Azazel

Verze Azazela totožný se Sumerskými a Akkadskými Bohy ze stránek „satanistické“ skupiny Joy of Satan Ministries; dole Azazel v Bibli a Midraších a na konci dle Svědků Jehovových

To tam a to tam:

 • Též známý jako ZAZEL, SAMYAZA, SAMYAZAZEL, SHAMGAZ, SHEMYAZA, SHAMYAZA, SHEMIHAZAH, Shamash (Babylon), UTU (Sumerský, zářící), * SAMAS (Akkadský), Babbar (Sumerský), Ashur (asyrský), Shāmīyah (Hathra), Semjasu
 •  Znamení: Kozoroh / Vodnář (obě 1-10 stupňů)
 • Tarotové karty: Eso mečů
 • Planeta: Saturn, Lunární jižní uzel (Dračí ocas)
 • Barva svíčky: modrá, černá
 • Kov: Olovo
 • Element: vzduch
 • Symboly: Orel a Škorpion, Faravahar (viz níže)
 • Číslo: 20
 • Pozice: Cheaf Standart Bearer of the Infernal Army

Obecně:

 • Pracuje přímo se Satanem
 • Je zodpovědný za nejvyšší bezpečnost v pekle
 • Dle velekněžky Maxine má velmi vysoký post; je 7 ½ cm vysoký a lehce blond vlasy po ramena; modro – šedé oči;
 • Velmi silný a oddaný Luciferovi; očekává 100% a umí být vážný a přísný
 • Některé grimoáry mu dávají i post Paimon, ale dle všeho by mělo jít o 2 různé jedince; Azazel je princ, Paimon je král
 • Říká se, že by měl mít kolem 60 000 let pozemských
 • Dle Joy of Satan Ministries si měl vzít před cca 10 000 lety lidskou ženu; vzkazky o tom, že je ženat s mnoha bohyněmi  nemá být pravda či jsou nepřesné; taktéž měl přímo osobně poukázat na Chammurapiho zákoníku, který měl být v průběhu staletí přeměněn a z původního textu mělo zůstat jen pramálo; má být pro spravedlnost
 • Dle velekněžky Vovim Baghie má mít silnou až živou zelenou auru; má být přátelský a má mít porozumění; je přísný, pokud neudělá to, co je potřeba udělat př. Když se chystáte na psychický útok ve špatných časech či pracujete se špatnými planetami
 • Dle Joy of Satan Ministries je vnukem Belzebuba (Enlil) a má mít dvojče Astarot (sestra); mají být vnoučata Belzebuba; děti Belzebubova syna Sin /Nannar a jeho ženy Ningal; Azazel s Astaroth si mají být velmi blízcí
 • Bojovný bůh spravedlnosti a pravdy
 • Jeho města byla Sippar, starověké akkadské město na Východním břehu Eufratu, Severu Babylonu a Larsa/Ellasar (dnes Senqara)v Sumeru; Sippar je 20 mil (32km) JZ od Bagbábu v Iráku a byl 1 z prvních měst stanovený od Bohů; také jako hlavní bůh města Hathra
 • Faravahar je jeho symbolem a je to takový okřídlený disk s postavou uvnitř a představuje svobodu volby a ochranu
 • Azazel má být také bohem spravedlnosti a pomsty; mistr temných umění a ochránce cestovatelů; také bůh věštění
 • Spolu s dědečkem Belzebubem měl chránit vzdušné cesty pro Bohy
 • Bible uvádí, že Azazel učil muže vyrábět meče, nože, štíty a pancířy
 • V Grimoárech jako génius v práci s kovy, minerály a geologii
 • Teorie o mistru duchovní alchymie, která má co dočinění s přeměnou prvků do lidské duše, čerpající energii ze země (každá čakra zastoupena jedním kovem) a duchovní práce se zemí obecně
 • Teorie o učení kutí do kovů jako duchovní záležitosti (duchovní zbraně); mistr na planety, souhvězdí a astrologii; zručný v umění, kosmetice, a špercích (vytváří krásu)

