Jména od A

Abaddon - hebr. - Anděl bezedné propasti, ničitel, poradce. Říká se, že je to šéf démonů. Někdy ztotožňován s andělem ničení. Též známý jako Apollyon.

Abdiel - arab. - "Abd" - otrok. Pán otroků.

Abatu - Na Zemi jako destruktivní negativní energie v "Order of nine angels"; Obětovaly se mu oběti

Abduxuel - enochian. - 1 z démonských vládců měsíčních cyklů

Abigor - údajně bojovný démon, velí 60 legiím

Aamon - Křesť. - též známý jako Amon; vévoda; 7 ze 72 Goetic. démonů, má vládu nad 40 pekelných legií. Zobrazován jako vlk s dračím ocasem a plivající oheň. Na příkaz mága může mít podobu krkavčí hlavy psí zuby. Říká všechny věci minulé i budoucí

Abalam - křesť. - král; 1 z Paimon. asistentů; též známý jako Abalim

Abraxas - gnost. - Toto slovo bylo vrýváno do amuletů i na amulet. Mohlo by mít spojistost s "čáry máry abrakadabra". V řecké alfabetě má číselný význam 365.

Abyzou - žid. - ženský démon údajně stojící za potraty, noplodností a kojeneckou úmrtností; údajně proto, že byla sama naplodná; Šalamoun ji chytil a pověsil před chrám - od toho vznikla tradice vyvěsování Gordon na řeckých chrámech.

Adad - babylon. - Bůh bouří

Adramelech - asyrs. - údajně vychován kolonisty v Samaří; někdy spojován s Baalem, jindy s Molochem; ´předseda senátu pro démony´, zřejmě je i pověřen dohlížet na ďáblův šatník. V Miltonově ztraceném ráji je padlý anděl, přemožený Urielem a Rafaelem.

Aeshma - zoroastr. - démon hněvu, i jako posel Angra Mainguera

Agaliarept - žid. - údajně 1 ze 2 démonů přímo pod Luciferem; také v Grimoririum verum se rovněž uvádí, že Agaliarept a Tarihimal jsou vládci "Elelogap", kteří upravují otázky spojené s vodou. Ve Velkém Grimoáru platí, že Agaliarept je generál s mocí odhalovat tajemství a dává příkazy 2 legiím.

Agares - křesť. - vévoda (či velkovévoda) vládnoucí východním zónám pekla a sloužilo mu 31 legií démonů; může věci vracet, způsobit zemětřesení a učí jazyky ´nacházející potěšení v neslušných výrazech´; znázorněn jako bledý stařec jedoucí na krokodýlovi

Agathodemon - egypt. - dobrý démon

Agiel - žid. - inteligentní duch ze Saturnu uvedený v mnoha dílech (klíčky)

Agramon - démon strachu

Agrat-Bat-Mahkamt - Jedna ze Satanových manželek

Agros - dle všeho démon; nemá rád, když jej někdo volá či evokuje; dle všeho umí česky; nebezpečný?; dle jiné teorie má jít o boha či bůžka z pohanských dob

Ahpuh - Mayský ďábel

Ahriman - zoroastr. - destruktivní duch, "našeptávač"

Acheri - démon, noční můra; žije v Indických horách, v podobě malé dívenky sestupuje z vrcholků do údolí a sesílá noční můry; pro ochranu se používá červená šňůrka kolem krku.

Achor – jiné jméno pro Belzebuba

Aim - křesť. - velkovévoda z pekla, velmi silný, má pod sebou 26 legií démonů; dává pravdivé odpovědi a sesílá oheň; znázorněn jako hezký muž se 3 hlavama: 1. hada, 2.muže (někdy i se 2 hvězdy na čele) a 3. kočkou; jede na zmiji a v ruce nosí hořící dřevo

Akem Manah - zoroastr. - též jako Akoman, Akvan; démon "zlé paměti" či "zlých účelů" či "zlého myšlení" či "zlých úmyslů"; Manah označuje stav mysli a Akem Manah můžeme přesněji popsat jako "stav mysli", která zabraňuje jednotlivým z jeho uskutečňování (morální) povinnosti. V Hypostatě je démon (deava)

Akhlut - eskymácký démon; na souši v podobě vlka, ve vodě jako kosatka; zlý a nebezpečný; aljašský pobřeží

Ala - slov. - také jako Hala; jako démon nepřízně počasí, jehož hlavním cílem je vést krupobití vyrábějící "Thunderdouch" (typ oblačnosti; intenzivní počasí) do polí, vinic či ovocných sadů či ku zničení plodin, kořisti a jejich následné ukradnutí. Když jsou extrémně hladový napohrdnou ani dětmi. Vzhled je dosti ošklivý a to v různých folklorech, nejenom ve slov. (drak, baba jaga...)

