Jména od V

Vadatajs - lotyšský démon zodpovědný za prohru

Vadleany - lesní démon; Maďarsko; nahá dívka s vlasy až k patám; svádí a setkání s ní obvykle je nebezpečné

Vala – ind. – démon, požírající dobytek; protivník Indry,

Valefar - křesť. - Vévoda z pekla; přivádí na šibenici; krade dobré vztahy; má pod sebou 10 legií démonů

Vanth - etruská démonka; byla svěvědoucí a měla křídla

Vapula - křesť. - mocný Velkovévoda; má 36 legií pod sebou; učí filosofii a mechaniku

Vassago - mocný kníže; má pod sebou 26 legií; ví o minulosti, přítemnosti a budoucnosti; ví o skrytých věcech; dobrý charakter

Veltis - babyol. zlý duch

Velns - lotyšský ďábel

Vepar - křesť. - Velkovévoda; má pod sebou 25 legií démonů; určuje vody; dělá muže drsné a bouřlivé; když je o to požádán, střeží opevněné lodě

Verdeleth - mistr obřadů pekelného soudu

Verrine - křesť. - démon netrpělivosti

Vine - křesť. -  Hrabě a Král z pekla; má pod sebou 36 legií démonů; ví o Min., přítom., budouc.; tvoří bouře; ví o skrytých pokladech a věcech; staví věže; zobrazován jako lev držící hada jedoucí na černém koni

Volal - křesť. - Velký prsident (předseda či děkan) pekla; má pod sebou 30 legií démonů

Vual - křesť. -  Velký a mocný Vévoda; má pod sebou 37 legií démonů; dává lásku ženám