hozených do tmy figuruje Lilith jako 1 z 5 manželek Lucifera/Satana a jako jeho nejoblíbenější
 • Bohyně ženských práv a bojovnice za jejich práva
 • Patron silných žen; při evokacích prý může pomáhat v těchto věcech, ale údajně si vybírá
 • Představuje sexuální osvobození a potěšení ze sexu
 • Pomáhá ženám přo porodech
 • Symbolizuje právo na potrat a antikoncepci
 • Dle jedné verze článku má být velmi moudrá a jejím symbolem je sova (1 z mnoha)

Dle mého názoru vidím Lilith jako praobraz silné ženy, takové, kterou církev odstranila v důsledku zpatriarchování společnosti. Osobně ji vidím jako verzi ženy Satana. Ti dva se k sobě určitě hodí. Ač ve mně vzbuzuje jistý silný respekt k její osobě… No potkat ji, no nevím… Asi by ze mě byl hnedle vedle jejího skoro božského potenciálu uzlík neštěstí… mě se už zkrátka pomoci moc nedá…

 

Zdroje: https://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Lilith.html; https://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Lilith.html; https://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2007092114; sestaveno dle mé mysli za pomocí zdrojů za pouhé 2 hodiny…

Lilith

Skutečně marné hledání pravdy a lásky

Datum: 14.02.2017 | Vložil: Apollonia

Kult Lilith je pokračováním pradávných pohanských krutých a zlých bohyní. O tom že lelek v bibli je Lilith hluboce pochybuji,. Navíc ta pasáž z bible je velmi slabý důkaz, dá se totiž vyložit všelijak. Narazíme na ni nejvíce v hebrejských mýtech, kdy před ní chránili kojence a čerstvé matky, protože Lilith je jejich vražedkyní - rizikové šestinedělí, kdy může dojít k náhlému úmrtí kojence. Je atributem pýchy, nepokory, pomsty a pudové sexuality bez lásky. V astrologii symbolizuje temné místo v našem nitru, které má každý z nás a díky kterému nejme schopni vědomě nahlédnout na zlo, které činíme druhým i sobě a dá to velké úsilí to o sobě zjistit. Též může být v astrologii atributem zvláštního a nadpřirozeného talentu, který ale není od Boha a může dotyčného časem svést na scestí. Neznamená to však, že to není skutečná bytost, tak jako jiní starodávní bozi či démoni. Byla člověkem, který se stal démonem kvůli tomu, že odmítla odpustit Adamovi, který litoval a smutnil po jejím odchodu. Nedbala ani Božích poslů-tři andělé, kteří jí zvěstovali prosbu od Boha, aby se vrátila. Místo toho obcovala s démony a denně porodila sto démonů. Bůh jí potrestal za její pýchu a pudovost tím, že způsobil, aby těch sto démonů ihned po narození zemřelo, protože by žili bez lásky a péče a působili by jen zlo. Lilith nepochopila, že trest byl spravedlivý a zatvrdila se vůči Bohu tolik, že se zní stal démon. Stala se manželkou Samaela- levé ruky Lucifera a pracuje pro peklo. Je velmi svůdná a též velmi krvelačná. Jí jde jen o vlastní uspokojení, které skrývá za masku emancipace a přitažlivosti. Není radno si s ní zahrávat, stejně jako s kteroukoli jinou démonickou či pekelnou bytostí. Ona nic nedává, jen bere. Jiný démon člověku třeba i dá vše, co si přeje, ale na konci svého života zaplatí dotyčný cenu nejvyšší. Pokud si přívrženec temných bytostí myslí, že v pekle ho po smrti budou uznávat a oslavovat jako spojence, je na omylu. Ďáblova pomsta Bohu je hubit lidi, jeho konkurenty, kterým se odmítl klanět a rozpoutal kvůli tomu v nebi válku, kterou prohrál a byl svržen na Zemi. Používá k obelstění člověka tak rozmanité a rafinované způsoby, že dotyčnému ani nedojde, že se zaprodal, anebo si myslí, že ďábel a jeho armáda jsou kamarádi nebo jemu podřízení - oni tak působí a jsou velmi inteligentní, mocní a štědří. Pokud jim svěříte důvěru a budete je kontaktovat, pak už není úniku. Ti, kteří se vycvičili v okultismu a díky změně názoru od něj chtěli vědomě odejít, zažili následně neskutečná muka a pronásledování démony, kdy jim šlo doslova o život, někteří o něj i přišli. Po smrti člověka, který spolupracoval s peklem až do konce, se stane to samé - tedy nepopsatelné utrpení a věčná smrt. Od chvíle, kdy obcujete s démony a něco od nich žádáte, jste se zřekli Boha a upsali se peklu. Proto varuji před komunikací s démony včetně Lilith a před uctíváním těchto bytostí. Také si uvědomte, že se jich pak nejde zbavit a obrátí se proti vám. Pak teprve poznáte, kdo skutečně jsou a že usilují o vaše zničení. Budou vás i vaše blízké skrytě týrat úzkostmi, strachem, depresemi, nemocemi, nehodami, samotou, závislostmi,nedostatkem financí, . . atd., léta nebo i do konce života. Ďábel není rád, je li obnažen a jsou li obnaženy jeho skutečné záměry a dělá vše pro to, aby k tomu nedošlo. Proto je nutné mít se na pozoru, je to ten nejlepší lhář a otec lži. Obzvláště v dnešní době, kdy je evidentní masová tendence představovat ho jako sympatického fešáka, se kterým je legrace, mluví pravdu a který ve skutečnosti není zlý. Pokud si někdo myslí, že zrovna jemu lhát nebude, je to velká domýšlivost a bláhovost a ani vlastní inteligence, moudrost, odvaha nebo statečnost se mu nemohou postavit na odpor nebo ho spoutat - zato on spoutá vás. To samé platí pro jeho spojence, včetně Lilith. Pokud má někdo výše uvedené potíže po komunikaci s temnými silami nebo se chce zbavit spoutání s nimi, doporučuji auto-exorcismus a vyhledat co nejdříve kněze. Píšu to jako zasvěcenec, který má za sebou již 20 let teorie i praxe a mám s daným tématem bohaté zkušenosti.

