Vysoce postavení bohové a korunní princové pekla

Přináším vám můj laický překlad 1 z důležitých textů. Opět tu platí varování, že se mi pletou příbuzenské vztahy a hodnosti. Budu se snažit být co nejpřesnější. Původně jsem chtěla jen výtahy, ale pak jsem si řekla, že text je příliš zajímavý než aby byl sestručněn. Tato verze je založená na propojení mocností pekel s Mezopotámskými a dalšími Bohy. V textu také vystupují kněžky, který dávají vlastní zkušenost. Jaký je to řád je vlastně jedno…

Obecně:

  • K dispozici jsou 4 velké mocnosti, které vládnou jako „božští“ vládcové pekel – jde o Satana Belzebuba, Astarotha a Azazela
  • Satan je nejsilnější a nejvyšší vládce nad všemi
  • Satan (Ea\Enki); Belzebub (Enlil; původně Baal); Astaroth (Inanna, Ištar, Isis); Azazel (Shamash\Utu, Ashur) byli v historii nejoblíbenější, silní a pozoruhodní bohové
  • Originální bohové Mezopotámie
  • Belzebub tu je satanovým nevlastním bratrem
  • Astaroth a Azazel jsou dvojčata bratr a sestra; vnoučata Belzebuba (taky vám spadla huba?)

6 „božských“ šéfů pekla:

  • AGALIAREPT – hodnost generál; odhaluje tajemství a záhady; podřízení mu jsou Buer, Gusion a Botis; dle velekněžky Maxine nosí černé vlasy v egyptském stylu po ramena, má olivovou pleť, je vysoký a silně stavěný, spíše tichý
  • ASMODEUS – též jako Asmoday či Sydonay; hodnost král; dozorce hazardních domů (heren?) v pekle; řádově byl seraphin; učí umění astronomie, aritmetiky, geomantie a zručnosti; objevuje skryté poklady, odpovídá na otázky a dává schopnost číst myšlenky; může rozbít vztah\manželství a uděluje neviditelnost; preferuje nenošení pokrývek hlavy(?); vládne mnoha sférám potěšení; dle velekněžky Maxine má lidskou matku a božského otce, má černé vlasy do copu a je olivové pleti, má být velmi zdvořilý až gentleman, měkký hladký hlas a má být jako démon velmi příjemný
  • FLERUTY – hodnost generálporučík (lieutenant general); může způsobit krupobití; (has the power to perform any labor during the night) nebaví mi to přeložit; pod sebou má démony Bathin a Eligos; zlatá křídla se zlatou aurou a bílými pery; svalnatý se světlou pletí; dlouhé kudrnaté blond vlasy po ramena
  • LUCIFUGE ROFOCALE – též jako Tarchimache a Focalor; hodnost krále; barva svíčky černá; rotlinu má divokou růži (wild rose); kontrola nad bohatstvím a poklady světa; podřízeni Agares a Margas; dle velekněžky Maxine pomáhá těm, co jsou nově u satanismu; je trpělivý, zdvořilý a mluví měkce; má holou hlavu; na sobě měl jasně stříbrné zářící roucho se zlatými odlesky; je spíše tichý; má hluboká hlas a mírný přízvuk
  • SARGATANAS – hodnost (brigadier major – brigádní generálmajor?); je přímo pod velením Astaroth; může otevřít všechny zámky a dopravit kohokoliv kamkoliv přes astrální projekci; uděluje neviditelnost a propůjčuje schopnost na milování (bestows skill at lovemaking); podřízeni mu jsou Loray, Valefar a Foraii; dle velekněžky Maxine má mít krásná zlatá křídla a červenou róbu zaprášenou od zlata; měl dlouhé blond vlasy a světle modré oči se světlou pletí; byl velmi tichý
  • SATANACHIA – hodnost (commander in chief); má hluboké znalosti všech planet; má moc nad všemi ženami a dívkami a poskytuje domácí mazlíčky; podřízeni jsou Prulas, Amon a Barbatos

