Lilith aneb moje marné hledání pravdy a lásky

Na začátku bylo slovo:

 • A to slovo nebylo Bůh
 • O Lilith je tolik různých verzí, že je skoro marné dohledat, kde je pravda
 • Lilith jako praobraz silné, emancipované ženy se stala vzorem mnoha feministických tlup, utlačovaných žen a žen, které chtějí něčeho dosáhnout (ne, vždy s dobrým výsledkem)
 • Různé mýty a legendy, báchorky i bludy se zmiňují o Lilith, jako o 1 stvořené lidské osobě Bohem, služebnice bohyně, prvním démonovi či o prvním upírovi
 • Ze snahy o zaškutulkování se stal marný boj hledání, ale válka k pravdě ještě ztracená není; sic jsem prohrála bitvu, ale válku vyhraju, alespoň se o to pokusím (Ze satanových slov: První bitvu jsem prohrál, ale válku vyhraju, a já tomu docela věřím a tak trochu mu fandím)
 • Takže se tu trochu zapotíme a pokusíme se o rekapitulaci:

Snaha někam zapadnout:

 1. Lilith jako 1 z 5 manželek Satana (moje oblíbená vize, i když mi nikdy nejde na rozum, co s nimi dělá)
 2. Lilith jako 1 bytost – na začátku stvoření nebyl stvořen Adam jako první, ale Lilith; ta jako první bytost obývala ráj Eden a v rámci utlačování žen byla vyškrknuta ze seznamu, protože se nehodila do repertoáru mužského plemene
 3. Lilith jako první démon – také oblíbená teorie; po hádce s Adamem vyslovila nevyslovitelné (dle někoho doslova nevyslovitelné, dle někoho zakázaného vyslovovat) jméno Boží a zmizela (dle jiné vize vzlétla k oblakům)
 4. Lilith jako první upír – oblíbená teorie feministek a praštěných puberťaček
 5. Lilith jako bohyně či její služebná
 6. Lilith jako padlý anděl

Mužský chtíč zavelel a přeškrtal, aneb Lilith v náboženství:

 • Též známá jako Černá Luna, dle odvrácené straně Měsíce (někdy i jako temná strana symbolu Panny, přičemž Panna Marie je ta světlá)
 • „...a Bůh stvořil Lilit, první ženu, tak jak stvořil Adama. Místo prachu však použil pouze odpad a špínu. Z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus a nespočet dalších démonů, kteří dodnes sužují lidstvo“
 • Dle všeho měl Bůh stvořit Lilith jako první osobu, která procházela rájem a ten byl jejím domovem; pak Bůh stvořil k Lilith Adama, aby nebyla pořád tak sama
 • Dle jiné verze byla stvořena jako druhá k Adamovi
 • Spolu s Adamem měli obývat ráj a také jak se vypráví, spolu souložit (je to přece jenom součást lidského bytí)
 • Po nějakém čase spolu vznikli neshody mezi párem; většinou se jako argument uvádí to, že Lilith jako rovnocenná bytost s Adamem odmítala sexuální polohu pod Adamem dle jiné verze šlo o to, že Adam chtěl, aby jej poslouchala, protože si myslel, že byla stvořena „pro něj“ a ne k němu
 • "Proč bych měla ležet pod tebou ? I já jsem byla stvořena z prachu a jsem ti rovnocenná."
 • Vypráví se, že se Adam pokusil se jí zmocnit násilím (a pak že prvotní hřích stvořila žena)
 • V návalu situace vyslovila nevyslovitelné jméno Boží a vznesla se do oblak a zmizela (dle jiné verze prostě zmizela)
 • Se spojením s Adamem měl prý vzniknout Asmodeus

Hledání Lilith:

 • Adam začal prosit Boha, aby mu Lilith přivedl zpět
 • Bůh poslal 3 anděly (Michael, Gabriel a Natael), aby ji našli a přivedli zpět
 • Našli ji v blízkosti Rudého moře, kde se stala nevěstou démonů a předali Boží varování, že pokud se nevrátí, tak denně zemře sto jejích démonických dětí
 • Dle pověsti se Lilith vzepřela a rozhodla se, že se nevrátí a v tomto důsledku se s ní měl stát démon (vidí taky někdo ten paradox, že měla být prvním démonem, ale při jejím odchodu už démoni existovali?)
 • Dle všeho měla denně počat několik démonických dětí, kterým se říká Lilim
 • Dle legend byla také oním hadem, který svedl Evu ke hříchu právě Lilith

Následky vyhoštění:

 • Dle povídaček se za smrt svých dětí a trestu, který jí byl udělen začala mstít
 • Její msta je většinou spojována se smrtí novorozeňat a rodiček (tady se to pere, protože Lilith je považována za patronku rodiček)
 • „Přísahám při božím jménu živoucím a jsoucím, že když zahlédnu vaše jména nebo znamení, nechám to dítě být."
 • Tak vznikl trend psát jména andělů do medailonků dětí, na destičky, na postýlky, či nad dveře jejich pokoje
 • Dnes se už ví, že rizikové období u novorozeňat je prvních 7 týdnů, kdy všechno ještě nefunguje jak má; taky se říká, že novorozenci prostě zapomenou dýchat či že duše či duch není s tělem tak spjaty
 • Další epizodou jsou muži, které má svádět, odebírat jim energii; v některých povídkách má s muži i spát v jiných to dělá jen ve snech

V bibli se uvádí většinou jen Lelek a mnoho z nich spojují lelka s hebrejským výrazem li-lith:

 • Překlad krále Jakuba, 1611, (AKJV): "Divoká pouštní zvěř se bude také setkávat s divokými zvířaty z ostrova a satyr bude volat na své kolegy, sama sova se tam bude také nalézat a najde pro sebe místo odpočinku."
 • Bible kralická, 1613, (BKR): "Tam se budou potkávati spolu zvěř s ptactvem, a příšera jedna druhé se ozývati; tam toliko noční přeluda se usadí, a odpočinutí sobě nalezne."
 • Americký standardní překlad, 1901, (ASV): "A zvěř z pouště se sejde s vlky, a divoké kozy budou křičet na své kolegy, ano, i netvor v noci se tam usadí a najde své místo k odpočinku."
 • Český ekumenický překlad, 1979, (ČEP): "Bude se tam setkávat divá sběř s hyenami a běsové budou na sebe pokřikovat. Bude si tam hovět upír a najde si odpočinek."
 • Překlad nového světa, 1984, (PNS): "A ti, kdo obcházejí bezvodé kraje, se setkají s vyjícími zvířaty, a dokonce i démon v kozlí podobě bude volat na svého druha. Ano, jistě si tam udělá pohodlí lelek a najde si místo odpočinku."
 • Nová Jeruzalémská bible, 1985, (NJB): "Divoké kočky se tam setkají s hyenami, satyr bude volat na další satyry, tam Lilith bude číhat a hledat místo kde si oddychne."
 • Překlad 21.století, 2009, (B21): "Setkají se tam příšery a hyeny, jeden na druhého běsi zavřeští; noční stvůra se tam usadí a najde odpočinutí."
 • Nový mezinárodní překlad, 2011, (NIV): "Pouštní tvorové se setkají s hyenami a divoké kozy budou mečet k sobě navzájem, a všechna noční zvěř tam bude odpočívat a najdou pro sebe místa k oddychu."

Mytologie, a tak dál:

 • Ve starém Sumeru považována za levou ruku nejvyšší bohyně plodnosti Inanny
 • Údajně jí měla pomáhat přilákat muže do jejího chrámu, aby jí uctívali – v důsledku toho se jí začalo říkat všemožnými hanlivými slovy, které tu z úcty k ní vyslovovat nebudu
 • Lilith vyskytuje také často jako démon
 • Spojována často v astrologii, kde měla úlohu ve výkladu snů; ztotožňována s Bohyní měsíce, sexu a průvodkyně snů; značí také „vnitřní já“, jakési ID
 • Lilith také symbolizuje strach z neznámého, neprozkoumaného
 • V sumerské mytologii jako dcera bohyně Mehitabel
 • U semitských národů nejdříve podobna Lil, sumerské bohyni ničivých větrů a bouří
 • Poté byla propojena s Lamaštu, čarodějnicí či ženským démonem, která dle pověstí byla vražedkyní dětí ( ukřídlená noční můra, upír atd…)
 • Dle Zoharu, hlavního židovského díla mysticismu byl Adam původní oboupohlavní bytost, z jedné strany muž, z druhé strany žena; Bůh uspal člověka a oba od sebe oddělil a část kde byli spojeni zakryl masem
 • Podle kabbalistické knihy "Sefer Rasiel" byla Lilith vyjící ženský démon známý i jako Mejaleleth; Lilith chodí po světě s 480 zlými duchy a padlými anděly a bojuje s jejími sokyněmi, démonkou Machlath a její dcerou Agrath
 • Jiné legendy vyprávějí o jiné démonce jménem Namach; Lilith i Namach podle legendy souložily s Adamem a "seslaly na svět zkázu"; Zohar označuje Namach jako matku démonů, zatímco Lilith za jejich vládkyni.

