Jména od L

Labal - křesť. - viz Paimon

Labasu - démon

Lady Midaay - slov. - Jako Polednice; mladá žena v bílém; přepadla pracující a způsobila jim bolest v krku a šílenství - více v parných dnech; má formu bílého oblaku; staví lidi a ptá se na složité otázky, pokud někdo nezná odpověď či se snaží změnit téma, udeří je do hlavy či způsobí nemoc

Lamashtu - sumer. - ženský démon; ohrožovala ženy při porodu, zároveň unášela děti, zlomila jim kosti a cucala jejich krev; má chlupaté tělo, hlavu lvice, zuby a uši osla, dlouhé prsty a nehty na rukou a nohou

Lamia - křesť. -  v řecké mytologii byla krásnou  královnou Lybie, která se stala démonem pojídající děti; některé zdroje tvrdí, že nosí hadí kůži; Lamia se údajně narodila jako krásná dcera krále Beluse z Egypta; měla se Zeusem děti, které zabila Héra a ve vzteku se Lamia rozhodla jíst další děti

Legion - křesť. - též jako "Gerasene Demon" z Bible (Marek 5:4, Lukáš 8:30, Matouš 8:28-34, Marek 5:10)

Lechies - slov. - lesní cosi

Leyak - indonés. - vdova-čarodějnice

Lempo - finsk. - démon jako Hiisi a Piru, druh šotka

Leonard - něm. - démon z čarodějnictví; obrovský černý kozel

Leraje - křesť. - Velký Markýz z pekla; má pod sebou 30 legií démonů; způsobuje velké bitvy a spory; zobrazuje se jako pohledný lukostřelec; též známý jako Oray, Laray, Lerage

Leviathan - křesť, žid. - (Job 3:8, Job 4:1, žalm 74:14, žalm 104: 24-26, Izajáš 27:1); spolu s Behemothem jsou 2 prapříšery přičemž Leviathan je vodní (samice)

Lilim - křesť. žid. - nebezpeční tvorové; údajně dcery Lilith a Adama; sukuby

Lilith - křesť. sum. - byla služkou sumerské bohyně nebes Inanny. Prvně se o ní zmiňuje sumerská a mezopotámská mytologie v 5. tisíciletí př. n. l., ovšem ani Sumerové se na přesném zrodu a životu Lilith nemohou shodnout. Další zmínky o Lilith jsou znatelné i v dalších náboženstvích. Někteří učenci jej vidí v Bibli, Izajáš 34:14 (Přesnější překlad výskytu tohoto hebrejského výrazu li-lith' v Bibli je ale Lelek). Nebo v židovských knihách – Kabala či Talmud. Zajímavé je, že v některých judaistických pramenech je Lilith ta, jež obývala zahradu Eden ještě před zrozením Adama a následně ta, která stvořila Adamova ducha, čímž se jí Adam stal rovným. Později díky spojení Adama a Evy, které ji rozhněvalo, opustila ráj. Než se tak ale stalo, změnila své tělo v hada či se s ním spářila, aby sehrála roli pokušitele (ďábla). Tomuto faktu nasvědčuje i sumerská pověst, kdy Lilith žila v posvátném stromu, který její paní Inanna zasadila. V této zahradě žil však i pták Anzu a had, kteří měli taktéž tvořit nezkrotnou podstatu Lilith. Její paní však Lilith záviděla její vědomosti, a tak rozkázala, aby její strom byl poražen. Při tom byl had zabit a Lilith odešla žít do divočiny. Proto se v mnoha artefaktech můžeme shledat se zobrazením Lilith jako napůl ženy a napůl hada.

Lilin -  žid. - démoni s funkcí sukuby; dcera Lilith a Adama či (samaela)

Lix Tetrax - žid. křesť.

Ljubi - albánská démonka, která vyžaduje panenské oběti; nedostane-li se jich, hrozí vysušením vodních toků

Lu Cifru a spol - pyšný italský démon; obklika jak nazvat Satana; dále i Farfanicchio, Fistolo, Berlic, Farfarello, Tentennimo, Culicchia a Ticchi-tacchi. Španělé mají Dona Martina a Dona Pinola, Angličané říkají pro jistotu Old Nick a Gooseberry.

Lucifuge Rofocale - žid. - má na starosti pekelnou vládu; rumunský ďábel