Javorník – hadí král

22.06.2014 14:45
  • Javorník, Kravařsko
  • Jednou jeden tesař si za dob ještě hlubokých lesů zašel hlouběji a na spadlém kmeni tu spatřil ležet nehybně hada s krásnou lesklou korunkou na hlavě
  • Nejdříve se lekl, ale pak zjistil, že se had nehýbá a zašel si blíže – had spal
  • Bylo mu líto, že si s sebou nevzal svou sekerku a šel si pro ni domů
  • Když se na místo vrátil, našel ho na stejné pozici a seknul hada sekerkou rovnou za hlavou
  • Uťatá hlava cenila zuby a tělo s sebou škubalo
  • Tesař tehdy utekl domů, ale druhý den se vrátil, sebral tělo, hlavu a sekerku a šel si po svých
  • Zlatou korunku dobře prodal zlatníkovi, hadí sádlo do lékárny a stal se bohatým

Z vlastních zápisků; zdrojem bude pravděpodobně Moravskoslezské pověsti, Jiřina a Jaromír Poláškovi, Agave, 2000