Alal - kaldejs. - démoni, kteří přišli z pekla přesvědčit lidi aby hřešili

Alastor - křesť. a řec.-řím. -doslova "mstitel"; mezi řeckými a římskými démony 1 z nejznámějších jako zlý génius domácnosti; slovo se vykládá jako „mstitel“ a v řec. mytol. spojen s hříchy, které přešly z otce na syna; v římské mytologii znám převážně jako zlý génius, který láká obyvatele domu k hříchům, spojován i rodinnými spory; spojován s bohyní Nemesis; popisován jako velmi krutý a původně byl smrtelníkem, synem Neleuse, krále Pylosu; démonem se stal po smrti; v křesť. Démonologie považován za „popravčího“ či „kata“; někdy je použit jako všeobecný termín pro zlé duchy; v básních popisován i jako duch samoty;

Aldinach - egypt. - démon působící přírodní katastrofy

Alu-demon - semits. - noční démon

Alloces - křesť. - velkovévoda z pekla mající pod sebou 36 legií démonů, indukuje lidi k nemorálnosti; často zobrazován jak sedí na koni s dračíma nohama (někdy i brnění)

Allu - akkads. - vše zničí, byl či byli zrozeni Lilith či nějakou její "zaměstnankyní"

Amazu -převzatý démon noci

Amaymon - křesť. - princ z pekla a podle některých Grimoárů jediný, který měl moc nad Asmodeem; mág musí být ve stříbrném kruhu a se stříbrným prstenem; údajně má smrtelně jedovatý dech

Amducious - hebr. - zhouba; démon hudby

Amdusias - křesť. - též jako Amdukias, Ambdusias, má pod velením 30 legií démonů (dle některých zdrojů jen 29) a má hodnost velkovévody; znázorněn jako člověk s drápy místo prstů na rukou i na nohou, hlavou jednorožce a s trubkou; je spojován s hromem (jeho mohutný hlas), všeobecně je jeho příchod spojován s troubením nástrojů, které jsou slyšet ale nikoliv vidět.

Ammut - egypt. - zosobnění božské odplaty za všechno zlé spáchané v životě, "velká požíračka", přesto označován jako démon, co ničí vše zlé

Amy - křesť. - též jako Avnas; je 58.duch Šalamouna; děkan pekla; bude obchodovat o lidskou duši

Anael - démon erotiky; služebník Venuše (Astaroth); nejčastěji vytvářený egregor; dle kabaly je klíčníkem astrální říše; analogicky odpovídá psychoanalytickému pojmu libido

Anamalech - asyrs. - nositel špatných zpráv, uctívaný vedle Adramelech; forma křepekly, lunární božstvo; "Anu je král"

Andhaka - hind. - 3. syn Parvati a Šivy; král Hiranyakshy

Andras - křesť. - Velký Markýz z pekla, který má pod velením 30 legií démonů; rozesívá mezi lidi sváry; dle Gotia bytost s okřídleným andělským tělem, hlavou sovy či havrana jedoucí na černém vlku třímající velký lesklý meč; je 63 ze 72 duchů Šalamouna; pro kouzelníky je zvláště nebezpečný - stačí jen krok mimo kruh a mág je mrtev.

Andrealphus - křesť. - 54. démon Johanna Veyere; velký Markýz se vzhledem páva; vyvolává velký hluk a učí chytrosti v astronomii a v lidské podobě učí perfektně geometrii; vládne 30 legiím

Andromalius - křesť. - Velký Hrabě, který má pod velením 30 legií, odhaluje skryté poklady; trestá zloděje; zobrazován jako muž držící v rukou velkého hada

Anneberg - germ. - démon dolů

Ansitif - posednul sestru Barbaru, 1643

Anzu - sumer. - též známý jako Zu, Imduqud; údajně syn ptačí bohyně Siris; služebník boha oblohy Enlila - ukradl "desku osudu" s nadějí že se mu vyjeví osud všech věcí.

