Astaroth

Obecný wiki kukuč:

 • Také jako Astaroth; Astarot; Asterot
 • V obecné démonologii jako korunní princ pekla; jako mužská postava převzatá dle vzoru kanaanské bohyně Astarot, která je zároveň i fénická Astarte (teorie o 2 různých bohyních); zcela odpovídá babylonské Ištar a starší sumerské Inanně
 • Hebrejská Bible uvádí „Astarot“ (singulár) a Ashtaroth (plurál)
 • Přepisy zcela odstranily „smysl“ prvních řeckých a latinských přepisů, kde bylo jasné, že jde o ženský vzor
 • Zmiňuje i Šalamoun, kde lze krásně vidět jak v různých přepisech biblí dochází k úpadku původní vize:
 1. Bible Svědků Jehovových: „A Šalamoun začal chodit za Aštoret, bohyní Sidonců a za Milkomem, ohavností Ammonitů“
 2. Ekumenický překlad Bible: „Šalamoun začal chodit za božstvem Sidóňanů Aštoretou a za ohyzdnou modlou Amónců Milkómem.“
 3. Bible Kralická: „Ale obrátil se Šalamoun k Astarot, bohyni Sidonské, a k Moloch, ohavnosti Ammonské.“
 • Jméno Astaroth, jako mužského démona je nejprve známé z knihy „The Book of Abramelina“, napsané roku cca 1458; postupně se jméno opakovalo v různých okultních grimoárech
 • Astaroth jako hlavní démon figuruje i u Qliphoth (kabalistické učení?!)
 • V klíčkách Šalamounových figuruje jako velmi mocný démon
 • V umění „Dictionnaire Infernal“ je zobrazen jako nahý muž s opeřenými křídly, korunou na hlavě,v jedné ruce držící hada a jede na zvířeti, jakoby dračím s hadím ocasem
 • Dle Sebastiena Michaelis je démonem první hierarchie, který svádí prostřednictvím lenosti, marnivosti a racionálních filosofií; protivníkem mu tady má být svatý Bartoloměj, který údajně může chránit před pokušením Astarotha
 • Obecně učí matematické vědy a řemesla; může učinit někoho neviditelným a vede ke skrytým pokladům; odpoví na každou otázku; má mít moc nad hady
 • Dle Francise Barretta je princem žalobců a vyšetřovatelů; dle některých je propojený s Měsícem, kdy jeho moc vzrůstá
 • Dle Ars Goetia je 29 – tý duch; silný (Duke), velmi mocný a ukáže se v podobě anděla jedoucího vražednou jízdou na pekelné bestii podobné drakovi a v pravé ruce (Viper); dle něj Vám může uškodit jeho smrdutý dech – k tomu má kouzelník  držet kouzelný prsten u obličeje na jeho ochranu; panuje 40 legiím

Z Pravzoru bohyně nahrazena Svatou Pannou:

 • Ve starém Babylóně známá jako bohyně Ištar; totožná se sumerskou bohyní Innannou
 • Paradoxně měla být zároveň bohyní války i bohyní lásky a rozkoše
 • „Byla bohyní, paní, milosrdnou matkou, která vyslýchá modlitby, zastává se (lidí) před rozhněvanými bohy a uklidňuje je… Byla vyvýšena nad všechny, stala se bohyní bohyň, královnou všech bohů, svrchovanou panovnicí nad bohy nebe i země.“ – francouzský učenec Édouard Dhorme, kniha Les Religions de Babylonie et d´Assyrie“
 • Ctitelé Ištar ji oslovovali jako „Pannu“, „Svatou Pannu“ a „Panenskou matku“
 • Modlím se k tobě, ó Paní všech paní, bohyně bohyň. Ó Ištar, královno všech národů. . . Ó vlastnice veškeré božské moci, jež nosí korunu panství. . . Hold ti vzdávají kaple, svatá místa, posvátné končiny i svatostánky. . . Kde nestojí tvé podoby?. . . Shlédni na mne, má Paní; přijmi mé modlitby.“ – naříkavá modlitba k ištar
 • Její kult se šířil rychlostí blesku po starověkých civilizacích, v Egyptě jako milovaná Isis, kde byl její kult milovaný a oblíbený; dále ve Fénicii, Kanaánu, v Řecku, v Anatolii (Malá Asie) a v Římě
 • Ve fénicii a Kanánu se uctívání soustředilo na Aštoret neboli Astarté (prý baalovu manželku); i tady jako bohyně války i lásky a plodnosti
 • Dle Svědků Jehovových Izraelité neustále museli zápasit s „úpadkovým vlivem uctívání této Bohyně plodnosti“
 • V Anatolii byla obdobou Ištar Kybelé, jako Velká matka Bohů, Plodtelka všeho a Živitelka všeho, matka všech požehnaných
 • V závěru se tedy z oblíbené Bohyně stal pomocí degenerace církve a její překrucujícímu vlivu páchnoucí démon a její post nahradila krásná Panna Marie, která pomocí vzrůstajícímu vlivu zejména Křesťanské církve dosáhla až na její božský post a srazila tak původní milovanou bohyni do zatracení

