Bílsko – Poustevník a Faun

27.10.2014 19:59
  • 20km SZ od Olomouce
  • Za časů Cyrila a Metoděje se u Svaté vody usadil poustevník; zbudoval tu i malou kapličku
  • V té době v okolí žili ještě i Fauni, přírodní polobozi z Antických časů
  • Poustevníkovi se podařilo jednoho z nich pokřtít a Faun u něj sloužil
  • Od svých spoludruhů se ale nevzdálil nadlouho – nechali společně kapličku podkopat a ta se zhroutila i s poustevníkem
  • Od té doby v bezměsíčných nocích, když slunce stoupá k letnímu slunovratu, je slyšet faunovo vyzvánění z podzemní kaple

Z vlastních zápisků; Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, slovenská část Albert Marenčin, 1991, nakladatelství Paseka;