Jména od R

Rahab - žid. - ďábelský anděl moře; Rudé moře; Byl také použit na Egypt (faraon v moři) (Izajáš 51: 9-10); v hebrejské tradici je či byl andělem drzosti a hrdosti, který je zodpovědný za třepání vody a produkuje velké vlny a hukot moře; představuje chaos (žalm 89: 9-10)

Rahovart - evrops. - démon a společník Satana; trápení zlých a lakomých lidí; trápení a laviny

Raiju - jap.

Ramu - hinduistický ďábel

Rangda - bali - démonská královna na Bali

Raum - křesť. - Velký Hrabě; má pod sebou 30 legií démonů; ví věci o mi., přít. a bud.; odvolává lásku; ukradnepoklad a ničí stavby králů

Rimón - syrský ďábel

Rjúdžin – jap. – mívá podobu démona obklopeného duhou a bouřkovými mraky; v Japonsku bůh počasí; nejvýznamnější z radžinů; hromy vytváří bubny a pojídá pupíky dětí

Ronove - křesť. - Markýz a Velký Hrabě; má pod sebou 20 legií démonů; učí rétoriku, jazyky a dává dobré loajální zaměstnance

Ronwe - démon poznání

Rosier - křesť. -  bývalý anděl s menší hodností; nyní v pekle; patron-démon pošpinění a svádění

Rumjal - žid. -  též známý jako ramiel; 1 z Grigori; 1 z archandělů "Milost Boží"; 1z 20 vůdců 200 padlých andělů; Ramiel je anděl naděje (božské vize, odvádění duší)

Rumyal - démon