JMéna od I

Iblis - islam. - jiný název pro Satana

Ifrits - arab. - ďábel

Incubus - křesť. - ve středověké křesťanské mytologii druh démona, který se pohlavně stýká se ženami, ve spánku je znásilňuje, případně u nich vyvolává sexuální představy. Incubus přitom oběti vyčerpává, někdy až k smrti. Někdy je incubus označován jako mužský démon, ale tato interpretace není jednoznačná. Démoni jsou obecně ve středověké démonologii považováni za bezpohlavní. Jméno incubus z „ležeti nahoře“ zdůrazňuje, že démon vystupuje v mužské roli při pohlavním styku.Ženskou obdobou incuba je succubus, démon, který svádí muže a souloží s nimi. Vzhledem k zmíněné bezpohlavnosti démonů je možné, aby tentýž démon vystupoval v různých situacích jako succubus i incubus. děti zrozené z takového styku mohou být stejní jako v legendě o Merlinovi; údajně lze takový styk odhalit velmi studeným penisem

Ipos - křesť. - Hrabě či Kníže z pekla; má pod sebou 36 legií démonů; odhaluje věci o minulosti, přítomnosti a budoucnosti; může muže učinit vtipnějším a statečnějším; je znázorněn s tělem anděla, hlavou lva, ocasem zajíce a nohama husy; též známý jako Aiperos, Ayporos, Ayperos, Ipis

Irritum – démon nicoty, marnosti a dle všeho i bezcennosti