Červená Řečice – vodník a 7 panen

27.10.2014 19:42
 • 12 km SZ od Pelhřimova; na cestě mezi Želivou a Červenou Řečicí leží na Březině mlýn; stráň je porostlá lesem
 • V lese lze spatřit 7 skal, kterým se říká „Sedm panen“
 • V mlýně kdysi měla hospodařit vdova, která měla 7 dcer; byla velmi přísná, ale dcery rozmazlovala a nehnala je do práce
 • Dcery se jen strojily, a jelikož byly od vsi stranou, zajížděly na zábavu tam; jen ta nemladší byla pilná a pracovitá a také nejhezčí
 • Všechny se také sháněly po ženichovi, ale chtěly jen samé knížata či bohaté; nikdo se k nim také nehrnul, všichni věděli, že si všechno budou rozdělovat po 7 dílech; jen ta nemladší si ženicha nesháněla a žila mezi sestrami jako popelka
 • Jednoho dne se ve mlýně objevil mladík, urostlý; sic všechnu krásu nepobral, ale byl pěkně ošacen; měl zelený kabát aslušné způsoby
 • Šel přímo za mlynářkou s tím, že hledá nevěstu a že by chtěl tu nejmladší; povídal jí, že má na vodě zámek; mlynářka mu ale jen odpověděla, že nedá nemladší z domu, dokud nebudou ostatní vdané
 • Ať mlynářku přemlouval, jak chtěl, nepochodil; také si postěžoval, aby mu jeho milou sestry nerozmluvily, zatímco on bude shánět ženichy pro ně
 • Sestry ihned začaly s haněním – jedna s tím, že je špatně urostlý; druhá že má ošklivé ruce; třetí s tím, že má veliká kolena; čtvrtá, že má velký nos; pátá, že má pichlavé oči; šestá, že jemně pošilhává
 • Druhého dne se objevil vodník znovu, ale mlynářka mu sdělila, že šly všechny do lesa na jahody
 • Vodník se tedy vypravil za nimi a starší sestry ho ihned vítaly s tím, kde má pro ně ženichy, že oni chtějí někoho se zámkem, jinak, že se nevdají
 • Nápadník jim všem sdělil, že se zítra vydá do světa pro takové, aby se jim líbili; a že si je takto pojistí, než bude pryč; vztáhl ruku, zamumlal nějaká slova a panny se proměnily ve skály
 • Potom se vrátil do mlýna s tím, že se vydává do světa pro ženichy a že si všechny mezitím pojistil; do večera čekala své dcery a pak jen v lese našla u sebe 7 skal; pochopila, co se asi stalo, a věřila, že se ze světa vrátí
 • Vodník se ale nikdy nevrátil

Z vlastních zápisků; za pomoci https://cervenobili.cz/8793/o-sedmi-pannach-u-breziny/ (z původního Adolf Wenig, České pověsti (1932), vydání z roku 1939)