Astrologie

AEQUINOCTIUM – latinské označení rovnodennosti – den i noc má stejný počet hodin (12)

AQUARIUS - latinské označení 11. znam. zvířetníku Vodnáře

ARIES - latinské označení znamení zvířetníku Beran (Skopec)

ASCENDEN - též i ascendent; zkratky AC, ASC; stupeň znamení zvěrokruhu, který v okamžiku narození vychází na V. obzoru; mění se každou minutu; mnoho astrologů považuje ascendent za nejdůležitější bod horoskopu a proto bez znalosti přesné hodiny a minuty narození nemůže být horoskop přesně vyložen

ASPEKTY -  výkladové prvky v astrologii; planety mezi sebou svírají při pohledu ze Země určitý úhel; při jeho vzniku se mluví o aspektech, kt. je přisouzen určitý význam; dynamické aspekty vznikají, když je úhel cca 45, 90, 135 či 180 st.; astrologie z nich získává informace o úkolech a problémech v životě; za harmonické jsou považovány aspekty 30, 60 a 90 st.; přemíra harmonických aspektů je nežádoucí, neboť člověk ke svému růstu potřebuje napětí, změny a překonávání překážek

ASTROLOGIE - starodávný obor; planety, slunce, měsíc se vzájemně ovlivňují a i předurčují dění na Zemi a životy lidí; pro znázornění nebeských těles užívá horoskop, obsah, zákl. prvky v astrologii používané 12 znam. zvěr., planety, hvězdy, astrol. domy; vznikl na Blízkém Východě v cca 2 tisíc. př.n.l.; dnešní západní astrologie vznikla v Řecku a spojily se v ní egypt. a mezop. vlivy; nejstarší dochovaná učebnice astrologie (tetrabiblos) pochází z 2 stol.n.l. a napsal ji Ptolemaios; od tohoto období začala astrologie významně ovlivňovat evropské myšlení; prostoupila vědou, filozofií, alchymií a dalš. odvět. ezot.; původně byla spojena s astronomií, ale poté se od ní oddělila; astronomie se ubírala cestou popisu vesmíru a objasňování vesmírných jevů, zatímco astrologie se zaměřovala na sestavování horoskopů; mnoho astronomů se zabývala i horoskopy, za které se dobře platilo; církev se k ní stavěla spíše odmítavě, ale i někteří papežové se jí zabývali

ASTROLOGICKÉ CYKLY - pravidelné životní etapy s typickou atmosférou, kt. jsou ovládány někt. z planet naší slun. soustavy; nejčastěji se pro toto vymezení používá cyklus Uranu, kt. se život dělí na 7 - letá období (1/12 oběhu Uranu kolem slunce); prvních 7 let období zákl. instin. reakcí, souvisejících s prvním znamením zvěrokruhu Beranem; od 7 - 14 dominuje problematika emočního a sex. rázu, ovládaná Býkem; od 14 - 21 přizpůsobiví a proměnliví Blíženci atd...; v současnosti oblíbená "teorie věků", která bere v potaz dobu oběhu planet (včetně Měsíce) od těch, kt. jsou Slunci nejblíže po nejvzdálenější, jejichž doba oběhu je nejdelší; tato doba přesně odpovídá astrol. povaze jednotl. planet: 1. měsíc života (Luna), 2. - 3. měsíc (Merkur), 4. - 8. měsíc (Venuše), 9. měsíc - 1 rok (Slunce), 1 - 2 rok (Mars), 2 - 12 rok (Jupiter), 12 - 13 rok (Saturn), 13 - 84 rok (Uran)

ASTROLOGICKÉ HODNOTY - jsou určité prvky, s nimiž astrologie pracuje při sestavování jednotlivých horoskopů; každá má svůj význam a zákl. charakteristiku; k nejdůležitějším astrol. hodnotám patří planety, planetární aspekty, znamení zvěrokruhu, trigony, astrologické domy, měsíční uzly atd...;

 • Slunce - život, životní síla (mužsk. element)
 • Měsíc- proměny, zdraví (žens. element)
 • Merkur - podnikavost, inteligence
 • Venuše - láska, cit
 • Mars - aktivita, energie
 • Jupiter - štěstí, zisk
 • Saturn - osud, pokušení
 • Uran - zvraty, náhody
 • Neptun - sociální záležitosti

Znamení zvěrokruhu:

 • Beran - Mars - ohnivé znam. - sebevědomí, ctižádost, odvaha, netrpělivost
 • Býk - Venuše - zemské znam. - smyslnost, sobectví, materiální zaměření
 • Blíženci - Merkur - vzdušné znam. - činorodost, zvědavost, povrchnost, neklid
 • Rak - Měsíc - vodní znam. - citlivost, pasivita, fantasie
 • Lev - Slunce - ohnivé znam. - vitalita, odvaha, nezávislost
 • Panna - Merkur - zemské znam. - skepse, pedantismus, vynalézavost
 • Váhy - Venuše - vzdušné znam. - laskavost, přizpůsobivost, sebepodceňování
 • Štír - Mars - vodní znam. - brutalita, bezohlednost, ctižádost
 • Střelec - Jupiter - ohnivé znam. - ušlechtilost, spolehlivost, neprozřetelnost
 • Kozoroh - Saturn - zemské znamení - trpělivost, tvrdost, nedůvěřivost
 • Vodnář - Uran - vzdušné znam. - laskavost, nadšení něžnost
 • Ryby - Venuše - vodní znam. - dobrosrdečnost, pohodlnost, nerozhodnost

ASTROLOGICKÉ SIGNATURY - vztah mezi planetami a znam. zvěr. ke kovům, drahým kamenům, barvám, dnům, číslům atd.; každá planeta či znamení koresponduje s urč. subjekty; signatura je totéž jako "označení, znamení"; každá věc je příslušná k určité znamení a je jím ovládána:

 • Beran - červená - ametyst - železo - oliva - 7 – úterý
 • Býk - zelená - achát - měď - myrta - 6 – pátek
 • Blíženci - sv. šedá - topaz - rtuť - jasmín - 12 – středa
 • Rak - okrová - opál - stříbro - leknín - 5 – pondělí
 • Lev - žlutá - jaspis - zlato - jmelí - 1 – neděle
 • Panna - tm.šedá - karneol - rtuť - obilniny - 10 – středa
 • Váhy - sv. zelená - modrý safír - měď - bílá růže - 8 – pátek
 • Štír - rudá - hematit - železo - česnek - 4 – úterý
 • Střelec - modrá - tyrkys - cín - lilie - 3 – čtvrtek
 • Kozoroh - černá - onyx - olovo - konopí - 8 – sobota
 • Vodnář - fialová - chryzokol - hliník - osika - 2 – sobota
 • Ryby - duhová - safír - platina - kávovník - 11 - čtvrtek

ASTROMAGIE -  nauka úzce spojení s astrologií; jde v podstatě o způsob jak ovlivňovat predestinaci danou astrol. výpočtem horoskopu; jejím cílem je ovlivňovat život přes neg. předurčení dané astrologií; metoda tzv. "boje proti osudu"

ASTROMANCIE -  nauka posuzující přítomnost a budoucnost zemských jevů dle dění na nebi; dle ní byly všechny neobvyklé nebeské jevy (kometa, zatmění...) vykládány jako varování před blížícím se neštěstím

ASTROSOFIE -  nauka o vztazích mezi makrokosmem a mikrokosmem - tzn. mezi vesmírem a člověkem; klíčem k této nauce je zejména symbolika zvěrokruhu;

B

BIORYTMY - výpočet biorytmů se opírá o teorii dr.Hermanna Swobody a dr.Wilhelma Fleise, kt. na počátku min. stol. dospěli ke zjištění, že lidská biologie je podřízena 23 a 28 denním rytmům jejíž hodnoty ovlivňují naše myšlení, aktivity, nálady; 23-denní cyklus dle nich ovládá fyz. stav; 28-denní stav emocionální a o několik let později doplnil dr.Alfred Telscher ještě rytmus třetí 33-denní, ovládající stav intelektuální; všechny rytmy začínají v den narození; na počátku cyklu výkonnost stoupá, po první čtvrtině dostupuje vrcholu a po 2,polovině klesá k vých. bodu; cykly se graficky zobrazují pomocí sinusoid; princip biorytmů má blízko k astrol. a sestavování osobn. biorytmů je populární; přesnost nelze dokázat; u nás je proslaven díky filmu "Jáchyme, hoď ho do stroje"

BERAN -  tvořivost; plodivá síla, energie

BLÍŽENCI - dualita; nebeská a prapůvodní dvojčata, synové slunečního boha; 2 bratři mohou znázorňovat 2 stránky lidské přirozenosti - člověka činu a člověka myšlenky - ego a alterego; často se dostávají do konfliktu a zabíjí jeden druhého; často symbolizují temnotu a světlo, oběť a obětníka, nebe a zemi, zjevné a nezjevné, 2 hemisféry, život a smrt, přibývající a ubývající měsíc, polaritu; blíženci pomocníci př. Dioskúrové, Ašvinové a skandinávští a germánští božští blíženci chrání před živly; afric.: obvykle zlověstné znamení; egypt.: Usire a Sutech je dvojice mocností dobra a zla v konfliktu, Šov (Šu) a Tefnut - božská dvojice uctívaná v podobě lva a lvice jsou tvořivé principy - Šov prázdno, vzdušný prostor, je zpodobňován s lidskou hlavou a 2 či 3 pery, podpírající rukama oblohu, Tefnut, bohyně deště, má podobu lvice či člověka s hlavou lvice; hind.: Ašvinové či Násatjové, kněží a léčitelé, jsou světlem a temnotou, dnem a nocí, jitřenkou a večernicí jako synové nebeského otce Djause, jezdí na trojkolovém voze a symbolizují vycházející v zenitu stojící a zapadající slunce nebo ráno, poledne a večer, oba jsou příznivě nakloněni lidem; indián.: třetí stupeň stabilizace ve vývoji člověka, z dvojčat je obvykle 1 dobré a druhé špatné a bojují mezi sebou, dobré většinou přežije a zlé zanechává ve světě stopy zla; manichej.: duch blíženců představuje jakéhosi strážného anděla; mithraic.: mužské postavy dvojčat, dadophoroi s pochodněmi směřující dolů či nahoru symbolizují zapadající a vycházející slunce, život a smrt apod...; řec.-řím.: Dioskúrové, Kastór a Polydeukés, často je 1 zpodobňován světlý a druhý tmavý, nosí na hlavě vypouklé čapky představující 2 poloviny vejce, které porodila Léda a z nějž se vylíhli jako synové svrchovaného vládce olympských bohů Dia/Jova, Romulus a Remus; skandin. a germán.:Baldr a Loki jsou znepřáteleni, značí dobro a zlo, germánské mocnosti v podobě dvojčat jsou Alciové; žid.: Kain a Ábel, Jákob a Ezau jsou znepřátelení bratři, kteří přebírají symboliku ve sporu žijících dvojčat

BÝK - ve zvířetníku je slunečním symbolem a ztělesňuje jarní tvořivé znovuobrození

C

CANCER - latin. název pro 4. znam. zvěr. Raka

CAPRICORN - latin. název pro 10. znamení zvěr. Kozoroha

CITLIVÉ BODY -  v astrologii jsou to body na ekliptice, na kterých nestojí žádné planety - př. měsíční uzel

Č

ČÍNSKÁ ASTROLOGIE - jiný princip než evrops.; znamení se nestřídá po měsících, ale po rocích; začíná začátkem nového roku a má 12 zvířat, ale ke každému je přidělen 1 z 5 živlů - země, kov, voda, dřevo, oheň; živly přenášejí svopu energii na jednotlivá znamení, takže zrozenci ve stejném znamení, ale odlišném roce nemají přisouzeny totožné vlastnosti; vznik čínského zvěrokruhu souvisí s Buddhou - ten uspořádal hostinu, na kterou sezval všechny zvířata na znamení rovnosti a jednoty všech bytostí, ale dostavilo se pouze 12 zvířat, jímž Buddha za odměnu svěřil vládu nad jednotl. roky a to v pořadí, jak přišli na hostinu samou; chytrá myš (krysa) se ukryla za uši buvola a seskočila teprve těsně před cílem a proto je první

 • Myš (krysa) - člověk okouzlující, společ., bystří, ctižádostiví, lstiví, inteligentní, velké ambice, snadno se vlichotí do druhých, vlastní soukromí si žárlivě střeží, velkorysost a přízeň projevují jen svým přátelům, hromadí rádi majetek, ale nebývají lakomí
 • Buvol - rozhodní, ambiciózní, cílevědomí, opatrní, trpěliví, tvrdohlaví, umínění, zatvrzelí, neradi přijímají nové názory, nemilují změny a překvapení, introverti, pomalí, klidní, vytrvalí, dobromyslní, nepříliš empatičtí
 • Tygr - asertivní, nezávislí, vynalézaví, impulzivní, milují dobrodružství, nestálí, rození vůdci, vždy středem společnosti, kterou mají rádi, lehce navazují známosti, lehkomyslní, neuznávají autority, vše dělají pro sebe, nevěrní
 • Zajíc - ohleduplní, uvážliví, bystří, citliví, vnímaví, považováni za obzvlášť šťastné jedince, empatičtí, něžní, věrní, nechuť ke změnám, pesimističtí, vnitřní nejistota
 • Drak - aktivní, sebejistí, zásadoví, podnikaví, všestranní, rození vůdci, upřímní, poctiví, rozmarní, bojechtiví, podráždění, tvrdohlaví, neradi se podřizují, mnohdy až nekriticky obdivují bohatství, moc a prestiž
 • Had - přemýšliví, moudří, bystří, obezřetní, nezávislí, sklony k lenosti, šarmantní, rafinovaní, dovedou využít své přitažlivosti, dobrá paměť, společností, mnohdy prospěchářští
 • Kůň - aktivní, společenští, hovorní, smysl pro dobrodružství, výbušní, náladoví, impulzivní, nemají smysl pro takt, snadno se nadchnou pro nové myšlenky a cíle, ale ne vždy je dovedou k cíli, plaší, zranitelní
 • Koza - štědří, ohleduplní, přátelští, citliví, umělecky založení, pečliví, starostliví, nemají rádi konflikty, dají přednost klidnému řešení, přecitlivělí, sklony ke zbytečným obavám, malý pesimismus, melancholická povaha
 • Opice - inteligentní, okouzlující, společenští, zábavní, vychytralí, velmi přesvědčiví, plní humoru a šarmu, snadno a rádi se učí novým dovednostem, dovedou se vcítit do druhých a pomoci jim, milují risk, občas jsou ješitní
 • Kohout - pečliví, čestní, přímí, svědomití, sklony k pedantství, chvastouni, přehnaně kritičtí k okolí, inteligentní, pohotoví, ješitní, exhibicioničtí
 • Pes - upřímní, spolehliví, vnímaví, ohleduplní, nesobečtí, skromní, zodpovědní, vše berou vážně, sklony k pesimismu, vždy se zastane nespravedlivě napadených, vzorně pečuje o rodinu a blízké, přátelští, uzavřený k okolí
 • Vepř - upřímní, čestní, pracovití, důvěryhodní, tvrdohlaví, nezdolní optimisté, o ostatních si vždy myslí nejlepší, odpouští, netouží po pomstě, nikdy nezklamou důvěru v ně vloženou, neradi riskují, jsou pomalejší, ale spolehliví, smysl pro estetiku, dobré způsoby

D

DEKAN - systém rozdělení zvěrokruhu na 46 oddílů po 10 stupních; každé znamení zvěrokruhu mělo 3 dekany; každému dekanu vládne 1 planeta; staré rozdělení

DENNÍ PLANETY - týden má 7 dní, z nichž každému vládne 1 planeta (dříve bylo známo jen 7 planet); bralo se, že Země je střed vesmíru a vše se točí kolem ní, takže nemohla Země ovlivňovat dění na sobě samé; na denní planety se přihlíželo při mag. a alchy. operací, aby byla zaříkavaná planeta, odpovídající tomu dni; planety zde sloužily jako symboly, jako ochránci toho či onoho oboru lidské činnosti, jehož se mag. operace týkala; Neděle - Slunce, pondělí - Měsíc, úterý - Mars, Středa - Merkur, čtvrtek - Jupiter, Pátek - Venuše, Sobota - Saturn

DESCENDENT - zkr. DC; astrol. pojem označ. stupeň znamení, již v okamžiku narození zapadá na západním horizontu; leží naproti ascendentu a vyvozují se z něj údaje o chování člověka v partnerských vztazích

DOMY -  astrologické prvky hrající významnou roli při sestavování horoskopu; kruh, v němž je horoskop sestavován, je rozdělen na 4 stejné výseče - kvadranty a každý kvadrant se dělí na 3 části - domy; každému domu je přisuzován  vliv na určitou oblast života; př. 6 dům je nejčastěji označován jako dům vztahující se k práci; spekulace,

DVOJNÁ ZNAMENÍ - v astrol. označujeme Blížence (dvojčata), Ryby (2 ryby), Váhy (2 misky); znamení, které obsahují zřejmé prvky duality;

E

EFEMERIDY - astronomické tabulky hvězd s údaji o denní poloze planet; slouží k sestavování horoskopů

EKLIPTIKA - průsečík roviny ekliptiky (rovina, v níž obíhá Země kolem Slunce) a nebeské sféry; při pohledu ze země Slunce putuje po ekliptice a prochází během roku různ. souhv.; je rozdělena na 360° či 12 znamení zvěrokruhu po 30°; každé roční období má 90° po 3 znam. zvěr.

G

GEMINI - lat. název 3 znam. zvěr. Blíženců

H

HODINOVÁ ASTROLOGIE - technika, při níž se vypočítává nejpříhodnější hodina pro určitý záměr (početí, schůzka..)

HODINOVÁ PLANETA -  v astrologii je ke každé hodině dne přiřazena jedna planeta; způsobů přiřazení je několik - nejznámější je tzv. "Chaldejská řada", kde jdou planety po sobě v pořadí - Slunce, Venuše, Merkur, Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars; po Marsu jde opět Slunce atd. 1. hod. dne je vždy pod nadvládou denní planety a další následující v uvedeném pořadí; př. první hodina pondělí podléhá Měsíci, druhá Saturnu, třetí Jupiteru atd..

