Obecně

Obecně se má za to, že stejně jako u andělů se dělí na 3 hlavní Hierarchie. Někteří démoni měli tituly, samozřejmě čím větší titul, tím větší postavení.

 

Tituly:

Velký Maršál, rytíři, předsedové, Velkopředsedové, hrabě, Velký Hrabě, kníže, Velký kníže (velkokníže), Markýz, Velký Markýz, princ, Velký princ, Král, Velký král a císař.

  • někteří z nich měli více než 1 titul
  • ostatní tvořili lékaři, inspektoři, démoni pověření udržováním ohně a zbytek rozdělen do legií