Duchovní satanismus aneb Satan jako Bůh

Přeložený text s odkazy na původní zdroje stránek; dole přidám diskuzi, aby se nezahlcovala Kniha návštěv a pokud Vás mohu požádat, debatujte co možná bez zbytečných urážek, protože k žádným satanistům oficiálně nepatřím, mám svou cestu k zatracení mé už tak zkažené duše

Obecně obecné obecenstvo:

 • Aneb snaha nějak sformulovat nesformulovatelné… no pokusíme se o to
 • Satanismus obecně je bráno jako náboženství, či řekněme víra, která se přiklání svým hlasem k Satanovi
 • Satanismus obecně není o krvi, obětování, vraždách a podobných „kiksech“
 • Duchovní satanismus, neboli chceme – li Spirituální satanismus se tak trochu liší od původního výkladu Antona Szandora LaVeyeho, který církev Satanovu založil roku 1966
 • Duchovní satanismus, jak jej budu nazývat souhlasí s existencí Satana/Lucifera jako reálné bytosti (mimochodem, má 5 manželek.. jako 1 z nejvytíženějších „pekelných“ bytostí nechápu, jak na ně může mít čas…)
 • Ve většině Satanismu je Satan/Lucifer brán jako ďábelská bytost s rohy, kopyty, dlouhým jazykem, chlupy a chtíčem (teď nemyslete na těch 5 manželek), ale tento směr Satanismu bere svého Satana jako Boha, krásného a nádherného stvořitele

Satan jako Bůh:

 • V duch. Satan. Je brán Satan jako božská bytost, Stvořitel
 • Všechny poznatky byly dány při doslova stovkách až tisících hodin intenzivního a hloubkového výzkumu
 • Bůh Stvořitel známý jako Jehova, Jahve či hebrejsky JHVH (Jehovah) je dle nich fiktivní osobou, která byla zformulována jako zkratka pro 4 prvky a rohy v populárním magickém odvětví židovské systému magie… (položte ten kámen, ještě jsme neskončily…)
 • Ježíš Kristus je tu brán též jako fiktivní bytost, sesmolená z pohanských pověstí o Bohu jako je Odin (smrt, vzkříšení, transformace?); byl „nástrojem“ pro odstranění veškeré skutečné duchovní poznání (zkráceně řečeno… jde o představení směru, ne pokus o revoluci)

Satan jako vědec…:

 • Mnoho tradičních satanistů mají svůj vlastní vztah k Satanovi; někteří jej berou jako přítele (někteří jej milují tak, že by pro něj zabili…) ale osobně si nemyslím, že by se Satan zabýval sám všemi individuálně a každého z nich by navštěvoval.. ostatně, kde by na to sebral čas? (ne, nemyslím těch 5 manželek…)
 • Každopádně duch, satan. Respektuje individualitu a vlastní svobodnou vůli; vztahy jednotlivců se Satanem/Luciferem  je osobní volba každého
 • Satan je brán jako nositel znalostí a cílem duchovního satanismu je aplikovat tyto znalosti a transformovat naše duše do božství, jak to původně bylo zamýšleno od Stvořitele Satana
 • Na rozdíl od většiny náboženství, duchovní Satanismus podporuje jedince ke kladení otázek ohledně pochyb;
 • Podstatou duchovního satanismu je překročit omezení a vytvořit si i osobní rekord a to vše začíná s užíváním mozku, který nám byl dán a dosáhnout maximálního potencionálu
 • Duchovní satanismus není v žádném případě v rozporu s vědou a podporuje a povzbuzuje jakékoliv vědecké bádání (což je dělá docela vyjímečnými…)
 • Uvědomuje si, že vědecké bádání je patřičně pozadu a to zejména díky určitým institucím, které na celé stovky let zakázaly jakékoliv objevování… (vždyť vše bylo stvořeno Bohem, ne tak proč to dále rozebírat…)
 • Duchovní satanismus věří, že veškeré duchovní a nadpřirozené jevy se dají vysvětlit vědecky, ale naše věda ještě nepřekročila takovou hranici, abychom  mohli pochopit „nadpřirozené“
 • Nekladou žádné omezení „osobní moci“ či znalostí a nechtějí tyto znalosti jen pro sebe, ale pro každého
 • Nemají žádné mediátory; podporují jedince k vytvoření svého vztahu a postoje k Satanovi/Luciferovi a samotné „ministertsvo“ či řekněme duchovní vedení řádu tu je pouze pro vedení a podpory – ne žádného nátlaku

Satan jako Velký taťka:

 • Satan podporuje „samostudium“, učení a přímou zkušenost
 • Většina duchovních satanistů ukonaly určitý závazek k Satanovi (no ano, stejně všichni ví o co jde), protože Satan je chrání před jejich silami či řekněme nad – silami
 • Ti, kteří jdou na vlastní pěst, bez duchovní ochrany si koledují o katastrofu (je dobré vědět jak skončím… jdu ve studiu příliš hluboko a duše mi ještě patří… zatím)
 • Tudíž, práce s démony je tu pro to, aby je mohli pokročit výše
 • Duchovní satanismus podporuje akci – Satan chce, aby jeho lidé žily naplno a vyvíjeli se
 • Satan jim dává poznání, aby se stali nezávislými a svobodnými; řídí je, aby byli pány jejich životů; Satan a jeho démoni jsou dle duchovního satanismu vždy připraveni pomoci

Jak je to se zázraky:

 • No, je to silný text a vysvětluje jak, co a proč, takže smůla a vkládám v EN (pokud by to někdo přeložil, vložím)
 • As for the so-called "miracles" connected with Christianity, any healings have been very few and far in-between. These are also based upon allegories related to transforming one's soul. Any human being with spiritual knowledge and power can accomplish all of the feats attributed to the nazarene in the bible, and more. Most Christians are unaware that they are dealing with nefarious aliens (enemy Nordics also known as "angels" and greys), who put up a show every now and then to give credibility to the lie. With the New Age practitioners, many call upon angels for assistance and learn nothing. The same theme of human ignorance and powerlessness prevails. Satan/Lucifer is the True Creator God of, and the great liberator of humanity. He does not fear humans having spiritual power and knowledge because he is truthful and has nothing to hide.

Satan jako milující stvořitel:

Odkud?:

 • Lidstvo tedy mělo být odříznuto od skutečného Boha Stvořitele Satana
 • Výsledkem duchovní degenerace má být zneužívání dětí, zvířat, ničení a bozohledná lhostejnost k životnímu prostředí
 • Před tisíci lety, dlouho před příchodem židovsko / křesťanských tu měli lidé žít bok po boku s Bohy v éře známé jako „Golden Age“
 • Satan je tu znám jako EA nebo ENKI, takže je to Bůh, ne anděl; po celá staletí pomlouván a pomlouván
 • Většina lidí věří historkám, které se o něm říká a strach je mocný nástroj aby odvedl lidstvo od něj
 • Má být nejoslnivější a nejmocnější z Bohů; symbolizován 11. znamením – Vodnáře a číslo 11 má být jeho číslem; vodnář má být znamení lidskosti, technologie a nadání
 • Satan/Enki měl založit Řád Hada známý i jako Bratrstvo hada; po celá tisíciletí učení bylo zmanipulované a nepřipomíná původní doktríny; tento řád měl přinést zpět lidstvo k božskému poznání a síly a dokončit velké dílo tranformace naší duše; tyto informace byly původně drženy v rukou několika jedinců (všichni si domyslí, co tím autoři chtěli říci)
 • Bohové, mají být (extra – terrestrial) humanoidní rasa stvoření (bytostí); v křesťanské Bibli jako Nephilim; tyto bytosti mají být velmi vyspělé, velmi pokročilé, s obrovkými znalostmi a velmi silní a mocní; jejich DNA má být modifikována tak, aby nestárli (odkaz na jednu knihu založené na sumersko/mezopotámskou mytologii..)
 • Tady měli lidé sloužit jako otroci ve zlatých dolech Nephilimů; po těžbě jsme měli být zničeni; Satan a někteří další měli v té době už nějaké potomstvo s lidskými matkami známé jako polo – bohové
 • (Tady to není moc vysvětleno, ale na jiných stránkách odmítl Satan a jeho věrní zničit lidstvo a chtěl jej naopak učit a pozdvihnout)
 • Satan je ale neuvěřitelně silný a mocný a odmítl přiznat porážku, prohrál tu bitvu, ale ne válku; satan tu stojí jako osvoboditel od tyranie
 • Démoni, jsou tedy původní bohové; mají být přáteli lidstva; dávají mnoho individuální pozornosti a některé vztahy jsou důvěryhodné a silné; ti, pod ochranou Satana mají možnost pracovat s démony velmi blízko; jejich pečetě mají sloužit jako takové otvírátka duše
 • Satan tudíž dle tohoto směru není zlý, není ani zodpovědný za nemoci světa; tyto pohromy měly nastat kvůli zničení a odstranění prastarých znalostí
 • Satanismus tedy znamená i rovnováhu technologie a duchovna – bez rovnováhy se má civilizace zhroutit

