Posednutá Mary

24.03.2014 19:07

   Příběh je dle skutečné události a je sepisován dle dokumentu, takže se některé jména mohou lišit.

 • Mary Vogelová; 13-letý syn Josh
 • Mary byla ve volném čase vyšetřovatelkou paranormálních jevů a pracovala jako fyzioterapeutka
 • V roce 2003 odcestovala s týmem do Virginie, podívat se na stodolu, kterou před týdnem opravovala firma, která si stěžovala na nevysvětlitelné události – cirkulárka se zapla aniž by byla zapojena do sítě a další
 • V týmu byla i dobrá Maryina přítelkyně Jane, která byla nováčkem
 • Budovu prohlédli, rozmístili diktafony a sama se rozhodla probádat horní patro, protože ve staré budově by se dřevo pod náporem více lidí mohlo prolomit
 • Na podlaze mezi senem si všimla zbytků svící a pentagramu a na stěnách značek; když si vše chtěla prohlédnout blíže, o něco zavadila a před ní se z úkrytu na laně svěšela zvířecí lebka – v té chvíli pocítila Mary silnou bolest v oblasti žaludku a bez pomoci nemohla vstát – neznámá síla ji držela na zemi
 • I s týmem odešli, ale přesto toužila všemu přijít na kloub; její syn se nikdy netajil s tím, že se mu vyšetřování strašících věcí nelíbí
 • K Mary chodil její snoubenec Mike, kterému se její záliba v nadpřirozenu také nelíbila
 • O několik dní později po incidentu se Mary s Jane vrátily k páskám na nichž byl hlas „Tvůj Bůh ti teď nepomůže“ a hlas se měl opakovat v momentě, kdy tou dobou ležela Mary na podlaze a nemohla se hýbat
 • Mary zavolala svému kamarádovi a dlouholetému poradci, Johnu Zaffisovi, který žil několik  států dál, a který se vyšetřování věnoval více než 30 let
 • Johnovi řekla o hlasu na pásce, a co se ve stodole stalo; John jí odpověděl, že satanisté vyvolávají zlé síly, aby ochránily své sídlo a poradil jí, aby všechno vykropila svěcenou vodou, vyzpovídala se z hříchů a případu se vzdala – dle něj to nestálo za to riziko, které by na sebe a své blízké přivolala
 • Ještě toho dne vyvěsila po domě kříže a nasadila si amulety se svatýma; stejný večer ji zavolala její sestra Alison, která žila v kalifornii, kde studovala psychoterapii; s Mary si často volali a Alison slíbila, že se za ní bude modlit
 • 6 měsíců se nic nedělo, ale pak přišla k Mary krize – její matka podstoupila operaci, při které ji vyměnily koleno, ale operace se nepodařila a dostala systémovou stafilokovou infekci a byla ve stavu, kdy ani lékaři nevěděli, zda přežije – ta bariéra kolem ní se začala hroutit a Mary prožívala velmi stresující období
 • Při procházení pošty slyšela něco jednoho dne venku a šla se podívat, o co jde, ale nic tam nebylo; Mary stále propadala větší a větší úzkosti a vše dávala za vinu oslabení své duševní síly – té noci nemohla spát a navíc byla velká zima; dveře se otevřely a do místnosti vešlo „něco“ – nebylo to vidět, ale zvuk, který vydával, se dalo přirovnat ke kvičení či chrochtání – zkontrolovala syna, ale ten spal
 • Následující dny jí začaly pronásledovat v práci denní můry a halucinace; cítila se sama, blízkým se nemohla svěřit – Mary začala uvažovat, že by pod nátlakem stresu mohla začít trpět schizofrenií a svěřila se sestře, která to ovšem vyvrátila
 • Požádala tedy faráře, aby vysvětil dům, pomocnou ruku nabídla i Jane a obě si nechali ještě posvětit medailony se svatýma – toho večera v posteli na ní něco zaútočilo – v rychlosti si ještě vzala své medailony, které si na noc odložila a vyběhla z domu, uvědomila si, že ať už je to cokoliv, není to v domě, ale v ní
 • Zavolala sestře, která jí poradila, ať zavolá Zaffisovi, který by dal věci do pohybu ale Mary se bála toho, telefon začal pískat a z Mary se ozval cizí hlas „Jaká skutečná je tvá víra, tvá víra neznamená nic.“
 • Alison na druhé straně telefonu věděla, že to nebyla Mary a samotná Mary si začala uvědomovat, že nad ní kdosi začíná přebírat kontrolu, cítila se bezmocná
 • Jednoho večera se před spaním pokoušela číst Bibli a v tom momentě jí přívěšek začal svrbět a pálit -  odhodila ho a při druhém pokusu o čtení Bible odhodila i Bibli
 • V té chvíli na Mary začala opět útočit neviditelná síla, shodila jí z postele a pokaždé, když pak hledala pomoc, na ní síla zaútočila; Mary si začala myslet, že jí Bůh opustil, když ho potřebovala nejvíce a začala ztrácet víru
 • Jednoho rána zavolala Johnu Zaffisovi a během telefonátu začal hovor pískat, šumět a praskat a John si byl jist, že jde o démona; při hovoru z Mary vyšel hlas „nepotřebuju pomoc.“
 • Mary zašla za Jane, byla samá modřina a Jane na ní vycítila velký strach, ale Mary opět utekla domů
 • Jane doma měla vždy něco vysvěcené; přišel k ní syn, který ji oznámil, že ve druhém pokoji je nějaký muž a sama ona viděla temný stín; vzala krucifix a odříkala modlitbu archanděla Michaela
 • Mary doma konfrontoval Mike, který o ní měl strach, ale Mary ho poslala pryč s tím, že ho nemiluje
 • Nahoře bylo slyšet zvuky jakoby vrčení vlků; v pokoji našla syna Josha na zemi plačícího, který oznámil, že nevěří na Boha, že se léta modlil, aby ona přestala vyšetřovat
 • Téže noci Mary zjistila, že ji jakási síla brání se modlit a růženec hodila do koše
 • Mary kvůli synovi pokračovala v rutině; jednoho dne jeli na návštěvu k její matce, kam přijela i její sestra Alison a Josh se jí nemohl dočkat; Mary se téhož dne cítila divně
 • Když usedli do auta, na tváři Mary se udělala jakási divná grimasa, celou cestu jízdy autem se dívala na Joshe a jako zázrakem dojeli k matce v pořádku
 • Josh utekl z auta s tím, že se jeho máma zbláznila a Mary si celou několikakilometrovou jízdu nepamatovala
 • U matky jí Alison dala do pití svěcenou vodu, ale síla ji opět ovládla a utekla před dům; Alison Mary následovala a Mary se jí cizím hlasem ptala „Proč vlastně věříš v Boha, co pro tebe udělal?“
 • Mary odjela autem zpět domů, Alison zavolala Johnu Zaffisovi s tím, že je Mary asi posednutá a ten začal pro Mary shánět pomoc; Josh celou domu měl zůstat u babičky
 • John zavolal ráno Mary a podnítil v ní lásku k synovi, načež nabrala novou sílu – pro syna udělá vše a souhlasila tedy s exorcismem
 • Alison s Johnem odvezli několik set kilometrů k obřadu – cesta trvala 8 hodin
 • Obřad měl vést otec Larry Al--- (nepřečtu po sobě, pardon), který se se Zaffisem znal 20 let
 • Při obřadu se Mary začala chovat násilně a tak ji museli držet; uchýlila se i k Jane, kterou začala podněcovat ke vzatí dárku od Satana; Mary střídavě upadala do stavu bezvědomí a nabírala vědomí; po jednom z takovýchto probuzení se vznesla i s křeslem do vzduchu – i pro Johna Zaffise, který se specializoval na démonologii, to za 30 let byla první levitace
 • Když kněz přikázal démonovi zjevit jméno, vyhrklo z ní „Belial“ (můj oblíbenec, je rozkošný)
 • Po obřadu vše skončilo, Mary se cítila jako novorozeně, smířila se se synem a přestala vyšetřovat

Z vlastních zápisků; Discovery, série Strašení