Ivančice – upír

12.07.2014 21:09
  • Jistý nebojácný zbrojnoš s halapartnou běžel do uličky, odkud se ozval tlumený přidušený výkřik
  • Narazil na bíle oděnou postavu, která se před ním dala na útěk a zmizela na hřbitově, kam se ale zbrojnoš neodvážil
  • Když se vracel uličkou, posvítil si a lekl se podruhé – na zemi ležela skoro mrtvá žena s prokousnutým hrdlem
  • Než stačil něco udělat, žena zemřela; pozornost se obrátila ke hřbitovu, zejména ke hrobu, kam byl roku 1617 pohřben 1 místní měšťan – v okolním blátě se našly divné stopy bosých nohou, deska hrobu byla pohnutá
  • Byl povolán kat, který tělo vykopal – tělo nejevilo známky rozkladu, kůži měl hladkou a narůžovělou, na rubáši měl krvavé skvrny
  • Na purkmistrův příkaz bylo tělo rozsekáno na kusy mečem – z úst se mu vyvalila čerstvá krev a s ní i závoj, který sebral své nebohé ženě, uložené vedle něj v hrobě a který rozkousal

Z vlastních zápisků; Za strašidly do měst a městeček, Ikar, Vladimír Soukup a Petr David, 2009