Prokletý dům v Polsku

12.07.2014 21:32
 • Šlo tehdy o výstavní dům z červených cihel; roku 1901 jej nechal postavit v polském městečku místní obchodník s dobytkem Israel Perlinski
 • Tehdy se snažil svým palácem překonat svého konkurenta Jakubowského, s nímž dlouho soupeřil o postavení významného občana
 • Boj to byl nesmiřitelný, jak svědčí zápis v katastrální knize, dle něhož se navždy zakazuje každému budoucímu majiteli prodat dům jakékoliv osobě jménem Jakubowski
 • Israel dům prodal již po několika letech z neznámých důvodů
 • Negativní energie se tu začala projevovat už za nového majitele, boháče jménem Kornwalis, on sám byl vážený občan, ale jeho 2 synové měli pověst opilců a rozhazovačných floutků
 • Jediná dcera žila spořádaně, ale její manžel záhy zemřel
 • Poté přišla 2 světová válka a dům zabavily okupační úřady a udělaly z ní sídlo gestapa
 • Po válce se stala majitelkou Kornwalisova vnučka Maria, která po nástupu komunistického režimu musela strpět nájemníky dosazené úřady
 • Tehdy začalo docházet k nevyjasněným úmrtím, nájemníci se velmi často stávali oběťmi loupeží a různých neštěstí
 • Nakonec jediným zástupcem vyšší společnosti byla rodina známého lékaře, která ale zešílela
 • Vzájemné hádky manželů přerostly v běsnění, při němž dříve vážený doktor byt naprosto zdemoloval
 • Roku 1972 dům koupil pan Suchodolski s 12-letou dcerou Janou, pan však brzy onemocněl a zemřel
 • Sotva plnoletá dcera Jana se snažila osud domu změnit, ale o bydlení v domě se zajímali jen nedůvěřiví nájemníci
 • Nakonec zůstal jen jediný, který v nejvyšším bytě tvrdošíjně setrvával s úředním dekretem, kterého dle platných zákonů nešlo vystěhovat
 • Dům začal být neprodejný a rekonstrukce byla v nedohlednu; tehdy Jana začala věřit na kletbu a obrátila se na odborníky
 • S řešením přišel rakouský badatel Erich Körbler, který vyvinul metodu k přepólování prokletých míst; vytvořil soubor symbolů, které měly být schopny obrátit tok informací uložených v neživých předmětech
 • Jeho symboly byly uloženy po celém domě na nejrůznějších místech
 • Krátce nato se poslední nájemník nečekaně vystěhoval – vyšlo najevo, že muž na svém pracovišti dlouho kradl a teprve teď policie získala potřebné důkazy
 • Krátkodobá nájemnice se ukázala být také jako notorická neplatička a rozloučila se
 • Dům byl vybaven symboly a sám od sebe se začal čistit

Z vlastních zápisků; 2000 záhad, č. 15/2010, ročník 17