CH

CHIROMANTIE - též jako chiromantika; metoda předvídání budoucnosti z čar lidské dlaně; hlavní čáry jsou 3, někdy 4 - čára života, čára srdce, čára osudu a čára hlavy; obvykle se čte z levé ruky, protože je blíže srdci; krom čar vypovídá o charakteru člověka i velikost, tvar dlaně, délka prstů, postavení palce proti dlani

I

J

K

KALICHY - či číše, poháry; 1 ze 4 barev tarotu; ženský princip, element vody

KARDIÁLNÍ ZNAMENÍ -  označuje se tak znamení zvěrokruhu, během jejichž vlády začínají 4 roční období - Beran (jaro), Rak (léto), Váhy (podzim), Kozoroh (zima)

KARTOMANCIE - věštba z karet, obvykle tarotu či klasických karet

KELTSKÝ HOROSKOP - též stromokruh; místo zvířat tu mají hlavní roli stromy; má 20 znamení, z nichž se 18 během roku opakují; 2 z nich jsou přiřazena jen k jednomu dni, který připadá na jarní a podzimní rovnodennost - tyto dny u Keltů byly mimořádně důležité:

 1. Dub (21.3) - lidé v něm narození jsou veselí, silní, zodpovědní, vytrvalí a optimističtí; rádi rozhodují
 2. Líska (22.3 - 31.3; 24.9 - 3.10) - bojovní, energetičtí, úspěšní, houževnatí, smyslní, sobečtí
 3. Jeřáb (1.4 - 10.4; 4.10 - 13.10) - vstřícní, otevření, spravedliví, altruističtí, velkorysí, družní
 4. Javor (11.4 - 20.4; 14.10 - 23.10) - nezávislí, milují svobodu, idealističtí, kritičtí, mají silné sociální cítění
 5. Ořešák (21.4 - 30.4; 24.10 - 3.11) - familiární, stabilní, houževnatí, věrní, hédoničtí, milují svobodu
 6. Tis (1.5 - 14.5; 4.11 - 11.11) -  hypersenzitivní, smyslní, umělečtí, plní fantasie, intelektuální, něžní
 7. Kaštan (15.5 - 24.5; 12.11 - 21.11) -  důslední, spolehliví, přímočaří, přizpůsobiví, ochotní, trpěliví
 8. Jasan (25.5 - 3.6; 22.11 - 1.12) - otevření, tolerantní, nápadití, pohybliví, svobodymyslní
 9. Habr (4.6 - 13.6; 2.12 - 11.12) - disciplinovaní, spravedliví, houževnatí, energičtí, pracovití, spolehliví
 10. Fíkovník (14.6 - 24.6; 12.12 - 22.12) - laskaví, citliví, plní obrazotvornosti, smyslní, umělečtí, intuitivní
 11. Jabloň (25.6 - 4.7; 23.12 - 1.1) - laskaví, dobrotiví, nápadití, realističtí, intuitivní
 12. Jedle (5.7 - 14.7; 2.1 - 11.1) - zranitelní, účastní, extentričtí, excesivní, kreativní, ochranitelští
 13. Jilm (15.7 - 25.7; 12.1 - 24.1) - spravedliví, velkorysí, ochotní, rovní, tolerantní, individualističtí
 14. Cypřiš (26.7 - 4.8; 25.1 - 3.2) - odvážní, pozitivní, společenští, tajemní, mystičtí, smělí
 15. Topol (5.8 - 13.8; 4.2 - 8.2) - dychtiví po poznání, iniciativní, realističtí, učenliví, ctižádostiví
 16. Cedr (14.8 - 23.8; 9.2 - 18.2) - majestátní, pozitivní, tvořiví, milují konfrontace, úspěšní
 17. Borovice (24.8 - 2.9; 19.2 - 29.2) - spolehliví, přizpůsobiví, sebejistí, opatrní, hospodární, citliví, chápaví
 18. Vrba (3.9 - 12.9; 1.3 - 10.3) -  spojení s přírodou, informovaní, emocionální, idealističtí, agilní, přesní
 19. Lípa (13.9 - 22.9; 11.3 - 20.3) - chytří, dobrosrdeční, nápomocní, laskaví, plní fantasie, soucitní, milí, něžní
 20. Olivovník (23.9) - moudří, úspěšní, spolehliví, svědomití, racionální, zodpovědní