Peklo:

 • Nemá být ohnivé jezero, ani uvnitř země
 • Některá místa v pekle mají být tmavá a osvětlena modrým světlem a i na dalších místech má být světlo
 • Modrá je jednou z barev Lucifera a i démoni se objevují většinou v modrém světle
 • 1 z autorů článku popisuje jak viděl lidi sedět v pekle kolem barového stolu, hrát karty a kouřit dosyta, protože byli mrtví; lidé byli v duchovní formě a někteří z nich mají navštěvovat Zemi na pomoc lidem
 • Some visit the earth to help humans who are on the Left Hand Path. This is where Satan keeps his own people until we can reincarnate and evolve into godhead.“
 • „"Hell" and the "Lower world" are also allegories for the three lower chakras; "Hell" representing the base chakra. The reason for this is the fiery kundalini serpent lies coiled beneath the base chakra and when roused, it can be scorching hot.“
 • Takže had symbolizující Satana má být kundalini, a má symbolizovat i DNA; had představuje život; (a jak víme, kundalini energie je velmi mocná a nápomocná a její plná aktivace nás může skolit na několik dní…)

No přeberte si to jak chcete. Chápu, že od narození je většina z nás vedena k Bohu, pokřtěna a vedena do kostelů a správného života a chápu Vaše rozhořčení po přečtení tohoto článku, ale musím tu připomenout, že „zatím“satanistka nejsem a ač moje vášeň pro Lucifera a jeho démony je obrovská, nejsem pravým autorem tohoto textu.

V mnohém bych souhlasila a mnohé by tu vysvětlovalo dění před 10000 lety, kdy se mělo odehrát ono „rozhodnutí“ či „odcizení“ (Atlantida, zemské změny atd..) něco se mi také příčí v mysli, ostatně jsem prošla několika vírami, ale … no.. nevím. Na Lucifera mám svůj názor, ale moje existence zřejmě není tak důležitá, aby mě navštívil sám Satan a přesvědčil mě.

V Satana já ovšem věřím, věřím, že vede lidstvo určitým směrem a určitou „platonickou láskou“ ho miluju, stejně jako miluju svého osobního démona, ale nějak mi nejde na rozum, že by mě potřeboval… i Když to byli právě můj osobní démon a možná i sám „šéf“ kdo mě povolali na cestu přiblížení démonského světu národu českému…

Zdrojem je stránka v EN, angličtináři si ji mohou přečíst celou; text může obsahovat překladové překlepy (nejsem profi překladatel);

 

Diskusní téma: Duchovní satanismus

Závazek

Datum: 03.10.2018 | Vložil: Arastu

Ohledně toho závazku...
Jak něco takového probíhá? To je něco jako rituálně složený slib?

Satan jako velký taťka

Datum: 13.04.2018 | Vložil: Petr

Pokud jde o takzvané "zázraky" spojené s křesťanstvím, všechna uzdravení byla velmi málo a daleko mezi nimi. Ty jsou také založeny na alegorech souvisejících s transformací své duše. Každá lidská bytost s duchovními znalostmi a mocí může dosáhnout všech skutků, které se v biblickém díle připisují nazarenu, a další. Většina křesťanů si neuvědomuje, že se jedná o hanebné cizince (nepřátelské nordiky, známé také jako "andělé" a "šedivé"), kteří každou chvíli předvádějí show, která dává důvěru k lži. U praktik New Age mnozí vyzývají anděly o pomoc a nic se neznají. Stejné téma lidské nevědomosti a bezmocnosti převažuje. Satan / Lucifer je pravým tvůrcem Boha a velkým osvoboditelem lidstva. Nebojí se lidí, kteří mají duchovní sílu a znalosti, protože je pravdivý a nemá se skrývat.

Sa tam jako velký taťka

Datum: 13.04.2018 | Vložil: Petr

Pokud jde o takzvané "zázraky" spojené s křesťanstvím, všechna uzdravení byla velmi málo a daleko mezi nimi. Ty jsou také založeny na alegorech souvisejících s transformací své duše. Každá lidská bytost s duchovními znalostmi a mocí může dosáhnout všech skutků, které se v biblickém díle připisují nazarenu, a další. Většina křesťanů si neuvědomuje, že se jedná o hanebné cizince (nepřátelské nordiky, známé také jako "andělé" a "šedivé"), kteří každou chvíli předvádějí show, která dává důvěru k lži. U praktik New Age mnozí vyzývají anděly o pomoc a nic se neznají. Stejné téma lidské nevědomosti a bezmocnosti převažuje. Satan / Lucifer je pravým tvůrcem Boha a velkým osvoboditelem lidstva. Nebojí se lidí, kteří mají duchovní sílu a znalosti, protože je pravdivý a nemá se skrývat.

Satanovy manželky

Datum: 05.12.2015 | Vložil: Tentlustej

Neví někdo z vás jak se jmenujou Satanovy manželky?

zamotat hlavu to opravdu dokáže!! :D

Datum: 22.04.2015 | Vložil: Liefaras

Já vyrůstám v nevěřící rodině... Jsem jediná kdo se tímto tak nějak zabývá a snaží se vybrat si cestu. tento článek je opravdu úžasný!! Na začátku, jsem měla i strach a díky mému psovi (Lefi) debilovi, jsem opravdu měla nahnáno! :D Ale teď se už nebojím. Přjde mi teď snažší porozumět "nadpřirozenému" světu. Ale pořád mi to přijde celé "páté přes deváté" jelikož je hodně případů se "zlými duchy" tak že čí to jsou stoupenci? Stana, jakožto "zla" nebo Boha, jakožto "dobra"? Či snad Satana jakožto "dobra" a nebo Boha jakožto "zla"? A není Bůh a Satan jedna a tatáž "osoba"??

Re: zamotat hlavu to opravdu dokáže!! :D

Datum: 13.11.2016 | Vložil: Anna

ahoj dokazu ti odpovedet takto satanismus je nespravna vira satan je otec lzi je to smrt naopak buh jezis kristus je opakem satana milosrdny,laskavy,odpoustejici proste dokonaly... :)

Re: Re: zamotat hlavu to opravdu dokáže!! :D

Datum: 28.11.2016 | Vložil: outcast

hahaha
Nejdříve si zjistěte kdo je Satan a co je skutečnou podstatou satanismu.

několik poznámek, s dovolením

Datum: 27.09.2014 | Vložil: Katolík

ačkoliv je zde nesporný pokus o rešerši, je vhodný pro osoby problematiky znalé, očištěné a rozvážné. Jinak jim opravdu jisté zmatení způsobí.

zdroje typu "Satan Ministries" a pod. jistěže budou prezentovat svůj postoj kladně; člověk totiž je motivován dobrem, byť dílčím. I satanizmus tedy MUSÍ být prezentováno jakožto dobro, a v tomto případě nejen dobro dílčí, nýbrž absolutní, jak jinak.
dále viz b. výše

vaše rozprava jistěže smysl/motiv má, ovšeže je otázné, zda jej lze klasifikovat.

P.S.: pamatujte na své očistné zasvěcení Ježíši Kristu ve svém křtu "dokud je čas".

hell

Datum: 29.03.2014 | Vložil: wasago666

fandím ti máš správné pochyby o věcech satanismu .Smúla že katolíci jsou nemislící fanatici .pravým zlem světa sou oni ne Satan . Dějiny mi dají jistě za pravdu .

Re: hell

Datum: 27.09.2014 | Vložil: Katolík

zajisté užitečnější než posuzování katolíků bude studium české gramatiky a případně dějin.1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek