Bílá Paní a Pruský princ

11.07.2014 22:41
 • V předvečer bitvy u Saalfeldu spatřil velitel Prusů, princ Louis Ferdinand přízrak dámy v bílém (dle jiné verze bílého muže)
 • V ten den důstojníci čekali na svého velitele v 1 ze sálů rudolstadského zámku, který dorazil až kolem 8 hodiny večerní od vévody z Braunschweigu s rozkazy
 • S důstojníky se přivítal, celý večer byl v dobré náladě, občas zasedl ke křídlu a zahrál nějaký úryvek skladby
 • Kolem půlnoci přestal hrát, tvář se mu zkřivila, popadl svíci a zamířil do dlouhé chodby
 • Jeho pobočník to vše zpozoroval a spěchal za ním – šlo o Karl von Nostitze; viděl prince, jak se svící v ruce následuje bíle zahalenou postavu, která prošla celou chodbou a na konci zmizela ve stěně
 • Princ přišel k místu, kde se zjevení ztratilo a hledal na stěně nějaký náznak po tajné či skryté místnosti
 • Když za ním dorazil pobočník, zeptal se ho princ, zda to viděl také, načež popravdě řekl „Ano, viděl jsem ženu zahalenou do bílého oděvu, Vaše Výsosti…“
 • Zašli ještě za strážníkem na stráži a ten řekl, že viděl projít osobu v bílém oděvu, ale protože ho považoval za saského důstojníka, nechal ho projít
 • Následující ráno se vydali do bitvy, lovci svého prince vítali, pobočník cválal vedle něj
 • Náhle si adjutant všiml nápadné ženské postavy na nedaleké vyvýšenině zahalené v bílém závoji, princ ji viděl také
 • Princ se obrátil na pobočníka se slovy „Nostitzi, zase ta ženská. Pronásleduje mě.“
 • V bitvě princ přišel o život a adjutant utrpěl vážné zranění

Z vlastních zápisků; 2000 záhad, č. 2/2014, ročník 21