Prokletý hotel Chelsea

12.07.2014 21:32
  • Hotel Chelsea, New York, USA
  • Označován i jako sídlo bohémů a podivných existencí a jako místo podivných úmrtí
  • Roku 1978 tu mezi Sedmou a Osmou avenue na Manhattanu je zabita narkomanka Nancy Spungen (1958 – 1978), kterou měl zabít člen skupiny Sex Pistols Sid Vicious (1957 – 1979)
  • Básník Dylan Thomas (1914 – 1953) tu umírá na otravu alkoholem
  • Správa hotelu byla prý žalostná a proslýchá se, že manažer Stanley Bard hostům měl půjčovat peníze na zdejší pobyt
  • Označován jako prokletý hotel či jako místo podivných událostí
  • Odehrálo se to tu mnohem více – někdy doplním

Z vlastních zápisků; Enigma 2/2013