Korunní princové pekla a princové

  • ABADDON – též jako Apollyon; hodnost princ války; je poradcem; pán propasti a král démonů; dle velekněžky Persephone je docela velký (až 8 stop), podsaditý, nosí typ bojové oděvu; tmavá pleť s tmavou vizáží očí, pleti a vlasy; má mít knírek
  • ABIGOR – též jako Eligor či Eligos; velí 60 legiím; zručný v tajemstvích války a proroctví; černá křídla s bílými odlesky; černá aura kolem hlavy a velké černé oči bez duhovek; na tvářích 2 černé znaky – jako pruhy (válečné barvy?)
  • ADRAMELECH – hodnost (grand chancellor – Velký kancléř, Velkokancléř?); předseda generální rady satanovy; vedoucí Satanova šatníku; bůh národa „avites“, kteří byli zmasakrováni Izraelity; dle velekněžky Maxine je vysoký s černými vlasy na ramena a ofinou (jako v pyramidách na malbách); intenzivní pohled, světlou pleť a „piercing“ černé oči
  • ALASTOR – „exekutor“ (vykonavatel?) vyhlášek vydaných Satanovým soudem; dle velekněžky Maxine má krátké světle blond jemné vlasy, modro-šedé oči a vypadá velmi mladě; měl bílá křídla a oblečen byl v bílém
  • ANUBIS – též jako Ipos; dle velekněžky Maxine je obrovský; rovné blond vlasy pod uši; opálená kůže; v Egyptě jako šakalí bůh mrtvých; pomáhá ve věcech mrtvých; předsedá pohřby a může být povolán k ochraně někoho, kdo nedávno zemřel; ochránce a průvodce mrtvých
  • BEHEMOTH – hodnost pekelný noční hlídač; démon prožitku; předsedá všem slavnostem a večírků v pekle
  • BELIAL – hodnost král; řídí 80 legií; element vzduchu; planeta Slunce; kov Zlato; tarotová karta 6 mečů; datum 30.1 – 8.2; pozice horos. 10 – 20 stup. Vodnáře; noční démon; distribuuje tituly a prezentace; smiřuje přítele a nepřátele a poskytuje důvěrnosti; pomáhá s prací, buď náskok před někým či rovnou získat vyšší pozici; byl princ ctností; přináší přízeň ostatních a to i nepřátel; malý a tenký s platinovými blond vlasy
  • BELTHAGOR – démon bezelstných objevů a bohatství; uděluji bohatství na ty, kdo se mu líbí; má mít blond vlasy a svalnaté tělo; bílá křídla a pronikavé oči; při odchodu po něm má zůstat určitá teplá záře (?)
  • CHARON – či Chiron; převozník
  • CIMERIES – též i jako Cimejes; známý taky jako egyptský bůh Kheper či Kheperi, khepri, kheprer, chepera; k žákovi uvedl, že preferuje „Khepu“; pozice horos. 25 – 29 stup. Býka, Kozoroha (20 – 29); datum 14 – 18.2 (10 – 19. 1); tarot. Karta 7 mečů; svíčka tmavě modrá; rostlina borovice; element vzduch (či Země); planeta venuše (či měsíc); kov měď ( či stříbro);  pozice (marquis); noční démon; vládne 20 legiím;  propůjčuje sílu ducha a dává odvahu; v bitvě propůjčuje hrdinství; vyučuje literaturu a najde vše, co je ztracené; učí gramatiku, rétoriku a logiku; je patronem vojáků a vojenského personálu; může objevit zakopaný poklad; má krásné jahodové blond vlasy po ramena a dobře stavěný;zlatá křídla; třpytí se zlatem
  • DAGON – též jako Zagan; býval bohem pelištejnců; dle velekněžky Maxine je velmi velký, má rovné blond vlasy, malá ústa s tenkými rty a modro – šedé pronikavé oči; bůh zemědělství a plodnosti; byl zobrazován s rohem na čele
  • HORUS – též jako Purson; dle velekněžky Maxine je velmi krásný, má se podobat Amon Ra jen s měkčími rysy; mezi démony má velký respekt a velmi vysoké hodnocení; vypadá velmi mladistvě a když se objeví, pokoj se rozzáří jeho energií
  • LEVIATHAN – hodnost Velkoadmirál; velký tvor v podobě obrovského mořského hada se 7 hlavami; je samec i samice; vládne vodnímu živlu; odkaz na podvědomí, snu a fantazii; znám i jako „chaos dragon“; patron námořníků a rybářů; byl princ, Seraphim; dle některých autorem HP Lovecrafta „Cuthulu“; dle jiných strážce archy (od levitů) či kosmická loď
  • LILITH – to je kapitola sama o sobě, někde jinde někdy jindy
  • MAMON – hodnost pokladník pekla; známý kvůli „mamonu“ ale to není ono, „mamon“ je hebrejské slovo pro peníze, nic víc; spojení se Zeusem a dle velekněžky maxine má Zeus krátké platinové blond vlasy s vlanmi a velmi světlé modro – šedé oči; nosí vavřínovou korunu, bílé tógy a je podsaditý
  • MASTAMA -  důležitá démonka ze starověkého Egypta; dle velekněžky maxine vládne a je  přeborníkem v černé magii a čarodějnictví; má krásné dlouhé blond vlasy, zářící a planá kudrlinek; křídla z čistého zlata
  • MORAX -  i jako Marax, Forfax, Foraii; je egyptskou bohyní Maat; pozice horos. 10-14 stup. Raka (20 – 29 Váhy); datum 2 – 7.7 (či 13 – 22.11); tarot. Karta 3 poháry (či 4 meče); planeta Mars \ Pluto; kovy železo\plutonium; element voda (či vzduch); barva svíčky je červená; hodnost předsedkyně\hraběnka (EARL); denní démon; vládne 30 legiím; učí strologii, astronomii, liberální vědy a magické použití kamenů a bylin; je velmi „familiars“ (slovo s více překlady, raději nechám původní); bohyně řádu, pravdy a spravedlnosti; mezi ostatními je velmi respektována; dle velekněžky Maxine má černé vlasy s ofinkou; olivová pleť s účesem jako na egyptských malbách; bílé křídla a je velmi vysoká
  • MULCIBER – hodnost (count); velitel městské stráže v (Pandemonium ); je Belzebubův druhý ve velení; architekt a inženýr města známého jako Pandemonium; velmi inteligentní; odborník na strategii a válčení; navrhl a postavil Velký Palác pro Satana
  • NEBTHET – též i jako Bathin či Nebthet; dle velekněžky maxine je manželka Seta a stejně jako Thoth a Sashat se často vyskytují společně; dlouhé kudrnaté blond vlasy; velmi přátelská a upovídaná; zručná v magii a v mocných slovech; bohyně léčení; bohyně smrti a temnoty
  • NERGALE -  též jako Hades, Pluto; 1 ze 7 synů Satana; vládce podsvětí; moc nad mrtvými; manželka je Erishkegal
  • NEBIROS – též jako Neberius či Cerberus; hodnost polní maršál a generální inspektor; má moc uvalit zlo na každého; vyučuje vlastnosti minerálů, kovů, zeleniny a zvířat; umění predikce; zběhlý v nekromancii; dle velekněžky Maxine má nazelenalou auru; jeho barva je sytě zelená
  • OSIRIS – též jako Oriax; bůh smrti, podsvětí a vzkříšení; Egypt; propůjčuje stabilitu, sílu a moc; má hluboký hlas, pleš a objeví se s tetováním na čele
  • RAUM – egypt. Bůh Khnum; horos. Pozice 15 – 19 stup Vah; datum 8 – 12.10 (či 21 – 30.5); tarot. Karta 3 meče (či 5 pentagramů); planeta saturn (či Mars); kov olovo (či železo); element vzduch (či země);rostlina bodlák; pozice hrabě; barva svíčky černá; noční démon; vláda nad 30 legii; vytváří lásku a usmiřuje nepřátele; dokáže zničit pověst, města či majetek; krade peníze a přináší je na mága; bernní bůh; objeví se s bílou září a nosí beraní masku; křídla s černými a bílými pruhy jako zebra; nosí egyptský styl oblečení; je velmi štědrý; uděluje telepatii a schopnost komunikovat se zvířaty; přátelský
  • SCIRLIN – 1 z poslů pekla; může svolat pomoc od ostatních démonů; představuje autoritu Lucifera
  • SEKHET – egyptská bohyně; též jako Sekhmet, Sechmet, Sekhait, Sekhautet, Sekhem, Sakhmis; známá pro svou sílu, lví bohyně; bojovnice a ctihodná bohyně války a bitvy; má velmi tmavou pleť a světlé vlasy s (ringlettes); hluboký a silný hlas; dlouhé černé křídla s červenými pruhy
  • SESHAT – též jako Sefkhet – Aabut a Sesheta; dle velekněžky Maxine je velmi spravedlivá s dlouhými blond vlasy a světlé kroužky kudrlinek; velmi krásná; manželka Thovta; doprovází jej a pomáhá v mnoha projektech; egyptská bohyně rozumu a písař jako její muž; bohyně literatury a knihoven; vládla přes všechny knihovny starého Egypta; do knihoven má chodit vyplnit čas, když je Thovt zaneprázdněn; někdy při vyvolávání přijdou spolu, někdy zaskakuje za svého manžela
  • SET – též jako Sitri, Seth, Sethi, Sit, Sut, Sutekh; egyptský pán temnot; 1 ze synů Satana; dle velekněžky Maxine je tmavé pleti s černými vlasy; při energické práci na začátku měl netopýří křídla hnědé barvy a po práci vyrazil s krásně černými lehoučkými křídly jako havraní; dlouhé saténové šaty; velmi laskavý, mluvil jemně a velekněžku nechal se silným pocitem klidu
  • SORATH – bůh slunce; říká se, že byl poradce a osobní strážce Adolfa Hitlera; vládne proudům energie, které se zabývá „id“ lidské psychiky, změněných stavů myšlení, elementární halucinogeny, nevysvětlitelných, nečekaných a neznámých a zázraků; číslo 7; ztělesňuje 13 –té znamení zvěrokruhu; hraní si myslí pod jeho kontrolou se prý nevyplácí; dle velekněžky Maxine má světle blond vlasy a vysoké postavy
  • THOVT – též Herme, Roman, tehuti, Ningishzidda, Quetzalcoatl; znamení Blíženci, rak; tarot. Karta 3 pruty; planety Merkus a Měsíc; barva svíčky stříbrná a červená; kov rtuť; element vzduch; hodnost zaznamavatel scénářů a právních dokumentů pekla; (office grand); má velmi vysoké postavení; 1 ze 7 synů Satana; 1 z nejvíce brilantních a intelektuálních; velmi charismatický a přátelský; (great trickster); nejvytíženější démon; manželka Seshat; kvůli jeho vytíženosti je hodně těžké jej přivolat; pravý otec léčení a medicíny; patron lékařů, zdravotních sester a personálu a všech co pracují v lékařské profesi; vysoký, svalnatý, velmi dobře stavěný s hustou zlatou blond hřívou a modrýma očima; vlasy nosí spletené do copu jako Asmoday a též vlasy po ramena; světlá kůže

původní zdroj v EN