KELTSKÝ KŘÍŽ - 1 ze systémů výkladu karet; nejčastěji užíván pro tarotový výklad; pracuje se s 10 kartama; (pokusím se slovy popsat - 1 karta se umisťuje doprostřed, 2 karta kolmo na ní, 3 karta se dává nad 1 kartu, 4 karta pod 1 kartu, 5 karta vlevo od 1 karty, 6 karta napravo od 1 karty, dále 7 karta se umisťuje ve sloupci čtyř karet napravo od 6 přičemž je 7 karta vpravo od 6 karta, 8 karta se nachází nad 7 kartou a u spodní části vpravo od karty 6, 9 karta se umisťuje nad 8 kartu, u přední části napravo od 6 karty a poslední 10 karta nad kartu 9 - ale lepší bude si vyhledat schéma); karty se vytahují v pořadí od první do poslední a interpretují se:

 • 1 karta - téma výkladu, výchozí situace
 • 2 karta - blokuje či naopak příznivě ovlivňuje vývoj dle souvislosti s 1 kartou
 • 3 karta - vědomá úroveň - to, co si uvědomujeme či cíleně hledáme
 • 4 karta - nevědomá úroveň - naše pocity, týkající se daného tématu
 • 5 karta - minulost, která vedle k současné situaci
 • 6 karta - blízká budoucnost; to co se nyní stane
 • 7 karta - přístup tazatele k otázce, na níž chce znát odpověď, jak se na ni sám dívá
 • 8 karta - vnější vlivy na daný problém
 • 9 karta - naděje a obavy tazatele, odraz nevědomého přístupu k problému
 • 10 karta - vzdálená budoucnost, to kam daná situace směřuje

KONJUKCE - planety jsou od sebe vzdáleny jen několik stupňů

KOSMOBIOLOGIE  astrologická škola zabývající se př. působením planet (zejména Měsíce) na rostliny, lidi a zvířata; vypočítává př. pro zemědělce příznivou dobu setby

KOSMOGONIE - řecký výraz označující stvoření světa a zákony, které mu vládnou

KOV - odedávna jsou přiřazovány k planetám či znamením zvěrokruhu; i v alchymii k zamezení či zesílení planetárního vlivu

 • Slunce - zlato
 • Měsíc - stříbro
 • Merkur - rtuť
 • Venuše - Měď
 • Jupiter - Cín
 • Saturn - Olovo

KOZORYBA - rybí tělo, kozí hlava; znázornění astrologického znamení Kozoroh; toto zobrazení vychází již ze staré Babylonie

KRYSTALOMANCIE - věštění z křišťálu; vyvinulo se z praxe pozorování vodní hladiny; k věštění se nejlépe hodila křišťálová koule - nejlépe vyrobená z horského křišťálu; krystal křemene je přírodní produkt, disponující jedinečnými energiemi; 1 ze schopností je fungovat pro věštce jako bod koncentrace; zdá se, že střed koule věštcovu pozornost přitahuje a tím jeho mysl čistí ode všech nepodstatných myšlenek; nejlépe se provádí v noci za úplňku, či když Měsíc přibývá; během pozorování se její vnitřek nejdříve zakalí a poté se vyjeví určité obrazy a symboly, které pak následně věštec interpretuje dle otázky, na niž chtěl od křišťálové koule odpověď; když se obraz znovu zakalí a obrazy se začnou vytrácet - je věštění u konce

KVADRANT - z latinského označení číslovky 4; zvěrokruh má 4 kvadranty - jarní, letní, podzimní, zimní; zimní tvoří Kozoroh, Vodnář a Ryby; jarní tvoří Beran, Býk a Blíženci; letní tvoří Rak, Lev, Panna; Podzimní tvoří Váhy, Štír a Střelec

 

L

LEO - latinský název 5. znamení zvěrokruhu - Lva

LIBRA - lat. název pro 7 znamení zvěrokruhu, Vah

M

MARS - 4-tá planeta sl. soustavy; ovládal ji bůh války Áres/Mars; astrologie přisuzuje Marsu veškeré druhy energie a schopnost sebeprosazení; na nebi je vidět jako planeta narudlé barvy - odedávna spojován s červenou barvou; kov, který v Marsu připadá je železo; později bylo prokázáno, že červená barva souvisí se železovitou rzí; ve zvěrokruhu vládne znamením Berana a Štíra

MEČE - 1 ze 4 barev tarotu; přiřazeny ke vzduchu, mužskému elem.; někdy jsou zaměňovány za hole a naopak

MEDIUM COEL - někdy i dohromady, zkratka MC; astrologie; nejvyšší bod ekliptiky v danou dobu, ležící vždy směrem na Jih; v horoskopu se dle něj počítá profesní charakteristika a zaměření člověka