Bible, Midraše

 • Hebrejsky עזאזל; arabsky عزازل (Azazil)
 • V Tanachu (židovské Bibli) a v Islámu nadpřirozená bytost; někdy označen jako padlý anděl; někdy ztotožňován přímo se Satanem
 • V Knize Leviticus (lv16) jsou popisováni Obřady smíření; Áron vzal od společenství 2 kozly, postavil je přes Hospodina u stanu setkávání a mezi oběma kozly losoval, jednoho pro Hospodina a jednoho pro Azazela
 • Kozel určený pro Hospodina byl obětován jako čistá oběť a na kozlu druhém byl vykonán smírčí soud – byly na něj vloženy hříchy Izraele a byl vyhnán k Azazelovi do pouště
 • Dle středověkého komentátora Rašiho Azazel nebyl bytostí, ale místem jisté smrti, pravděpodobně srázu, ke kterému byl kozel zahnán
 • Dle některých badatelů je Azazel démonem pouště (a tím i smrti)
 • Dle Talmudu a midrašistické literatury je Azazel padlý anděl, zlý duch; vůdce skupiny padlých andělů z počátků existence lidstva
 • Ženy měl učit líčit se a muže vyrábět zbraně a tím symbolicky přivedl mezi ně svár, žárlivost, marnivost
 • Chudák Azazel, byl mu přidělen i post „přivaděče potopy“, protože se prý Bůh rozhodl i díky jeho chování seslat na lid potopu trvající 40 dní

Den smíření dle Svědků Jehovových:

 • Azazel (kozel, který mizí)
 • Verše s jeho jménem se v Bibli  objevují ve spolupráci se „dnem smíření“ (3. Mojžíšova 16:8, 10,26)
 • Etymologie sporná; dle v pravopisu v hebrejském masoretském textu, zdá se, že Aza – zel je kombinací 2 kořenových slov s významy pro „kozel“ a „mizet“ (proto „kozel, který mizí“)
 • Dle jiného způsobu odvozování založeného na předpokladu, že došlo k transpozici 2 souhlásek, slovo Azazel znamená „síla Boží“
 • Latinská Vulgáta převádí slovo jako „caper emissarius“ tedy „poslaný kozel“ či „vypuštěný kozel“
 • Řecký výraz, který je použit v Septuagintě má význam „ten, kdo odnáší (odvrací) zlo“
 • Pro výroční Den smíření vzal velekněz od shromáždění izraelských synů 2 mladé kozly
 • Jeden byl losem určen pro Jehovu a druhý pro Azazela
 • Potom, co byl za velekněze a jeho domácnost (k níž bezesporu patřili všichni Levité) obětován býk, byl jako oběť za hřích obětován kozel pro Jehovu
 • Avšak kozel pro Azazela byl určitou dobu ponechán ‚živý před Jehovou, aby bylo za něj vykonáno smíření, aby byl poslán pro Azazela pryč do pustiny‘ (3Mo 16:5, 7–10)
 • Základem pro smíření za tohoto živého kozla byla krev kozla pro Jehovu, kozla, který byl právě zabit jako oběť za hřích; život těla je totiž v jeho krvi. (3Mo 17:11) Hodnota krve neboli hodnota života zabitého kozla tak byla převedena na kozla živého čili na kozla pro Azazela
 • I když ho tedy kněz nezabil, tento živý kozel nesl zásluhu na usmíření hříchu nebo hodnotu života.
 • Skutečnost, že byl předložen před Jehovu, jasně ukazuje, že Jehova uznal převedení této zásluhy nebo moci usmířit hříchy
 • Tomu odpovídal také předpis týkající se očišťování Izraelity, který se vyléčil z malomocenství, nebo očišťování domu, který se této nákazy zbavil. V takovém případě byl živý pták namočen v krvi ptáka, který byl zabit. Živý pták potom mohl uletět a tak s sebou odnesl hřích. (3Mo 14:1–8, 49–53)
 • Oba kozli museli být bez vady, museli být zdraví a museli si být co možná nejvíce podobní
 • Potom, co byl kozel pro Jehovu obětován, položil velekněz ruce na hlavu živého kozla a vyznal nad ním hříchy lidu
 • Kozel byl vypuštěn pryč - ‚přichystaný muž‘ ho odvedl do pustiny. (3Mo 16:20–22)
 • Kozel pro Azazela tak symbolicky odnesl hříchy, kterých se lid dopustil v uplynulém roce, a zmizel s nimi v pustině
 • obou těchto kozlech se mluví jako o jedné oběti za hřích. (3Mo 16:5) Dvě zvířata byla zřejmě použita proto, aby se zdůraznil dosažený výsledek tohoto opatření pro smíření hříchu lidu. První kozel byl obětován. Druhý kozel, nad nímž byly vyznány hříchy lidu a jenž byl poslán do pustiny, zvyšoval účinnost odpuštění, které Jehova udělí těm, kdo činí pokání. V Žalmu 103:12 jsme ujišťováni: „Jak daleko je východ slunce od západu slunce, tak daleko od nás vzdálil naše přestupky.“

Osobní náhled je všelijaký. Azazela jsem poprvé zajistila v seriálu Lovci Duchů (Supernatural), kde měl žluté oči, takže, když se řekne Azazel, vybaví se mi "Žlutoočko", no takový přísný strejda ze starých časů, který vás vede k poznání, stará se o vás, bere vás na koleno, aby vám pověděl příběh... ale to už zase mířím jinam...

