Jména od B

Baal - křesť. - též známý jako Bael, Baell; znamená "Pán"; semitský Bůh; mnohokrát popisován v Bibli a Biblických příběhů; spojován se Satanem

Babael - strážce hrobů

Bafomet - též i jako Baphomet; název modly templářů; název pravděp. z řec. slov Bafé a metis, označující ohnivý křest; dle jiné verze má být odvozeno od jména Mohamed (Mohamed - Mahomet - Mafomet - Bafomet); dle A. Crowleyho pochází Bafomet od slova Bafomitr "otec Mitrův"; dle některých pramenů měl Bafomet kozlí rohy a oslí hlavu; mnohdy je ztotožňován s ďáblem; dle jiné verze měl mít bílou bradu a místo očí drahokamy; k jeho uctívání se někteří přiznali až při mučení po zákazu templářského řádu roku 1307; A. Crowley ho používal jako své řádové jméno v Ordo templi orientis (O.T.O)

Bag(?) – srbsko – démon; původ možný z jihoslovanského Daboga, který byl jakýsi protiklad k bohu na nebi – ten mohl vzniknout ze slovanského Dažboga či Svarožič-Dažbog

Balam - křesť. - Velký a mocný Král z pekla přikazující 40 legiím démonů; odpovídá na to, co bylo, je a bude; má 3 hlavy (býk-člověk-beran); má planoucí oči a ocas hada; jezdí na medvědu

Balan - princ pekel

Balban - démon klamu

Balberith - žid. - též jako Baal-Berit Pán smluv, později smrti

Bali Raj - hind.

Banshee - irská - ženský duch obvykle vnímán jako "znamení smrti" či "posel z jiného světa"; objevuje se v jednom ze svých podob: mladá žena, majestátní dozorkyně či jako stará čarodějnice; buď nosí šedý plášť s kapucí či rubáš

Bar Lgura - semits. - chrlič+ démon, který prý sedí na vrcholu domů a vrhají se na obyvatele

Baraqel - 9. hlídač 20 vůdců 200 padlých andělů; zmíněn v Enochově knize; znamená "Blesk Boha"

Barbas - křesť. - řídí 46 legií démonů, Velký President (předseda či děkan); odpoví pravdu o skrytých a tajných věcech, o příčinách, léčí nemoci, učí mechanické umění

Barbatos - křesť. - kníže a vévoda, vládne 30 legiím démonů a má 4 krále jako společníky k velení nad legií; dává porozumění hlasů zvířat; říká pravdu o minulosti, přítomnosti a budoucnosti; zmíněn v Menších klíčkách Šalamounových

Basas´el - démon

Basileus - původně člověk; zabýval se technikou a alchymií; měl sestavit pekelný stroj, jehož účelem mělo být schromažďování spirituální energie

Bathin - křesť. - vévoda z pekla, který má pod sebou 30 legií démonů; zná síly drahých kamenů a bylin; pomáhá dosáhnout astrální projekce a vezme Vás kam jen chcete; Znázorněn jako silný muž s ocasem hada jedoucí na bledém koni; zmíněn v Menších Klíčkách Šalamounových; též známý jako Bathym, Mathim, Marthim

  • element: vzduch
  • kov: olovo
  • rostlina: jmelí
  • svíce: fialová
  • tarotová karta: 10 mečů

Beal - viz Berit

Beball - křesť - král z pekla, 1z Paimonův asistentů

Belsefon - kanaan. - kapitán stráží

Belzebub - křesť. - Jiné jméno pro Lucifera

Behemoth - žid. - stvoření uvedeno v Job 40:15-20; v žid. víře je prvotní nepodmanitelné monstrum ze země, jako je Leviathan prvotní monstrum z vody a Ziz prvnotní monstrum ze vzduchu; je legenda, kdy Behemoth a Leviathan svedou na konci světa bitvu a zabijí se navzájem; Přeživší lidé z nich budou hodovat

Beherit - fén. - velkovévoda; hrozný a mocný; Má pod sebou 26 legií démonů; může změnit veškeré kovy ve zlato; mluví jasným a jemným hlasem; chce-li s ním kouzelník mluvit musí mít stříbrný prsten; znázorněn jako voják v rudých šatech, zlatou korunou jedoucí na červeném koni a podle jiných grimoárů má též červenou kůži; navrhuje vraždy a rouhání; protivníkem mu je svatý Barnabáš; nejsilnější je v červnu

Belial - žid., křesť. - Též jako Belhor, Baalial, Belias, Beliall, Beliel, Bilael, Belu, Matanbuchus, Mechembuchus, Meterbuchus; démon a též i charakteristika svévolníků; údajně velmi zdvořilý; též jako démon viny a lži; princ v pekle, velí 80 legiím démonů a konkrétně princ vládnoucího Severního pekla; ovládá prvek Země a je nad zemnímy démony; Zmiňován ve svitkách od Mrtvého moře

Beleth - křesť.- Též jako Bilet, Bileth, Byleth; mocný a hrozný král pekel, který má pod sebou 85 legií démonů; jezdí na bledém koni; dle Pseudomonarchia Daemonum Ham ho jako první evokoval Noemův syn a s jeho pomocí napsal knihu o matematice; kouzelník musí invokovat velmi specifickým způsobem, poněvadž Beleth je přeci jenom král pekel; Musí mít lískovou hůlku s níž nakreslí trojúhelník směrem k Jihu, východu a vzhůru, také musí mít stříbrný prsten.

