Seznam bohů a bohyň smrti a podsvětí

 • ACOLMIZTLI – aztécký – nižší chtonický bůh podsvětí
 • ACOLNAHUACATLO – aztécký – nižší chtonický bůh podsvětí
 • AEDMAC LIR – keltský – chtonický bůh podsvětí; syn Lira a Aobh? (nepřečtu po sobě); nevlastní matka jej proměnila v labuť
 • AERICURA – římsko-keltský – chtonické božstvo podsvětí
 • AHRIMAN – zoroastrijský - ; Írán; podsvětní bůh temnot
 • AIAKOS – řecko-římský – chtonický bůh podsvětí; syn Dia a nymfy Angíny; 1 ze 3 Hádových vůdců, kteří rozhodují o duších zemřelých vstupujících do podsvětí
 • AKEN – egypt – bůh podsvětí; strážce člunu podsvětí
 • AKER – egypt. – bůh země a sám země; později bůh vesmíru a ochránce mrtvých; dle tradičního myšlení byl jako země i pán či někdy jen strážce podzemí a jeho tajemství; pán podzemních hadů, před nimiž chránil i těla pohřbených
 • ALA – zoroastrijský – bohyně plodnosti; Nigérie; Ibská; vládkyně podsvětí; spojována s kultem smrti (též Ana, Ani)
 • ALPANU – etruská – bohyně podsvětí; nahá či oblečená ve volném plášti a sandálech; ověšená šperky
 • AM – HEH – egypt – bůh podsvětí; sídlí v jezeru ohně; požírač milionů
 • AMENTET – egypt. – bohyně západu a západních zemí; „Paní pohřebišť“; původně jako bohyně zemí, které ležely na západ, později i bohyně pohřebišť, které obvykle byly situovány na záp. břehu Nilu, na okraji měst a vesnic; přijímala duše zemřelých a chránila jejich pohřbená těla; zobrazována na dně rakví; mužským partnerem byl bůh západní pouště Ha; zobrazována jako štíhlá bez individuálních rysů; řecky Amenthés; v koptštině se nazývá stejně jen se změnou na mužský rod
 • AMSET – egypt. – 1 ze 4 synů Hora; ochránce pozůstatků zemřelých; kdysi patřil k nižším bohům či démonům; v podsvětí sloužil Amemait, na nebi s bratry hlídal „Býčí kýtu“ (Sutecha); existuje teorie, že šlo o ženu – ženská koncovka –et a zobrazován byl se světlejší nažloutlou pletí jako Egypťanky (muži zobr. hnědě); bůh Jihu a jižních větrů; na kanopě má lidskou hlavu; má bratry Duamutef, Hapi, Kehebsenuf
 • ANDŽJETY – egypt – bůh podsvětí; z textů pyramid; 9-tý nóm; odpovídal za znovuzrození v posmrtném životě; Abúsír; atribut: afet, berla, hůl; partner několika bohyní plodnosti
 • ANGRA MAINJU – ničivý duch; bůh temnot; Perský (Írán)
 • ANUP – egypt. – bůh mumifikace a pohřebišť; zobrazován většinou jako černý šakal či pes; dle textů pyramid byl čtvrtým synem Rea; dle pozdějších písemných památek byl synem Usira a jeho sestry Nebthet, které se její manžel Sutech posmíval, že je neplodná, ona svedla Usira, porodila Anupa a odložila ho; vychovala ho Eset – tato verze je jen jedna z mnoha a jeho původ je tedy nejasný; když dospěl, měl následovat Usira na jeho cestách a po jeho smrti ho balzamoval, ovinul látkami a stal se tak vynálezcem mumifikace; pomáhal taky při procesu mumifikace všech; doprovázel mrtvé a přijímal je u dveří jejich hrobky; ochránce hrobů, později i ochránce pohřebišť; pohřebiště bývala většinou na konci města a vesnic, kde se pohybovali potulní psi a šakali a tak dostal jejich podobu;
 • APOP – egypt. – démon v podobě obřího hada; nepřítel Rea; ztělesnění nadpřirozených sil a překážek, které ohrožovaly plavbu sluneční lodi Rea podsvětím; příčina temných mraků, zatmění, ranního a večerního přítmí; v ránu bránil Reovi, aby vystoupil na obzor a přes den se pokoušel vypít vodu, po které loď plula; vytvářel písečné mělčiny;
 • ARAWN – keltský – bůh podsvětí; Wales; vůdce kouzelné smečky bílých psů s červenýma ušima
 • AREBATI – Sev. Afrika – Zair; chtonický bůh podsvětí;  stvořil lidi z hlíny a krve
 • AREIMANIOS – řecko-římský – bůh podsvětí; ztotožněn s Hádem
 • ARSAN DUOLAJ – Sibiř; vládce podsvětí
 • ARSIJ – mezopotámie – jedna ze 3 dcer Baala; bohyně podsvětí
 • ATAECINA – římsko-iberská – místní bohyně podsvětí
 • BARASTAR – Kavkaz; bůh podsvětí; soudce duší (do ráje, do zapomnění)
 • BÉLIT -  SÉRI – mezopotámie – bohyně podsvětí
 • BIRDU – mezopotámie – bůh podsvětí; manžel Manunyaly
 • BOLON TI KU – mayský – božstva podsvětí; skupina 9 božstev
 • CIZIN – mayský – bůh smrti; Metnal; pohřbíval duše mrtvých; nejdříve pohřbil ústa a řiť a když duše reptala, polil ji vodou; jestliže si opět stěžovala, pohřbil ji tak, aby už nic nebylo mimo zemi; duše se pak odebrala za bohem Sicungumem (? Nepřečtu po sobě), který si plivnul na ruce, duši očistil a ta mohla jít
 • CUM HAU – mayský – chtonický bůh smrti
 • ČALMECACIHUITL – aztécký – chtonická bohyně podsvětí
 • ČAKMECATL – aztécký – bůh podsvětí
 • ČAMER – mayský – bůh smrti; objevuje se jako kostra v bílém; atribut: koza, lidská kost
 • DUAMUTEF – egypt. – 1 ze 4 synů Hora; ochránce zemřelých; jméno znamená „Ten, který chválí svou matku“; nižší bůh či démon; na nebi spolu s bratry hlídal „Býčí kýtu“ (Sutecha), v podsvětí sloužil Amemait; později jako bůh Východu a Východního větru; ochránce žaludku v kanopách se zobrazením šakalí či psí hlavy; bratři Amset, Hapi, Kehebsenuf
 • DONN - keltský – irský chtonický bůh podsvětí
 • EREŠKIGAL – mezopotámie – bohyně podsvětí; chtonická; královna říše mrtvých
 • ERRA – mezopotámie – bůh moru, útoků, nájezdů, smrti a zpustošení země
 • GILTINE – předkřesťanská litevská bohyně smrti
 • GUGALAMA – mezopotámie – bůh podsvětí
 • HÁDES – řecko – známý řecký bůh podsvětí; patří mezi nejstarší bohy,; syn Kronos a Rhei; pán říše mrtvých; bůh bohatství; jezdí v černém vozu táhnutý 4 černými koňmi atd…
 • HAPI – egypt. – 1 ze synů Hora; ochránce pozůstatků zemřelých; nižší bůh či démon; s bratry na nebesích hlídal „Býčí kýtu“ (Sutecha) a v podsvětí sloužil Amemait; při dělení větrů dostal Sever a s ním Severní vítr; na kanopách zobrazován s opičí hlavou a strážil plíce; bratři Amset, Duamutef, Kehebsenuf
 • HEL – vikingská – chtonická bohyně podsvětí; dcera Lokiho a obryně Angrbody (? Nemůžu po sobě přečíst); sestra vlka Fenriho; polovina těla bílá a polovina černá
 • HERN – keltský – britský chtonický bůh podsvětí
 • HEROS – chtonický bůh podsvětí; Thrácký; jezdec
 • HETEPESECHOS – egypt – chtonická bohyně podsvětí; družina krokodýlů; jedna z podob ničivého Rea
 • HINE – NUI – TE – PO – polynésie – bohyně podsvětí
 • HUNHAU – mayský – bůh smrti
 • IKAL AHAU – mayský – bůh smrti; skřet, který ve dne žije v jaskyni a za nocí chodí k lidem a napadává jejich příbytky; živí se syrovým masem; vampýr;
 • IMIUT – egypt – nižší chtonický bůh podsvětí
 • ISDES – egypt – chtonický bůh smrti; bůh západu; soudce mrtvých; pochází z Nové říše; výskyt v souvislosti s Thovtem
 • IXPUCTEC – aztécký – nižší bůh podsvětí
 • KAUKET –egypt – prvotní božstvo; vládkyně temnot
 • KEHEBSENUF – egypt. – 1 ze 4 synů Hora; ochránce pozůstatků zemřelých; jméno znamená „ten, kdo osvěžuje své sourozence“; ze synů je údajně nejstarší a zachoval si původní podobu jeho otce, sokola, jehož hlava je zobrazována na kanopách, kde strážil střeva zemřelého; nižší bůh či démon; na nebi spolu s bratry strážil Býčí kýtu (Sutecha) a v podsvětí sloužil Amemait; zabral si Západ a západní větry
 • KEBHUT – egypt. – bohyně v podobě kobry; dárkyně vody a ochránkyně mrtvých; jméno znamená „Ta od čerstvé vody“; v textech pyramid se psalo, že kráčela před králem se 4 nádobami, ze kterých prováděla úlitbu a pomáhala faraonovi při cestě na nebe; většinou zobrazována s Usirem při úlitbě; někdy vystupuje jako Anupova dcera; ve vyobrazeních z Nové říše má někdy i křídla, zobrazována v lidské podobě
