Jména od N

Naama - žid. - svádění

Namaah - křesť. - sukubus a údajně i padlý anděl (genesis 4:22); jako Sukubus se Samaelem; její kolegyně (Lilith, Eisheth Zenunim, Agrat Bat Mahlat); podle jednoho zdroje snad i dcera Lilith

Naberius - křesť. - nejvíce chrabrý Markýz; má pod sebou 14 legií démonů; u mužů dělá zchytralost; učí rétoriku; mluví chraptivým hlasem; též jako 3-hlavý pes Cerberus; vystupuje jako roztomilý a výmluvný

Nahaš - kabalistický výraz pro biblického hada svůdce (Nechustan)

Naphula - křesť - Viz Vapula

Nekomata - jap.

Nega´el - egypt.

Nergal - babyl. - Bůh podsvětí

Nihasa - amer. - ďábel

Nija - polsk. - bůh podsvětí

Nina - babylónská hadí bohyně

Ninurta - sumerský bůh

Nisroch - křesť. - V Bibli jako Asyrský bůh zemědělství (2.Král. 19:37); v démonologii by mohl být padlý anděl, který byl kdysi v řádu knížectvu přidružený k Belphegor; údajně šéf kuchyně v pekle

Nix - S. Evropa - vodní duchové (muži); Ve skandinávii jako mužští vodní víláci, kteří svýma písněma lákali lidi a pak je topili

Nuberu - pokud jej někdo nemá rád, nechá na jeho pole pršet žáby; démon vzdušného elementu; "Pán bouří"; S. Španělsko; sesílá déšť, když jej sedlák ctí a pokud ne, sesílá přívalové deště, krupobití, bouře; po venkově chodí jako malý mužíček s velkýma ušima a velkým kloboukem

Nybras - druhoceněnný démon

Nysroch - druhořaddý démon, náčelník