Apep - egypt. - též známý jako Apop, Apophis, Aapep, Apepi; soupeř světla; znázorňován jako podsvětní had

Apollyon - křesť. - viz Abaddon

Aristaqis - démon

Arioch - démon pomsty (pouze na vyzvání); též z 1 Miltonových padlých andělů

Armaros - křesť. -  11 ze 20 vůdců skupiny 200 padlých andělů nazývaných Grigori (enoch. kniha)

Armen - démon

Arsu Cani - italský démon na rozcestí; hořící pes jemuž jsou podřízeni další démoni

Asb´el - démon

Asag - sumer. - v básni "Lugale" je démon; je popsán tak ohavný, že v jeho přítomnosti se vaří ryby v řekách; poražen Ninurtou; "démon, který způsobuje nemoc"

Asakku - babylon. - démon

Asmodeus - žid. - ztotožňován s negat. síly; V knize Tóbit je jako démon, který je sexuálně přitahován k Sáře, dceři Reguela a o svatební novi zabije jejího manžela; dle legendy byl podveden Šalamounem a pomohl mu se stavbou chrámu; dle zdrojů mohl být manželem Lilith (dle jiných to byl Samael) a dosti možná 1 z dětí Adama, kdy měl ještě za manželku Lilith; věří se, že právě Asmodeus je vyobrazen na vnitřní straně dveří kostela Maří Magdalény v Rennes-le-Chateau; démon ničitel; vůdce zlých duchů; někteří věří, že to právě on ve formě hada svedl Evu k prvotnímu hříchu

Astaroth - křesť. - též jako Aštarótu, Astarot, Asteroth, princ z pekel. V Menších klíčkách Šalamounových znázorněn jako mocný démon. Znázorňován jako muž s 2 páry křídel (andělské i netopýří) s korunou na hlavě, držící v jedné ruce hada a jedoucí na vlku či psovi. Dle Sebastiena Michaelse je jedním z démonů 1. hierarchie; protivník svatého bartoloměje; vyučuje matematické vědy a řemesla, a vede ke skrytým pokladům; má moc nad hady.

Astarte - semits. - V mnohých kulturách uctívaná bohyně jako bohyně sexuality, plodnosti a války. Jejímy symboly byli lev, kůň a sfinga, holubice a hvězda v kruhu. Vyobrazována nahá

Asura - hind. - figuruje jak v hinduismu tak i v Buddhismu

Ayperos - princ z pekla

Azi Dahaka (Dahak) - zoroastr. - 3 ústa, 6 očí, 3 hlavy

Azazel - žid. - Označován jako padlý anděl; V knize Leviticus (Lv 16) jsou popisovány obřady Dne smíření. Áron vzal od společenství Izraelitů dva kozly. Postavil je před Hospodina u stanu setkávání a mezi oběma kozly losoval: jednoho pro Hospodina, druhého pro Azazela. Kozel, na něhož padl los pro Hospodina, byl obětován jako očistná oběť. Na druhém kozlu byl vykonán smírčí soud: byly na něj vloženy hříchy Izraele a byl vyhnán k Azazelovi do pouště.Podle židovského středověkého komentátora Rašiho Azazel v tomto případě není bytost, ale označuje místo jisté smrti, pravděpodobně srázu, ke kterému byl kozel zahnán. Někteří badatelé se domnívají, že Azazel je démon pouště (a tím i smrti) a jako takový přešel do judaismu. Azazel je zlý duch. Podle midraše „Šemchazaj a Azazel“ patřil k vůdcům skupiny padlých andělů z počátku existence světa a lidstva. Ženy učil líčit se a muže vyrábět zbraně, čímž je někdy brán jako ten, kdo na svět přinesl žárlivost, marnivost a svár. Podle midraše se i kvůli Azazelovu chování Bůh rozhodl zničit zemi potopou trvající 40 dní.

Azeman- J. Amerika; tamní démon; sukubus nebezpečný mužům; přes den žena; v noci se mení v netopýra , ale i jiné zvířata  zvládá také; saje obětím krev; pokud ji doma nechcete existují 2 způsoby jak ji zabavit... buď nasypete na zem zrní a ona až přijde dostane nepřekonatelnou touhu je spočítat anebo mezi dveře vložíte koště a dopadne to totéž, spočítá štětiny;