 • KUK – egypt – prvotní božstvo; manžel Kauket; vládce temnot; (i jako Kek)
 • LAVERNA – římská – chtonická bohyně podsvětí, zisku a prospěchu
 • LELWANI – chetitský – chtonická bohyně podsvětí; spojována s márnicí
 • LIBITINA – římská – chtonická bohyně smrti, hřbitovů a pohřbívání
 • LUGAL – IRRA – mezopotámie – chtonický bůh podsvětí („pán“)
 • MÁNOVÉ – římský – podsvětní duchové
 • MANUNGAL – římský – nižší chtonický bůh podsvětí; manžel Birdu
 • MEHEN – egypt – chtonický bůh podsvětí; podoba hada; bůh podsvětí v podobě hada; průvodce a ochránce Rea při podsvětní plavbě; nastoupil v 7 hodině Reovy plavby a do 11 hodiny ležel svinutý na kajutě a hlídal ji před nepřáteli; pak slezl a na hodinu se zapřáhl do lodi; ve 12 hodině přitáhl loď k Východu
 • HELKART -  foinický – ochranný bůh spojovaný s podsvětím; druhotný uctívaná jako umírající bůh plodnosti;
 • MENKET – egypt. – bohyně mrtvých; dárkyně nápojů v podsvětí (pivo), což byla vysoká a ceněná funkce; starala se vždy o tom, aby v podsvětí bylo pivo;
 • MERSEGER – egypt – chtonická bohyně podsvětí
 • MICTECACIHUATL – aztécká – nižší chtonická bohyně podsvětí
 • MICTLANTECUHTLI – aztécký – chtonický bůh podsvětí; tvůrce podsvětí Mictlanu; zobrazován s maskou z lidských lebek
 • MÍNOS – řecký – nižší bůh podsvětí; syn Dia a Európy; jeden ze 3 hádových soudců
 • MORS – římská – bohyně smrti; protějšek boha smrti Thanota; rudá rubáš
 • NDAULA – vých. Afrika – Uganda; Buňorský bůh epidemií a smrti
 • NEBTHET – egypt – ochranná bohyně mrtvých; sestra a žena boha Setha (Sutech); dcera Geba a Nut; údajně svedla Usira a měla s ním Anupa; pomstila se tak Sutechovi, který ji označoval za neplodnou; nejmladší z devatera; pomohla Eset najít části rozporcovaného Usira, a za to dostala místo u trůnu v podsvětí; v mýtech většinou jako společnice Eset, spolu vítali Slunce, ochraňovali Rea, hlídali podsvětní bránu, chránily Usira před Sutechem; někdy ztotožňována se Sešet (či možná Seshat :-)) v roli hodnostářky u Usireova trůnu
 • NERGAL – mezopotámie – chtonický bůh podsvětí
 • NETI – mezopotámie – chtonický bůh podsvětí
 • NEXTEPEHOA – aztécký – nižší chtonický bůh podsvětí
 • OGIUWU – vých. Afrika – bůh smrti
 • ORCUS – římský – vládce podsvětí; chtonický bůh smrti
 • PEN ANNWEN – keltský – waleský bůh podsvětí
 • PERSEFONA – řecká – chtonická bohyně smrti; dcera Dia a Démétér; unesena Hádem… atd..
 • PICULLUS – římsko-keltský – chtonický bůh podsvětí; v křesťanství splynul s ďáblem
 • PLUTO – římský – bůh podsvětí; odvozen od Háda
 • PROSERPINA – římská – žena Pluta; bohyně smrti; odvozena od Persefony
 • SAVEA SI´ULED – polynésie – bůh mrtvých
 • SOKAR – egypt – chtonický bůh podsvětí
 • STYX – egypt – chtonická bohyně podsvětí; dcera titána Ókeana a bohyně Téthye; matka Níké; božstvo podsvětní řeky Styx, na kterou přísahali bohové – kdyby ji porušili, ztratili by nesmrtelnost
 • SULIS – římsko-keltský – chtonická bohyně podsvětí, vědění a věštectví
 • THANATOS – řecký – bůh smrti; syn Tartara a Nyx; bratr Hypnos
 • TLALČITONATIUM – aztécký – chtonický bůh podsvětí
 • UKUR – mezopotámie – chtonický bůh podsvětí
 • USIRE – egypt – chtonický bůh podsvětí
 • VEPVOVET – egypt – bůh války a smrti
 • WODAN – vikingský – bůh války, bouře, zpěvu a vládce podsvětí

 

Diskusní téma: Seznam bohů a bohyň smrti a podsvětí

John

Datum: 23.05.2014 | Vložil: Smithk651

cheers for the actual article i've recently been on the lookout with regard to this kind of advice on the net for sum time proper now so numerous thanks aedcfbeaeaeegfed

Re: John

Datum: 02.06.2014 | Vložil: admin

you are welcome...

Přidat nový příspěvek