Jména od D

Dabriel - bez popisu

Dagon - semits. - údajně bůh zemědělství; hojně zmiňován v textech i v bibli

Dantalion - křesť. - Velký a mocný vévoda; má 36 legií démonů pod sebou; je 71 ze 72 démonů ovládaný Šalamounem; vyučuje všechna umění a vědy; zná myšlenky všech lidí

 • řídí: 1-10 března
 • Tarotová karta: 10 pohárů
 • planeta: Mars
 • Kov: železo
 • element: voda
 • svíce: fialová
 • rostlina: zimolez kozí

Dandal - žid. - padlý anděl uvedený v Enochově knize (1 enochova 64) jako jeden ze stovky, kteří se přidali k Semyazově povstání; naopak dle Francise Barretta je jeden z Kmagus, název 1 ze 72 svatch andělů, nesoucí jméno boží - Shemhamphorae.

Da Sa - hind.

Davy Jones - námořnické učení

Decarabia - též známý jako Carabia, Dle Menších klíčků Šalamounových je Velký markýz, který má pod sebou 30 legií démonů; zná ctnosti bylin a drahých kamenů; může se změnit v jakéhokoliv ptáka

Delepitorae\Delepitore - démonka z čarodějnického osvícení

Démoni nemocí - personifikace nejrozšířenější středověké nemoci - moru byly v Rusku Mor, Mořena či Čuma, v Polsku Dzuma,  a u jižních Slovanů Kuga, Lichoradka měla na starosti zimnici a Pristrit horečku a Ospa matuška neštovice. Dámy v bílém, personifikace smrti a nemoci... no tradičně.. koukali jste na Dařbuján a Pandrhola? Tak totéž... stála-li u nohou u postele, šlo ho zachránit, stála-li u hlavy, měl na mále. Občas se dala ošálit otočením postele.

Démoni Burjatů - Burjatové, národ žijící v Mongolsku..

 • Ongon - duše prominentních předků; panovníci a šamani;
 • Ada - zlý démon; stále slídící po jídle; Sesílá nemoci na ty, kteří přišli ke stolu až po něm, nemá rád, když jí jídlo, na které sahal
 • Anakhai - ženská duše; straší děti; mění se ve zvíře; jedno oko má kočičí
 • Uker - duše ženy předčasně zemřelé; bloudí kolem domů a snaží se proniknout divnitř - má hlad a je jí zima
 • Bokholdoi - ve větším počtu se objevují na hostinách a slavnostech, aby tam lovili lidské duše
 • Dakhul - pedagogické strašidlo; obchází kolem domů a straší děti

Démoni nemocí – slov. – ruská čuma, polská džuma, jihoslovanská kuga (morová příšera); lichoradka (zimnice); pristrid (démon horečky); ospa matuška (neštovice); hostec

Demogorgon - křesť. -  též jako Tabu; Bůh, démon či podsvětí

Demor´el - bez popisu

Div-e epid - perská. - obrovská bytost s obrovskou silou ovládající černou magii

Diriel - bez popisu

Djinn - islam. - věří se, že je to ekvivalent duchů či démonů, mohou být dobří i zlý; žijí po boku lidí, ale jsou i povídky o tom, jak djinn přebírá kontrolu nad lidmi, ale obvykle nad djinnem získá kontrolu člověk a to zejména pomocí složitých kouzel a nechá si splnit přání (sp. tabulka); stvořil je Alláh stejně jako anděly z ohně;  podle jiné verze vznikli z temného ohně bez kouře asi 2000 let před stvořením Adama a nedožijí se posledního soudu; mohou se rozmnožovat a umírat; umí lítat; umí se udělat neviditelným; mají různé podoby; žijí v pouštích, řekách  a opuštěných domech;házejí kameny, unášejí ženy.

Domovik – rus. – píše se o něm jako o domácím démonovi, který na Bílé Rusi pečuje o hospodářství a na Bělorusku krade mléko spícím ženám a kravám; někdy je připodobňován k démonům ohně;

Donn - irská - též jako Dark One; bůh mrtvých

Dracula - rumunský ďábel

Drekavac - slov. -  není důsledně popsán, tenké tělo, velká hlava někdy v podobě psa, lišky či dítěte; v podobě dítěte věští smrt; v podobě zvířete věští onemocnění skotu

Drude – germ. – mytologický ženský zlý duch; někdy jako průvodce nočních můr; analogicky odpovídá i pojmu sukurs; převládá většinou v německém folkloru; někdy považován za zvláštní druh démona v hierarchii Alfonsa de Spiny; pojem užíván v 16 století pro označení čarodějnice; v Bavorsku i pojmenování pro oblázky, které se věšely nad kolébky či do stájí, aby odehnaly zlé sny a na ochranu koní proti cuchání hřív a ohonů

Dumah - žid. -  anděl smrti vyzbrojený ohnivým plamenným mečem, kníže pekel a anděl rehabilitace; Zohar se o něm zmiňuje jako desetitisíce andělů ničení pod ním; náčelník démonů v Gehinnomu (peklo); údajně trestá hříšné duše

Dund - Indie - čistý démon; chybí mu ruce i nohy; hlavu mívá přivázanou k sedlové hrušce a cestuje dům od domu a vyvolává jejich obyvatele; kdo mu odpoví, vystavuje se riziku smrti či šílenství

Dybbuk - žid. - démon z židovské mytol., zavržená duše, která nedosáhla vykoupení či démon posedávající člověka slabé vůle; dle někt. verzí si vezme nejen tělo, ale i majetek