Re: Skutečně marné hledání pravdy a lásky

Datum: 22.08.2017 | Vložil: L.

Ha ha ... jsem pobavena.

Re: Skutečně marné hledání pravdy a lásky

Datum: 29.04.2018 | Vložil: Artep

Ahoj, můžeme se nějak spojit?

:)

Datum: 22.01.2017 | Vložil: Tal. A. Lilith

Zajímalo by mě, proč se tolik bojíte mého prapředka :)

...

Datum: 04.12.2016 | Vložil: ?

co když jsem lilith nabídla své tělo jako "loutku" a zvala sem ji na zem?

Re: ...

Datum: 14.02.2017 | Vložil: Ehm

Tak to si fakt jebnutá

Re: ...

Datum: 31.05.2017 | Vložil: Michael

Asi jsi zapomněla, kdo Lilith ve skutečnosti je. Nezahrávej si sní. Nic ji nenabízej ani sebe jako loutku. Pohybuješ se po tenkém ledě. Máš být sama sebou, a nedávat se někomu jako je Lilith. Ona není jen jméno. Nekomunikuj s ní.

aaaaa

Datum: 02.07.2016 | Vložil: Nemesis

Já a Lilith jsme milenci , přijde mi však že žárlí na jiné . Samozřejmně že dělá bu bu bu , ale i když se některý věci tváří zlý , llilith zlá není. Prostě chce uctu a respekt jako každá žena . Jednou jsem ji přivolával umyslně a už to nikdy neudělam , dala mi jasně najevo že jí to štve, Jako každá žena totiž očekává že jí dotyčný nebude brát jako samozřejmost ( hej ty poď sem ) ale jako dar ( přijď když budeš chtít,miluji tě ... )

Re: aaaaa

Datum: 13.10.2016 | Vložil: Michael

Jsi tak slepý a zahleděný její krásou, že nevidíš, co jsi udělal ! Jsi tak pošetilý ! Lilith není člověk ! Tu si nemůžeš přivlastnit ani se s ní kamarádit - to je cesta do hlubiny propasti !!!
Zachraň svoji duši !!!

Myslím že skutečnost bude jiná

Datum: 15.12.2015 | Vložil: Karel

Několikrát jsem Lilith vyvolával. Obvykle se zjevovala v podobě okřídlené ženy s ptačími spáry na nohou jak je na Babylonských vyobrazeních. V zeleném světle. Působí noční děsy, ale jinak obvykle neuškodí.
Zaujala mne co se toho týká Tibetská pověst o Brag srin mo (viz Ipolito Desideri) kde se tvrdí že jde (Brag sirn mo) o noční démonku (Rákšasí) z východních pouští - tedy stejně jako v bavbylonské (nikoliv židovské) mytologii Lilith, ženu prvního člověka a matku lidstva. Takže nevím....

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek