Sobotka – poklad a hadí král

14.04.2015 19:27
  • 13km Z od Jičína
  • V humprechtské oboře při cestě z hájovny ke kostecké silnici je roubená studánka, na jejímž dně leží poklad v olověných truhlicích
  • Ukrýt ho sem měla humprechtská paní po smrti svého muže
  • Občas se v těchto místech vyhřívá had se zlatou korunkou na hlavě; při prvních znacích zvuku lidí, mizí ve studánce
  • Až přijde pravý potomek, jemuž bude celé tajemství studánky známo a vykřikne na hada správné zaklínadlo, tomu had položí korunku k nohám a studánka vydá poklad

Z vlastních zápisků; Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, nakladatelství Paseka, 1991, slovenská část Albert Marenčin