Jména od K

Kag - smrtící démon, který zabíjí lidi

Kasadya - démon

Kasdeya - kniha Enochova se o něm zmiňuje jako o "5-tém Satanovi"

Kirttimukha – hind. – démon; jméno znamená „Tvář slávy“; dle legendárního Šivova rozkazu se sám pozřel; jeho vypodobení na vstupech do chrámů jako symbol odvahy a zbožnosti

Kitsune - jap. - liška?

Kobal - pekelná zábava

Kokabiel - křesť, žid. - považován za "anděla hvězdy"; byl 4. strážcem 20 vůdců skupiny 200 padlých andělů Grigori; název znamená "Hvězda Boha"; učil astrologii; dle knihy anděla Raziela byl svatý anděl, ale obecně považován za padlého; říká se že velí 365 000 duchů

Korybanti - původně maloasijští horští démoni (Řecko, Řím); narodili se bez otce; pocházejí ze země oplodněné deštěm

Kostchtchie - rus. - skřítek smrti

Krampus - rakousko; čert doprovázející Mikuláše; trestá děti; prohání slečny březovou metlou