Jména od M

Maju – baskicko - démon hromu; za manželku má bohyni větrů a smršť Mari; spolu mají 2 syny – škodolibého Mikelatse a blahodárného Atarrabiho

Malphas - křesť. - Velký a mocný předseda (prezident či děkan) pekla; má pod sebou 40 legií démonů; staví domy, paláce, vysoké věže; srovnává se zemí domy nepřátel

Mammon - křesť. - Termín pro chamtivost a hrabivost; značí i peníze; během středověku byl ztotožněn jako démon lakomství, bohatství a nespravedlnosti

Mania - etruská bohyně pekel

Mantus - etruský bůh pekel

Mara - buddhis. skand. - v Buddhismu démon, který pokouší Gautámu Buddhu

Marax - křesť. - Velký Hrabě a předseda (děkan?) z pekla; má pod sebou 36 legií démonů; učí astronomii a liberální vědy; zná ctnosti bylin a kamenů; znázorněn jako velký býk s tváří člověka (Foraii, Morax)

Marbax - křesť. - viz Barbax

Marchosias - křesť. -  Velký Markýz z pekla; velí 30 legiím; silný a vynikající bojovník; dává pravdivé odpovědi; po 1200 letech doufajíc, že se vrátí do nebes jako ne-padlý anděl, ale podvedl je (či byl podveden); znázorněn jako vlk s mužem

Mastema - křesť. - jmenuje se tak 1 arch-demon (nenávist); Ozeáš 9:7-8; vůdce lidsko-démonských potomků

Mathim - viz bathin

Medarkar – démon, který trestá lidi za zlé činy

Mejenkwaar - Marshall. ostrovy; v tuto démonku se mění novorodičky, které dlouho zůstanou bez manžela, sní novorozeně a když se pak vrátí muž z moře, tak i jeho

Melchom - pokladník v pekelném paláci

Mephistopheles - křesť - démon z faustovy legendy

Merihem - křesť. - démon lihovin a moru

Miagyl – možný démon

Moloch - křesť. - Bůh který zastával obřady ohně při němž mu byly obětovány děti; fénický ďábel;

Mormo - řecký bůh lihu

Mullin - Leonardova pravá ruka

Murmur - křesť. - Velký Vévoda a hrabě z pekla; má pod sebou 30 legií démonů; učí filosofii a umí donutit duši zemřelého, aby vystoupil  před vyvolávajícího; démon hudby