Brno – černý pes z Králova pole, Mokré Hory a Letné

11.07.2014 22:47
 • Brno, Královo Pole, starý hřbitov
 • U starého hřbitova strašívalo; lidé tam vídali velkého černého psa
 • Jednou ho potkal i jeden mládenec, který chodil tancovat, někdy do Soběšic, jindy na Ořešín
 • Domů se vracíval obvykle po silnici obvykle v noci, ale jednou v létě si chtěl naběhnout a tak to vzal kratší cestou přes les
 • U Králova Pole seběhl přímo ke hřbitovní zdi a tam onoho psa potkal
 • Pes seděl u hřbitovní zdi u cesty a z tlamy a očí mu šlehaly plameny
 • Nejdříve se mládenec polekal, chvíli se zastavil a přemýšlel, co by měl udělat; na poli zůstat nemohl a tak se rozhodl projít kolem psa – říkal si, že když se ho nebude všímat, nechá ho pes projít
 • Jakmile vykročil, pes se k němu přidal a šel vedle něj; když se mládenec rozběhl, rozběhl se pes také, když se zastavil, zastavil se i on
 • Mládenci bylo úzko, ale jakmile došel na konec hřbitovní zdi, pes se ztratil; mládenec se po něm ještě chvíli díval, ale byl pryč, víckrát tudy nešel

Mokrá Hora:

 • Brno, Mokrá Hora
 • V potoce, který tekl Královkou žíval hastrman, který se měl měnit v obřího černého psa s ohnivým jazykem
 • Jednou psa potkal i nějaký pan Potomský, který zamlada chodil do Řečkovic za nevěstou a k půlnoci se vracíval domů
 • Jednou při zpáteční cestě viděl sedět na mostě velkého černého psa s ohnivým jazykem a očima
 • Nelekl se a na psa hodil čepici; pes na něj ale hodil takový strach, že utekl
 • Povídalo se, i že jde o ducha jakéhosi vojáka, kterého na mostě někdo zabil

Letná:

 • Brno, Letná
 • Jednou jeden střeček si rád chodíval do hospody posedět a popovídat si
 • Jednou se domů vracel už hodně pozdě, k půlnoci; došel až na Letnou – tenkrát se tomu kopci říkalo Holetna
 • Najednou se proti němu vyřídil velký černý pes, kterému z tlamy šlehaly plameny, až to sálalo
 • Dědoušek se lekl, protože věděl, že v těch místech straší
 • Couvl několik kroků, pes se zastavil a šel také dozadu, dědoušek udělal krok dopředu a pes také
 • Bál se pohnout a tak zůstal i dále; za nějakou dobu pes vyletěl do výšky a letěl nahoru nad tu Holetnou, až na vrcholek, kde zmizel

Z vlastních zápisků; Před brněnskými hradbami, Marta Šrámková, Doplněk Brno, 1997