Víly - 4x případy

14.04.2015 19:14
  • Nová Bošáca -  Slovensko; v okolí se zjevovaly krásné ženské víly; lidem nebezpečné; vábily zpěvem houkáním, výskáním ve dne i v noci; koho chytily, toho utancovaly k smrti
  • Sovinec, hrad – Bruntál; za starých časů museli poddaní střídavě hlídat na věži; při jedné takové hlídce viděl sedlák v protějším Karlovském kopci a v Tvarožné hoře osvětlenou síň víl a odtud bylo slyšet záhadný šum; jednou tu žena našla pohozené dítě v lese a vzala ho domů; zvenčí zaznělo „Hilar, Hilar“, dítě se zvedlo a uprchlo – měl to být skřítek Hilar z hodovní síně víl (místní světec a ochránce byl sv. Hilarius)
  • Strečno, hrad – Slovensko; pod hradem se pocestným ukazují víly; měly lákat do Váhu a topit tam pocestné;
  • Ústí nad Labem – na blízkém Vaňovském vrchu z něhož se nad řeku vypíná výběžek (Panenská skála) lákaly 3 dívky svým zpěvem plavce, aby je zahubily; za trest zkameněly; dle jedné verze šlo o sirény