Jilemničtí vodníci - 4x

21.06.2015 18:05

Bába Řehořková:

 • Babička Řehořková tvrdila, že vodníka viděla na vlastní oči
 • Ten den bylo krásně a tak si vyšla na houby; když se vracela, vzala to cestou přes lávku, kde viděla na zábradlí sedět podivného mužíčka
 • Měl starou pitvornou vrásčitou tvář, ústa jako kachní zobák, vypoulené jakoby žabí oči, dlouhé ulízané prameny vlasů, ze kterých kapala voda
 • Na sobě měl zelený kabátek a staré rozedrané kalhoty, které dříve měly červenou barvu
 • Bábu obehnaly mrákoty a již myslela na to, jak spadne do vody – jakoby všechno v její mysli vodník četl, začal se spiklenecky usmívat
 • Bába si náhle vzpomněla, že vodníka zažene vzpomínka na to, s kým o velikonocích jedla vejce – byl to tkalcovský tovaryš Jáchym Horáčků
 • Vodník skočil do vody a už ho nebylo

Vodník od Kittlerova mlýna:

 • Pod dnešním nádražím býval mlýn, kterému se říkalo Kittlerův; zde se vodník též zjevoval
 • Kdysi šel starý Pavlousek podél mlýna; u můstku na náhonu stál stoleček s mnoha pentlemi a dalším zbožím a za stolkem stál sám vodník
 • Pobízel starému, aby šli k němu nakupovat
 • Pavlousek prohodil k synovi, že to je hastrman a aby dělal, jakoby ho neviděl
 • Tiše kolem něj prokouzli a když od něj byli značný kus, ozvalo se za nimi „Máš podaru, žes nekoupil!“
 • Když se vraceli z města, byl Pavlousek notně v náladě a hastrman je opět zval nakupovat
 • Pavlousek však na hastrmana vzal svou sukovici a zboží i s hastrmanem skončilo ve vodě
 • Vodník se pak na chvilku vynořil z vody a prohlásil „I kdyby to bylo za rok, já ti to neslevím!“
 • Starý se měl na pozoru, ale jelikož bydleli u vody, při velký vodě mu voda vzala veškerý majetek

Víchovský vodník:

 • Jednoho večera se vozka vracel z trhu s prázdnou k brodu přes bystřinu ve Víchově
 • Koně se u brodu zastavili a nechtěli dál; kočí slezl a viděl, že má všechny postraňky zpřetrhané
 • Nouzově je svázala a jen co přejel na druhou stranu, ozval se škodolibý vodníkův smích
 • Vozkovi zatrnulo a z úleku ho museli dlouho doma křísit

Vodník z Lánského mlýna:

 • V Horní Sytové býval mlýn, kde se říkalo „Na Láně“ a kde škodil vodník
 • Zastavoval mlýnské kolo a prováděl drobné zlobení
 • Mlynář chtěl vodníka již několikrát chytit, ale vodník byl vždy rychlejší a utekl
 • Jednou přiběhl pacholek celý udýchaný, že se vodník vyhřívá na stavidle
 • Popadli provaz z lýčí, na krk mu hodili smyčku a posadili na pec, kde neměl moc
 • Několik dní ho sušili, vodník prosil o kapku vody, ale mlynář nepovolil
 • Vodník slíbil, že mlýn opustí a nikdy se již nevrátí; vodníka pustili a on svůj slib splnil

Z vlastních zápisků; nalezeno na https://cody.eldar.cz/clanky/historie/povesti_jilemnicka.htm