Jména od Z

Zaebos - křesť. - velký a  silný Vévoda; má pod sebou 30 legií démonů; padlý anděl

Zabulón - démon (jeptišky na Londum)

Zagan - velkokrál a předseda; má pod sebou 33 legií démonů; dělá muže vtipné; mění víno ve vodu a vodu ve víno a kovy ve zlato

Zardan – křesť.? – roku 1665 prováděl v Praze jakýsi exorcista vymítání démona z muže, který jeho ústy přiznal, že se jmenuje Zardan, a že je neviditelnými řetězy navždy přikován k Vyšehradskému sloupu, který tam stojí dodnes (3 kamenné sloupky opřené o sebe)

Zeernebouch - německý monarcha z říše mrtvých

Ziz - žid. - monstrum vzduchu

Zuppidu - noční můra