Chrám Sethův

12.07.2014 20:55
  • Či i Sethův chrám, Séthův Chrám; Temple of Seth; odštěpená frakce Satanské církve (přesněji Church od Satan)
  • Založená roku 1974 (dle jiných verzí 1975) Michaelem Aquinem, který protestoval proti stále se zvyšující komercionalizaci církve; dle jiné verze ji založil Aquin(o) spolu s několika členy
  • Základním kamenem učení je spis jménem „Noc vpřed“ (The Coming Forth by Night), který měl Aquinovi nadiktovat sám Seth
  • Někteří považují satanismus Chrámu spíše za intelektuální
  • 1 z hlavních pilířů má být odmítání krvavých obětí a prohlášení Sétha jako reálné doslovné osoby
  • Aquin(o) měl prohlašovat, že anděl Aiwass, který se zjevil Crowleyovi roku 1904 v Káhiře, byl ve skutečnosti Seth – ten obdaroval člověka inteligencí a umožnil mu stát se bytostí podobnou Bohu; aby toho dosáhl, musí se člověk nejdříve zbavit „spánku“, který je jeho normálním stavem a dosáhnout „sebeuvědomění“ pomocí stavu zvaného „xepering“
  • Ten má pozůstávat z četby, přijímání vědomostí a provádění rituálů
  • Jeho příslušníci se raději či většinou nazývají Sethiánci nežli Satanisté

V Duchovním Satanismu je Seth 1 ze 7 synů Satana. 1 z mých oblíbenců.

Z vlastních zápisků; za pomoci wiki.cz, Lexikon magie a esoteriky, CZ Books, 2006, Benedikt Štírský a kolektiv, nakladatelství Moravská Bastei MOBA