Jména od F

Familiars - křesť. - slouží svým majitelům (rodině)

Farfaredda - noční můra; itálie

Flauros - křesť. - velkovévoda; má pod sebou 36 legií

Flereous \ Fleurety - bůh ohně, poručík z pekla

Focalor - křesť. - mocný velkovévoda; velí 30 či 3 legiím; je uveden v Menších klíčkách Šalamounových jako 41 duch Šalamouna; zabíjí lidi, topí je; má moc nad větrem a mořem

Foras - křesť. - též známý jako Forcas, Forrasis; předseda (či děkan); má pod sebou 35 legií démonů; vyučuje etiku a logiku ve všech jejich pobočkách; zná ctnosti bylin a drahých kamenů

Forneus - křesť. - Velký Markýz; má pod sebou 25 legií démonů, vyučuje rétoriku a jazyky

Furie - řím. myt. -

Furcas - křesť. - jezdec pekla; má pod sebou 20 legií démonů; vyučuje filosofii, astronomii, rétoriku , logiku, chiromantii, "pyramancy" (to mi nešlo přeložit); znázorněn jako silný starý muž s bíl. vlasy a dlouhýmy vousy jedoucí na koni

Furfur - křesť. - mocný Velký Hrabě; má pod sebou 25 legií démonů; lhář, vytváří bouře, lásku mezi mužem a ženou, blesky a výbuchy; učí tajné věci; znázorněn jako jelen ale i jako anděl