MERKUR - první planeta sluneční soustavy; dle jejího postavení v horoskopu usuzujeme duševní a jazykové schopnosti člověka; vládne Panně, Blížencům

MĚSÍC - vesmírné těleso obíhající kolem Země; dle jeho oběhu se v astronomii odvozují různé časové intervaly; ve starověku se dle některých cyklů vymezovaly časové úseky (týden, měsíc); díky proměnlivosti byl Měsíc často spojován s čarodějnictvím; v astrologii spojován s citovou stránkou člověka; vládce raka;; obvykle je představován jako ženská mocnost, Matka Bohyně, královna nebes, k níž náleží slunce jako princip mužský; výjimkou jsou některé severoamerické indiánské kmeny, germánská, oceánická, maorská a japonská symbolika, kde je měsíc jako mužský princip; symbol pro rytmus času; univerzální dění; změna; přibývající (zrození), ubývající (smrt, opětovně se objevující (vzkříšení) symbolizují nesmrtelnost a věčnost, ustavičnou obnovu a osvícení; znázorňuje temnou stránku přírody; duchovní aspekt v přírodě; skryté vědění; oko noci; čas a jeho měření; říše vzniku, dění a uplývání; vládne odlivu a přílivu, dešti, vodám, záplavám, ročním období; všechny měsíční bohyně jsou vládkyněmi nad údělem člověka a tkadlenami osudu a jsou i někdy znázorňovány jako pavouk uprostřed sítě; k atributům měsíčních bohyní patří vřeteno a přeslice; jsou-li měsíc a slunce zobrazovány společně představují Hieros gamos, posvátný sňatek nebe a země, krále a královny, zlata a stříbra; 3 dny po novoluní jsou obdobím sestupu umírajícího boha do podsvětí, z nějž jako měsíc zase vystoupí; měsíc v úplňku znamená celistvost, dokončení, sílu, duchovní moc; půlměsíc je spojován s pohřebními kulty; ubývající měsíc je zlověstný s démonickým aspektem; přibývající měsíc znamená světlo, růst, regeneraci; měsíc je převážně symbolizován půlměsícem či kravími rohy; všechna noční zvířata jsou lunární, ale také obojživelníci a vše spojované s bažinami a záplavami; v Měsíci má žít žába a ropucha stejně jako ve většině kultech zajíc a králík; často jsou ropuchy či zajíci znázorňováni jako 3-nozí - značí tak 3 fáze měsíce či minulost, přítomnost a budoucnost; člověka v měsíci, který nese spoustu dříví jako trest, ztotožňuje křesťanství s Kainem nebo Jidášem Iškariotským; ubývající měsíc může znázorňovat vetchý stařec; měsíční božstva jsou často trojjediná, zejména pak jako božstva osudu; s měsícem jsou spojovány různé rostliny či stromy, př. hinduistická posvátná sóma, americká kukuřice atd..; semitští měsíční bohové jsou spojováni se stromy a keři; afric.:  u Ašangů značí čas a smrt, některé kmeny spojují měsíc se stromem a v jiných je měsíc mužské božstvo; alch.: luna, stříbro, očištěné afekty, sol (slunce) a luna (měsíc) jsou jako duše a tělo, zlato a stříbro, král a královna; astrol.: zvířecí duše, sídlo smyslového vnímání, sexuální život, pud, obecný způsob chování; buddh.: mír, klid, krása, úplněk a novoluní jsou období velké duchovní moci, měsíční srpek je atributem Avalókitéšvary, Kuan-jin, Kannon, jde i o symbol jednoty a vnitřního člověka, měsíc a vody spolu značí ničím nerušenou povahu dharmy; čín.:  podstata jinového, ženského principu v přírodě, pasivita a pomíjivost, nesmrtelnost, zajíc v měsíci tře paličkou v moždíři elixír nesmrtelnosti; egypt.: tvůrce věčnosti a stvořitel nepomíjejícnosti, srpek měsíce je atributem Esety jako královny nebes, Thovt je lunární božstvo; eskym.: ten, kdo sesílá sníh; germán.: mužská božská moc; hind.: měsíční srpek je nově narozené dítě, čilé a dychtivé růstu, je také pohárem s elixírem nesmrtelnosti a je spojován s posvátnou rostlinou sómou, která poskytuje opojný nápoj; indián.: "stará panna, která nikdy neumře", "vodní panna se džbánem vody", v jižní Americe spojován s palmou a kukuřicí, na severu spojován se stromem, úplněk připomíná světlo Velkého ducha, u některých kmenů ztělesňuje zlo a zlovolné mocnosti; írán.: byl uctíván jako Mah a náleží k němu Hvar chšaéta jako slunce, má mužskou povahu jak v jazyce zend, tak i v pahlaví; islám.: islámský rok se řídí dle měsíce, půlměsíc (božství a svrchovanost) je symbolem Islámu, nad stromem života je umisťován půlměsíc či měsíc v úplňku - někdy zobrazované na muslimských náhrobcích; japon.:  měsíc je bůh Cukijomi, který se vynořil z pravého Izanagiho oka, zajíc s paličkou a hmoždířem žije v měsíci; křesť.:  slunce a měsíc ve scénách zobrazujících ukřižování znamenají Kristovu dvojí přirozenost nebo symbolizují předobraznou souvislost Starého a Nového zákona, dle četných legend je měsíc sídlem archanděla Gabriela a slunce sídlem arch. Michaela; manichej.: měsíc je Ježíš, záře a slunce je Mithra; maor.: "manžel všech žen", otcovský bůh; mithrai.: luna v jednospřežném voze s kautopatem je v ikonografii znázorňována obvykle na pravé straně a Sol (slunce) ve svém voze se čtyřspřežím a Kautem na straně levé; oceán.: mužská povaha, věčné mládí; řec.: spojován se stromem, srpek měsíce je atribut panenské Diany a měsíční bohyně Selény, která hrála určitou roli i v kouzelnictví, v orfické symbolice ztělesňuje měsíc játra vesmíru, zatímco slunce je jeho srdcem; skand.: Freyjin měsíční vůz je tažen měsíčními kočkami; sumer.-semit.: Sin (měsíční božstvo) je mužský bůh moudrosti a měřič času, úplňková noc byla časem modlitby, veselí a oběti, měsíc může být na obloze zobrazen, jak leží - v jižních krajinách srpek měsíce na obloze nestojí a připomíná tak býčí rohy či bývá považován za bárku plující po obloze; šaman.: magická moc; taois.: pravda, "oko, jež svítí v temnotě", má jinovou povahu, slunce a měsíc spolu značí veškerou záři, je to i symbol nadpřirozeného bytí

