Helfštýn – čertův kámen

23.06.2015 18:10
  • 4km JV od Lipníka nad Bečvou
  • Ďábel tu měl vykopat studnu s tajnou chodbou pro loupeživého majitele hradu, Friduše z Linavy
  • Později si ho měl za bouřivé noci odnést do pekla (dle jiné verze si ho vzal hned po skončení práce)
  • Mechem prorostlý kámen, který tu upustil, je dodnes u hradní zdi a vchodu ke studni

Z vlastních zápisků; Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, nakladatelství Paseka, 1991, slovenská část Albert Marenčin; internet