Spojení se satanismem:

 • V satanismu jako duchovní cestě světlých bytostí hozených do tmy figuruje Lilith jako 1 z 5 manželek Lucifera/Satana a jako jeho nejoblíbenější
 • Bohyně ženských práv a bojovnice za jejich práva
 • Patron silných žen; při evokacích prý může pomáhat v těchto věcech, ale údajně si vybírá
 • Představuje sexuální osvobození a potěšení ze sexu
 • Pomáhá ženám přo porodech
 • Symbolizuje právo na potrat a antikoncepci
 • Dle jedné verze článku má být velmi moudrá a jejím symbolem je sova (1 z mnoha)

Dle mého názoru vidím Lilith jako praobraz silné ženy, takové, kterou církev odstranila v důsledku zpatriarchování společnosti. Osobně ji vidím jako verzi ženy Satana. Ti dva se k sobě určitě hodí. Ač ve mně vzbuzuje jistý silný respekt k její osobě… No potkat ji, no nevím… Asi by ze mě byl hnedle vedle jejího skoro božského potenciálu uzlík neštěstí… mě se už zkrátka pomoci moc nedá…

 

Zdroje: https://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Lilith.html; https://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Lilith.html; https://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2007092114; sestaveno dle mé mysli za pomocí zdrojů za pouhé 2 hodiny…

Lilith

Re: lillith

Datum: 30.03.2016 | Vložil: Michael

Pro Roman: Porazit ji ? Tohle je tenký led. Pokud chces s tim neco delat, obrat se na Jezise Krista - jdi tou cestou a primo za nim - křest a hlavne tak zit. Urcite jsi četl, jak Lilith působí - tak se toho varuj.

roman

Datum: 15.03.2015 | Vložil: kdo je to ROMAN

kdo je to

Datum: 30.12.2014 | Vložil: Zuzana

moc zaujímavý článok...farári asi nie sú nadšený alternatívnimi výkladmi minulosti :P som toho názoru, že Lilith ( aj obmeny jej mena ) bola pošpinená patriarchármou spoločnosťou, ako píšeš aj ty. nie je to prvý krát v historíí ľudstva, čo sa tak stalo.

já si myslím i trochou tuším že byla první žena adamova a potom stvorila démony

Datum: 18.10.2014 | Vložil: clary

Kdo souhlasí

příspêvek

Datum: 30.09.2014 | Vložil: Jitka

Mas o ni zajimave informace a domnenky,cast je pravda a k nalezeni cele pravdy ti budu drzet palce,zla neni ale opravdu si vybira s kym chce mluvit.

komentář

Datum: 19.07.2013 | Vložil: Isabel

Dobrá práce :)
Držím palce, ať najdeš o ní pravdu :)

Re: komentář

Datum: 20.07.2013 | Vložil: admin

díky

Re: Re: komentář

Datum: 06.01.2015 | Vložil: kubajs

Ahoj
Super výklad,přečetl jsem vše a jsem nadšený,přeju hodně štěstí při dalším hledání :)

Re: Re: Re: komentář

Datum: 03.03.2016 | Vložil: Ďábelská Victoria

A co kdyby se spojila na jednotě s lidskou duší? A byla tu mezi vámi?

Re: Re: Re: Re: komentář

Datum: 13.10.2016 | Vložil: Michael

Lilith se nepotřebuje sjednotit s lidskou duší. Ona působí přes ženy. Pokud nemáš patřičnou ochranu / Ježíše Krista / a tou cestou nejdeš a sám/a/ nejsi silný/á/ v sebeovládání a ctnostech - tak nad ní nezvítězíš.

<< 1 | 2 | 3

Přidat nový příspěvek