Případ posedlosti Clary Germany Cele

04.09.2015 16:11
 • Jihoafrická republika, město Umzinto (7000 obyvatel), 1906
 • Clary Germany Cele je osiřelá 16-letá dívka, studentka katolické školy
 • Vše začíná 20.8.1906 na misionářské škole v Umzinto při běžném vyučovacím dni; klid tu přeruší nelidský zvuk podobný řevu a vrčení, který vychází z hrdla Clary; za ryku si rve z těla cáry šatů
 • Přestane se zmítat v křeči a žádá jeptišky o pomoc „Musím se přiznat a všechno říct.“
 • Jeptišky seženou otce Erasma Hörnera a Clary se mu svěží, že ve 4 letech prodala duši temnotě a že si pro ni peklo přichází
 • Kamsi do prázdna vykřikuje věty o tom, že byla zrazena a místo slíbených dnů slávy přichází jen krutost
 • Dle tvrzení jeptišek byla zcela normální a zdravá dívka
 • V následujících dnech ji nikdo nepoznává, rve si oblečení, vydává „zvuky“ a chová se divoce
 • Ve svých záchvatech hovoří cizími jazyky – polština, němčina, francouzština a je schopna rozumět jazykům, s nimiž se nikdy nesetkala
 • Na cizojazyčné otázky odpovídala plynule a přirozeně
 • Ve „stavech“ disponuje Clary mimořádnou silou a se zuřivostí ničí vše kolem sebe
 • Jednou si Clara lehne na zem před zraky jeptišek a kněží a začne se vlnit jako had – ne že by to naznačovala, skutečně se plazila jen pomocí rytmického vlnění svalů těla
 • Dokonce se jí má prodloužit šíje, jakoby neměla žádnou páteř – tehdy má na 1 z jeptišek zaútočit a kousnout ji do nohy; po napadení má ženě zůstat krvavý otisk jejich zubů a i 2 otvory – hluboké vpichy, jakoby od hadích zubů
 • Při 1 ze sezení nad posedlou Clarou má projevit jasnozřivou schopnost a vytahuje nejnitěrnější intimnosti přítomných osob – dle zúčastněných osob se jednalo o věci, které nikdo jiný než oni nemohou vědět
 • Vždy dokázala odhalit přítomnost náboženských předmětů, i když byly skryty; nesnesla přítomnost ani nejmenšího křížku
 • Vznášela se nad zemí dobrých 5 stop, vertikálně i horizontálně – pokud během levitace byla pokropena svěcenou vodou, z výšky spadla
 • Při jedné ze mší levitovala před zraky 170 svědků – pár lidí se ji i snažilo přitlačit k lavici, ale bez úspěchu
 • 10.září 1906 je povolen exorcismus, kterým je pověřen otec Hörner a misionář reverend Mansueti
 • V průběhu obřadu jevy gradují – Clara se má pokusit i zabít kněze, když mu vytrhne bibli a dostane se mu k tělu
 • Exorcismus je po 2 dnech údajně úspěšný a dívka se vrací k normálnímu chování
 • Svěcená voda ji bolestivě pálila, když jí pokropili normální vodou, jen se smála

Z vlastních zápisků; Jitka Krulcová, Enigma, 2013, březen