Jména od G

GAAP - princ z pekla; má pod sebou 66 legií démonů; je uveden v Menších klíčkách Šalamounových jako princ Jižní oblasti pekla a země; učí filosofii

Gader´el - žid. - démon

Gaki - jap. - viz Preta

Gamigin - Velký Markýz; vládne 30 legiím

Gello - řec, křesť. -  též známá jako Gello, Gyllou, Gillo, Gylou; ženský démon; způsobuje neplodnost, spontánní potraty a kojeneckou úmrtnost

Geryon - kentaur či drak střežící peklo

Glasya-Labolas - křesť. - mocný předseda (či děkan), má pod sebou 36 legií démonů; autor vražed a krveprolití; podněcuje lidi k vraždám

Gremory - křesť. - silný Vévoda; má pod sebou 26 legií démonů; dává pravdivé odpovědi o minulosti, přítomnosti a budoucnosti; odhaluje skryté poklady a pořizuje lásku ženy

Grigori - žid. - skupina padlých andělů, kteří měli poměr s lids. ženami (Genesis 6:4); dle Enochovy knihy jich bylo 200; dle všeho byli odesláni na Zemi pozorovat lidi, brzy však začali toužit po ženách; potomci byli divocí obři, kteří drancovali Zemi; učí lidi předčasně vědám (umění, technologie, magie..)

 • Aragiel (Arakiel, Araqael, Araziel, Argael, Sarquael Arkiel, Arkas) učil lidi o znameních (pečetích) na Zemi
 • Armaros učil lidi kouzlit
 • Azazel učil vyrábět meče, nože a štíty, kosmetiku a ozdoby (přinel tím chamtivost a války)
 • Baraqel učil astrologii
 • Rezaliel (problematický překlad)
 • Chazaqiel učil lidi znaky v oblacích (meteorologie)
 • Ezeqiel učil znalosti mraků
 • Gadriel učil umění kosmetiky
 • Kokabiel byl vysoce postavený anděl; učil astrologii
 • Penemue učil lidi psát na papír inkoustem
 • Sariel (Suriel) učil o Měsíci
 • Samyaza byl 1 z vůdců
 • Shamniel byl 1 ze 2 pobočníků Uriela; strážil Eden

Gualichu - araucanian - ďábel

Guecubu - chili - zlý duch

Gusion - křesť. - velkovévoda; má 40 či 45 legií démonů; věští o minulosti, přítomnosti a budoucnosti

Guzalu - sumer. - 1 z poslů Nergala

Gwyllion - démonka; Waleské hory; svádí poutníky z cest