Jména od S

Sabazios - phrygian. - had

Sabnock - křesť. - Velký Markýz; má pod sebou 50 legií démonů; staví vysoké věže, hrady a města; poskytuje zbraně, střelivo; též známý jako Nac, Sabnack, Sabnac, Sabnach, Salnoc, Savnock

Saiko - křesť.

Salos - též také jako Zaleos; Velký Vévoda; má pod sebou 30 legií démonů; je pacifistické povahy; láska; jezdí na krokodýlu

Salpsan - křesť. - Satanův syn

Samael - křesť. žid. - V židovské tradici se říká, že je anděl smrti; kníže 5-tého nebe a 1 z regentů; bydliště má v 7-mém nebi; Ezauův anděl strážný; údajně svedl Evu a ta z toho porodila Kaina; také údajně zápasil s Jákobem a zadržel rameno Abrahama při obětování syna ; žije údajně s Lilith a další 3 sukubus

Samnu - asijský ďábel

Sargatanas - brigádní pekla??

Sarkány - mnohohlavý bouřkový démon, který s velikou šavlí a řemdihem sedlal v Maďarsku bouřkové mraky; ve společnosti kouzelníka se vznášel na obloze a mnohýma očima pozoroval zemi; povaha nestálá; občas i hněv

Satanchia - hebrejský \ řecký název pro Satana

Satanachia - křesť. - velitel satanovy armády; má buď 45 či 54 legií; má moc si podmanit všechny ženy a dívky a dělat s nimi co chce

Scox - křesť. - též známý jako Chax, Shan, Shass, Shaz; Velký Markýz; má moc nad 30 legiemi

Sedit - amer. india. - ďábel

Seere - křesť. - též jako Seir, princ z pekla; má pod sebou 26 legií démonů; může jít na kterékoliv místo na Zemi; není to démon zla, ale dobrý charakter

Sekhmet - egyptská bohyně pomsty

Semiazas - šéf všech padlých andělů

Semyaza - křesť. - padlý anděl, 1 z Grigori

Senmurv-símurg – írán. – někdy jako 2 bytosti, většinou jako jedna; posvátný okřídlený pes, ochránce bylin z Avesty; oblíbený motiv na špercích; někdy zbožštěn (jako v panteonu knížete Vladimíra), někdy brán jako nižší démonická bytost

Shabrir - žid. - démon působící slepotu

Shedim - žid. - démoni či duchové; možní potomci Lilith a Adama

Sidragasum - 1 ze Satanových asistent; podněcuje k nahým tancích v sabatech

Sitri - křesť. - Velký Princ; má pod sebou 60 legií démonů

Sonnilion - arménská bohyně nenávisti

Stolas - křesť. - Velký Princ; má pod sebou 26 legií démonů; učí astronomii a znalosti jedovatých rostlin, byliny a drahé kameny; též známý jako Solas; zobrazován jako sova s korunou

Succumbus - viz Sukubus

Succorbenotti - démon žárlivosti; chrání mosty a brány

Sukubus - křesť. sumr. - je ve středověké křesťanské mytologii druh démona, který svádí muže, zvláště pak mnichy, pohlavně se s nimi stýká a přitom je vyčerpává, někdy až k smrti. Působení succuba byla často připisována poluce. Někdy je succubus označován jako ženský démon, ale tato interpretace není jednoznačná. Démoni jsou obecně považováni za bezpohlavní[zdroj?] a i jméno succubus z „ležeti vespod“ zdůrazňuje, že démon pouze vystupuje v ženské roli při pohlavním styku. Mužskou obdobou succuba je incubus, démon, který svádí ženy a souloží s nimi. Vzhledem k zmíněné bezpohlavnosti démonů je možné, aby tentýž démon vystupoval v různých situacích jako succubus i incubus. Mezi succubi je možné řadit také rusalky (vodní nymfy) a meluzíny (duchové vody).

Supay - Incký bůh podsvětí

Surgat - křesť - démon "otevírá všechny zámky"

Surtr - starogermánský démon; při ragnaröku má zabít boha Freye;

Sydonai - viz asmodai

Szépasszony - svůdná svádivá dívka; ženský démon s dlouhýma vlasama; oděna v bílém; podlehnout jí znamená pustit se do tance v bouři či v krupobití; kruh vyšlapaný v trávě je její parket; Maďarsko; v poledne démon času