Belphegor - křesť. - též Belfegor; Démon, který pomáhá lidem objevovat, svádí tím lidi, zvláště když jim nabídne vynález s jehož pomocí zbohatne; nejsilnější je v Dubnu; může udělit bohatství, moc a geniální vynálezy; podle legendy byl vyslán z pekla Luciferem, aby zjistil jestli existuje taková věc jako je "šťastné manželství"; moabitská modla; zpodobňován s falem v ústech; často zaměňován s Bafometem; prý mu byly přinášeny i lidské oběti; jeho kult byl spojován se sex. orgiemi a kanibalismem; démonologie ho zobrazuje jako ohyzdného nahého démona s rohy či jako mladou krásnou dívku; evokace tohoto démona má patřit k jedním z nejnebezpečnějších

Berit - křesť. - velkovévoda; mocný a hrozný, má pod sebou 26 legií démonů; odpovídá na otázky minulosti, přítomnosti a budoucnosti; může přeměnit kovy ve zlato

Bes – egypt. – většinou jako bůh, ochranný démon; většinou zobrazován ve formě trpaslíka; zobrazován s mohutným hrudníkem, převislým břichem, krátkýma křivýma nohama, širokou tváří, promáčknutým nosem, velké odstávající uši, dlouhé vousy, věčně vyplazený jazyk; nenosil oděv, jen přes záda měl přehozenou lví kůži, jejíž ocas mu visel až k zemi; místo opasku měl přepásaného hada, kterého si někdy zavazoval na uzel; zobrazován byl někdy i s péřovou korunou na hlavě a s křídly na zádech a někdy ozbrojen nožem; dobromyslný se sklonem k hudbě a tanci; chránil před uštknutím hady a štíry, před trknutím nečistého prasete, uřknutím; ženám pomáhal při líčení a mužům při pití; spolu s bohem Minem povzbuzoval sexuální aktivitu a spolu s bohyní Apet pomáhal při porodech; ochránce a přítel dětí; od Nové říše byl i ženat s bohyní Besetou, která se mu podobala; přežil i zánik říše – koptové v něm viděli 1 z divotvorců, kněží v něm viděli zloducha, který plivá na kříž a znečišťuje chrámy; existuje teorie o více „besů“ -  1 z představených koptského kláštera měl osobně vyhánět „démona, jehož jméno je Bes“ z opuštěného pohanského chrámu, aby ho nerušil v křesťanském rozjímání

Běs - staroslovanské označení démona; původně označovaly všechny pohanské božstva; pod vlivem křesť. se z něj stal oponent boha; ztotož. se Satanem; naz. i jako Černoboh; někdy ztotožněn s Biesem a Besem

Betryal - démon

Bies - slov. - "Bes" zlý duch či démon, po přijetí Křesťanství se stal ďáblem

Biffant - démon

Bifrons - slov. - Hrabě z pekla s 6 legiemi démonů (26 u jiných autorů), vyučuje vědy a umění, ctnosti drahokamů a bylinek; může změnit poslední místo odpočinku mrtvoly a také uvádí magická světla na hroby, které se pak zdají být jako svíčky. Vypadá jako monstrum, který se změní v muže

Bileám - žid. - lakota a chamtivost

Bílé - kelts. - Bůh pekel

Bine - akkads. - opatrovník Boha pekla

Bitru - viz Sithri

Blisargon - velký svůdce

Bogińki – slov. – lesní démoni; z pozdního folkloru

Boruta - slov.

Botisem - křesť. - hrabě a president (děkan?) z pekla, vládne 60 legiím; 1 ze 72 duchů Šalamouna

Buer - křesť. - Velí 50 legiím démonů; objeví se, když je neděle ve Střelci; vyučuje fyzické a morální fylozofie a ctnosti všech bylin a rostlin; léčí nemoci, vyučuje medicínu; vyobrazuje se s hlavou lva a 5 kozích noh obklopujících tělo, aby mohl chodit v každém směru.

Bukavac - slov. - 6-nohá; žije v jezerech a bazénech; skáče na lidi

Bune - křesť. - velkovévoda z pekla; má nad sebou 30 legií démonů

Bushyasta - zoroastr. - démon lenosti