Velká Bohyně v očích moderních Satanistů:

 • Též známá jako Ashtart, Ashtoreth, Asherah, Ashet, Isis, Eset, Ishtar, Tanit – Ashtart, Aštarot, Anat
 • Pozice horoskopu: 10 – 20°Kozoroha
 • Datum: 31 prosince – 9 ledna
 • Tarotová karta: 3 pentagramy (dle Azazela Eso pohárů)
 • Planeta: Venuše
 • Barva svíčky_ hnědá, zelená
 • Zvíře: Kobra či zmije
 • Kov: měď
 • Element: Země
 • Pozice: velkovévoda západních oblastí pekla; paví princezna
 • Je vedoucím rádcem pro obě rasy, lidi i démony; zabývá se převážně lidskými záležitostmi
 • Vládne 40 legiím; denní démon; také má být pokladníkem pekla
 • Velmi starobylá bohyně, která je na Satanově straně s lidstvem spolu s Belzebubem od začátku (Satan bojuje za lidi, za učení lidstva atd..)
 • Je vnučka Belzebuba; rodiče Ningal a Nanna; má být dvojče Azazela
 • Dle velekněze Vovima má velmi obrovskou auru modré barvy; její energie je osvěžující a uklidňující;  v každém ohledu krásná, dlouhé zlaté vlasy;  silný hlas; spíše vyšší postavy; velmi starostlivá, jasná a stručná
 • Jejím městem měl být Uruk, 1 z nejstarších měst Sumeru
 • Ištařina brána, postavená cca 575 př.n.l. jako hlavní vchod do Babylona
 • Spolu se Satanem a Belzebubem byli démonizováni, brutálně pomlouváni a označeni za zlo
 • Odpovídá na otázky o minulosti, přítomnosti a budoucnosti; zjišťuje všechna tajemství a je vynikajícím učitelem liberálních věd; způsobuje věštecké sny a vize o budoucnosti a dává nahlédnout do neznáma
 • Aktivně pracuje pro Satana a aktivně radí lidem kolem Satana
 • Získá přátelství těch, co jsou u moci
 • Křesťané ji ukradli svátek a nazvali jej  velikonocemi, původně jako „Aštara“
 • Dle velekněžky Maxine je velmi krásná s lehce blond vlasy, jemně stavěná, vysoká; jejími barvami jsou červená a modrá; občas se objeví s křídly, červené a modré pruhy

Můj náhled na ní je poměrně jasný. Z překrásné bohyně bojující za lidstvo se stala pomocí církve démonická bytost. Osobně ji vidím jako takovou „Démonickou Pannu Marii“ starající se o blaho nás všech. Jako jednu z nejstarších žijících bytostí je u mě velmi vážená. Sice pro mě není reálné ji jen třebas slyšet, ale i tak věřím v její osobu.

Zdroje https://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Astaroth.html; časopis Svědků Jehovových Strážná věž ročník 1991, článek „Od matky Země k Bohyním plodnosti“; www.wikipedie.cz; Bible Svědků Jehovových; Bible kralická; Ekumenický překlad Bible;

Můj pokus nakreslit Astaroth (no jo, nejdou mi hlavy a končetiny...)

Astaroth

Datum: 21.12.2014 | Vložil: anonym

Nádherný blog, skutečně se mi mnohokrát hodil. Obrázek je vydařený ;)

;)

Datum: 20.10.2013 | Vložil: Lilith

šikovný ...

Přidat nový příspěvek