Seznam draků v čechách

 • Doubravská hora - Pod kopcem Bořeň sídlili v roklích a jeskyních mnohohlavý draci
 • Mělník – tady měl létávat Ohnivý vlkoun, který by se mohl považovat za hada či draka; dle někoho je k vidění stále
 • Náklo – ve stráni od Nákla k Mezicím se kdysi po bouřce a dešti otevřela jáma; byly zde nalezeny ostatky neznámého tvora; všeobecná domněnka, že jde o draka; koster nalezeno více, ale došlo k sesuvu půdy a celá rokle byla zasypána; Druhá verze říká, že se v té jámě usídlil drak; když nad jámou létal, nechal za sebou ohnivý pás; mizel vždy směrem přes Kaluhy k Hynkovu; vylétával jen bouřek; dle vesničanů nosíval na zádech čarodějnice a jeho díra byla plná divoženek, klekánic a jiných strašidel; poblíž byl panský rybník s vodníky, tak i ti chodili na návštěvu k drakovi;(1858 v den mých narozenin 12. Září tu byla dle záznamů pozorována kometa – vlasatice; vše trvalo až do 11 října); jáma u Nákla byla dle jiné verze úmyslně zasypána a drak proto odletěl
 • Budyně nad Ohří – na budyňském zámku vycpaný drak; žil v Ohři a živil se malými dětmi; dalšího draka přivezl na nedaleký hrad Hazmburk chudý zeman, který to měl za úkol, aby dostal svou nevěstu konečně za ženu, ale nevěstě puklo srdce žalem ještě před příjezdem zemana; zeman zemřel téže noci a krátce nato i saň, oba smutkem
 • Náchod -  velký drak sídlil v jeskyni na Hejzlarově kopci v Bělovsi; ze spárů draka tu statečný Jiřík zachránil Náchodskou princeznu; draka tu měl vychovat jakýsi doktor z ještěrky, kterou krmil lidskou krví; projevoval se zvláštním hvízdáním
 • Trutnov – obrovský drak tu sídlil v lesní jeskyni; spojován se založením města; zvítězil nad ním statečný uhlíř Trut; v místě dnešního Trutnova dal postavit hřbitov a staral se o něj; ale drak mu na mrtvoly chodil, vyhrabával a odnášel si je do jeskyně; s pomocí havranů vystopoval jeskyni a s pomocí dalších statečných lidí se vydal k jeskyni, vchod zatarasil kmeny, které podpálil a draka zabil; za statečnost ho kníže Oldřich povýšil do šlechtického stavu a na místě dračí jeskyně dal postavit město zvané Trutnov; jiné verze říkají, že byl drak zabit Albrechtem z Trautenberka
 • Kladno – poblíž zámku ve (? Sněžně? Nepřečtu po sobě) měl být ve věži zazděný drak; drak zkameněl poté, co mu odvážná dívka sebrala korunku ze zlata a on pak přišel o svou moc; zkameněl a za peníze utržené z prodeje korunky byla postavena tvrz Martinice
 • Hředle – v obci u Rakovníka v hřebenu Džbán se měl skrývat drak; jakmile se začal ozývat pískot, lidé se ustrašeně schovávali; drak působil hodně škody a pokusy o jeho zabití byly marné; zabít se ho podařilo až lesníkovi, který si pomohl čarovným prostředkem
 • Příbramsko – nedaleko od městečka Jince na Příbramsku stojí vrch Koníček, v jehož slojích přebýval drak; pravidelně vylétával na Velkou Skálu na Plešivci; projevoval se ostrým pískáním; občas odpočíval na střechách jineckých stavení, ale na kterém domě odpočíval, tam se vždy stalo něco neblahého
 • Slapy – z hory Holčovky (?) u Slap, jižně od Prahy slétal velký černý drak
 • Pecka – zakladatel hradu Pecka před samotnou stavbou musel nejdříve zabít draka, který kopec hlídal
 • Plzeňsko – v Žákavě u Prahy sídlil 7-hlavý drak
 • Dolešov – zde se měl u Nového Jičína objevovat drak ve dvou formách – jako okřídlený had či ohnivý sloup
 • Starý Bydžov – 2 saně s Bílou Paní mají hlídat ukrytý poklad v tajné chodbě vedoucí ze staré hospody
 • Nový Jičín – zde se měl zdržovat drak, kterého bylo potřeba se zbavit kuriózním způsobem – vystrčit na něho zadek, drak pak začal sypat zlaťáky
 • Liberec -  v lokalitách Dračí Vrch a Pod Dračí skálou se zdržoval drak; 1 za rok si vyžadoval lidskou oběť, jíž měla být svobodná dívka; svobodná děvčata napsala na lístek svá jména a poslala je ke drakovi po poslovi; posel lístky donesl ke skále, kde byl drak, položil lístky do skalní prohlubně, drak lístky rozfoukal a ten lístek se jménem, který se ke skále přilepil, byla ta nešťastnice, která byla vydána drakovi
 • Vsetínsko – tady žilo hned několik draků, i celé dračí rodiny v jezeře nad Velkými Karlovicemi
 • Lipník nad Bečvou -  zde sídlil drak na hradě Drahotuši; spojován se zakletím hradního pána a jeho 10 synů
 • Landek – na drakovi uletěla z čarodějova vězení, dcera pána z Landeku
 • Zlínsko – drak tu sídlil v kopcích; v noci odlétal k Vizovicím či na Slovensko
 • Bystřice pod Hostýnem (?) -  zde sídlil drak v okolí hradu Obřany jménem Čmoch; nosil zlatou korunku a měl stříbrné šupiny; zabil ho místní zbojník Gargulák
 • Mělník – tady žil ohnivý drak ve vesnici Chloumek, která je dnes součástí Mělníka; za temných nocích odlétal na horu Říp; u rodného hradiště ho prý často pozorovala Ludmila, dcera knížete Slavibora
 • Rožmitál pod Třemšínem – zde sídlil v lese velký had – drak, který když někoho uštkl, hned zemřel; pytláci se ho báli více než hajných
 • Klatovy – na vrchu Pernet sídlil obří had a sužoval okolí; požíral dobytek; lidé tu vykáceli stromy, zbytek zapálili a had se tu již neobjevil; na vrchu Pernet už od té doby nerostly stromy
 • Rychnov nad Kněžnou – manželský pár pozoruje draka či hada s křídly při cestě na jarmark; manželé uslyší zlověstně zvonící zvonek a vidí tvora, jak se zvedá nad lesík a kolem sebe rozsévá jiskry
 • Nemanice -  jistý František Dušánek z Vlčince spatří kolem roku 1869 – 1870 v Nemanicích  draka, o velikosti ročního telete jak letí a chrlí oheň
 • Česká Třebová – jeden drak – had měl sídlit v duté vrbě
 • Radhošť -  v radhošti je spousta děr, ve kterých žili draci; mágové je zaříkávali a dávali jim svěcené provazy; když drak prolétával, způsoboval vichřici
 • Frýdek Místek – drak má někdy za černého psa hlídat pod vrchem Štondel poklad; zmoci ho může cokoliv posvěceného
 • Starý Jičín – drak se má vyskytovat v ruinách hradu; má jít o zakletou dívku; jednou ji mohl mladík vysvobodit polibkem, ale jejího vzhledu se lekl a utekl

Diskusní téma: Seznam draků v čechách

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek