Jména od H

Haagenti - křesť. - Velký presiden (či předseda či děkan) pekla; má pod sebou 33 legií démonů ; dává moudrost; mění kovy ve zlato a víno ve vodu a naopak; znázorněn jako býk s křídly

Haborym - jiné hebrejské jméno pro Satana

Hailí´laj - strašlivý a neúplatný démon; přináší epidemii; připlul ke kanadských Haidům pod velkýma plachtama v "kanoi zhouby" (lodě emigrantů?); přinesl neštovice;

Halphas - křesť. - Hrabě; má pod sebou 26 legií démonů, kteří mají při mluvení hrubé hlasy; staví rozhledny; dává munici a zbraně

Haman´el - démon

Hapinunu - Stř. Amerika; Kečuové a Aymarové; tamní démoni žens. pohlaví, ktaré poletují po nocích a chytají lidi

Haures - křesť. - viz Flauros

Hiisi - dnes jako ďábel; dříve jako  zlý lesní duch; ošklivý, bez očních víček; nebezpečný; před dávnou dobou jako dobrý ochránce..

Humbaba - sumer., akkadš. - monstrózní gigant