 

Čerpáno ze stránek Joy of Satan Ministries s úpravami textu, sestručněním; text může obsahovat překladové chyby; wikipedie Cz; Encyklopedie Svědků Jehovových Hlubší pochopení písma svazek 1, rok 1998 – Watch tower Bible and Track society of New York, inc. International Bible Students Association

Azazel

Odpouštění???

Datum: 03.04.2018 | Vložil: Realista

Je to zvláštní a skoro až paradox, že satanisti jsou považováni za krvelačné bestie a přitom opak je pravdou. Křesťané jsou pokrytci a jsou mnohem horší. Na uvedeném příkladu obětí pro Azazela je hezky vidět, že není potřeba krvavá oběť a pro boha křesťanů krvavá oběť potřeba je.
Ideálním příkladem jsou křižácké výpravy :ve jménu křesťanského náboženství vás pro očištění raději povraždíme :-D
Taková je skutečná upřímnost křesťanství a to ještě nemluvím o tom, že je spousta částí bible proškrtaná, protože evidentně chybí logická návaznost.
A bůh? Chudák Job... To je realita o milosrdnosti boží.

Re: Odpouštění???

Datum: 13.11.2019 | Vložil: LHT

Nový zákon není o obětech. Až na jednu a to se obětuje Ježiš pro lidi. A křesťané jsou jen nasledovníci příkladu krista (miluj svého bližního jako sám sebe). Vše před tím je starý zákon a ten je právě popřen tím novým. (oko, za oko vs. když tě někdo udeří, odpusť mu a dej mu novou šanci). Mir :-)

Azazel

Datum: 23.03.2018 | Vložil: Služebník_VV

Azazel sice pracuje přímo se Satanem, nikoliv však pro Satana; není démon_je to jeden z Kuribů!!!
A těch je, pokud je mi známo - jen 24.

Re: Azazel

Datum: 01.12.2018 | Vložil: Jakub

Můžu se zeptat kde seženu informace o kuribů ??

Ahoj mám otázku, mohl by mě někdo seznámit s astrálem? Ve stručnosti mi napsat co a jak mám dělat s kým se bavit s kým ne a co dělat naopak nemám.Chystám se astrálně cestovat a poznat tak démona mojí kamarádky a možná i mého anděla strážného kdyby se zada

Datum: 02.03.2017 | Vložil: Astrál,Azazel

Ahoj mám otázku,mohl by mě někdo seznámit s astrálem? Ve stručnosti mi napsat co a jak mám dělat s kým se bavit s kým ne a co dělat naopak nemám.Chystám se astrálně cestovat a poznat tak démona mojí kamarádky a možná i mého anděla strážného, pokud se zadaří.
Pište na mail :xelol@seznam.cz
Děkuji a příjemné cestování všem :P :D

LOL!

Datum: 02.03.2017 | Vložil: Astrál,Azazel

Nevím proč se mi zkopíroval tamten text do titulku lol

Výška

Datum: 27.09.2016 | Vložil: Katie

Je tu drobný překlep ve výšce. Pokud vím tak má být "7,5 feet tall" což je něco okolo 2,3m ne 7,5cm jak je tady psáno.

Kočičák

Datum: 23.09.2016 | Vložil: Fahf

Mám zamluveného černého kocourka - už jen týden a budu ho mít doma, a připadá mi, že Azazel by pro něj mohlo být zcela ideální jméno. Jen přemýšlím, jak na něj volat... "Azazeli" je hrozně dlouhé.. možná "Azi"?

preboha

Datum: 21.07.2014 | Vložil: Michaela

preboha ja sa normalne teraz bojim čo mam robyť poradte mi niekto stale ma niečo na ňom pritahuje a stale sa mi sniva o ňom prosim poradte mi a napište na moj e-mail aichame@centrum.sk
a myslim to smrtelne važne pomoc!!

Re: preboha

Datum: 07.09.2015 | Vložil: flank

lol, to jako má být vtip?:) A pokud se ti skutečně zdá o podobném "nesmyslu" a nebo démonu, je lepší prostudovat Bibli a nalézt Pravdu. Pak možná se ti o něm i přestane zdát.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek