Jména od C

Caacrinolaas - křesť. - viz Glasya Labolas

Caim - křesť. - Galská obdoba křesťanského Kaina; vládne 30 legiím

Cambions - potomci Sucubů a Incubů

Cimejes - křesť. - též jako Cimeies, Cimejes, Cimeries, Kimaris; 66. démon v první části Lemegeton (Ars Goetia); popisován jako bojovník na krásném černém koni, má schopnost nalézt ztracené či skryté poklady; vyučuje gramatiku, rétoriku, logiku, má hodnost Markýze a velí 20 legiím démon; vládne všem duchům Afriky; zapsán i LaVeyem v seznamu pekelných jmen

Clauneck - démon nad poklady a bohatstvím

Clisthert - démon, který může změnit den v noc a noc v den

Colopatiron - génius;

Corson - křesť. - 1 ze 4 hlavních králů, kteří mají sílu na 72 démony, kteří byli pod velením Šalamouna; ostatní 3 králové jsou Amaymon, Ziminiar a Gaap, i když některé překlady tvrdí Belial, Beleth a Asmodai a Gaap

Cresil - démon znečištění s nespravedlnosti; též Gressil

Crocell - křesť. - též jako Crokel či Procell, je 49 duch Goetia objevující se jako anděl s temnýmy způsoby; vévoda z pekla; vládne 48 legiím démonů; když byl předvolán čarodějem mohl učit geometrii a jiné svobodné vědy, odhalí umístění přírodních vodních jevů a dokáže navodit iluzi řítící se vody

Crone - křesť. - obvykle jako stará žena, čarodějnice, nebezpečná s magickou a nadpřirozenou silou

Culsu - etrusk. - též jako Cul; ženský démon podsvětí; spojena s portály; atributy jsou pochodeň a nůžky

Cunali - 1 z démonů

Černoboh - slov. - bylo zvykem při hostinách připíjet jak jemu tak i jeho opaku; i jako Zcerneboh; slovanský opak Běloboha, ztotožňován se Satanem;