MĚSÍČNÍ UZEL - průsečík měsíční dráhy na nebeské sféře s ekliptikou; tam, kde Měsíc přechází na sever od ekliptiky je uzel výstupný, druhý průsečík je uzel sestupný; dříve se věřilo, že Měsíc při zatmění je polykán drakem - tyto body byly nazvány dračí hlavou a dračím ocasem; sestupný měsíční uzel v horoskopu vypovídá o tom, s jakými zkušenostmi z minula jsme přišli na svět

MIKROKOSMOS -  malý vesmír; výraz pochází zřejmě od římského filozofa Boethia, který zastával názor, že člověk představuje ucelený systém (mikrokosmos), který v malém měřítku zrcadlí makrokosmos - vnější svět

MINCE - též jako disky, pentákly; 1 ze 4 barev tarotu; ženský, zemský element

MUNDÁNNÍ ASTROLOGIE - odvětví astrologie; zabývá se politikou, osudem států a velkých lidských společenství; vypočítává příkladem dobu založení státu; dle ní se taky jednotlivé státy přiřazují ke znamením zvěrokruhu; způsoby přiřazení je mnoho a nelze v nich vypozorovat nějaký logický systém

MUŽSKÉ PLANETY -  mužské či jako aktivní - Mars, Jupiter, Saturn, Uran; Merkur je androgynní a přebírá pohlaví planety, která je v aspektu

N

NATIVITA - jiný termín pro horoskop narození

NEPTUN - 8-má planeta; v astrologii společně s Jupiterem je spoluvládcem znamení Ryb

NOV - fáze měsíce; Měsíc se nachází mezi sluncem a není ze země viditelný asi po 3 dny - tyto dny byly ve starověku pokládány za krajně nepříznivé

O

P

PEVNÁ ZNAMENÍ - v astrologii označení pro znamení Býka, Lva, Štíra a Vodnáře; někdy i připisována ke 4 evangelistům - Lukáš (Býk), Marek (Lev), Jan (Štír), Matouš (Vodnář);

PISCES - latinský název pro 12-té znamení zvěrokruhu, Ryby

PLUTO - nejvzdálenější planeta sluneční soustavy; objevená roku 1930; v astrologii je spolu s Marsem považován za vládce Štíra

POHYBLIVÁ ZNAMENÍ -  v astrologii jde o Blížence, Pannu, Střelce, Ryby; pohyblivá i přizpůsobivá povaha; riziko náladovosti, proměnlivost i snadné ovlivnitelnosti

Astrologie

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek