Pavlov – Bratři, zlaté kapradí a čertovský společnost

04.09.2015 16:13
 • V obci Pavlov žili v chaloupce 2 bratři kolem 30 let, ale na ženění si ještě nepomýšleli – jmenovali se standardně, Petr a Pavel Novákovi
 • Žili spolu velmi dlouho, rodiče jim umřeli již dávno, hospodařili a oba měli srdce ze zlata
 • Jednoho dne se vraceli ze sbírání dříví zpod Dívčích hradů a viděli stařenku s obří naloženou nůší
 • Bratři se znali tak dobře, že jim stačil vzájemný pohled; klestí nechali  na místě, Petr vzal nůši, Pavel vzal babičku a šli k rozcestí, kde čekal dědeček s povozem
 • Babička je chválila a dala jim jako odměnu proutek, 3x svěcený s čarovnou mocí
 • Řekla jim, aby o svatojánské noci o půlnoci šli na palouk pod Děvičky, kde roste kapradí, na zem namalují proutkem kruh, do kterého si stoupnou a pod kapradí, které bude s nimi v kruhu, ať rozloží šátek
 • Pak nastane hodina duchů, ale v kruhu budou v bezpečí; v žádném případě nesmí ani jeden z nich z kruhu; v kruhu musí počkat do rána a odměna bude jejich
 • Jak babička poradila, bratři provedli; nakreslili kruh, vlezli do něj, nastavili šátek a čekali
 • O půlnoci se ozvaly všechny možné zvuky, zasedělo to a kolem bratrů se s mlsným olizováním sběhli čerti a začali svůj pekelný tanec, z tlam jim šlehal oheň – Petr to ustál dobře, ale Pavel se třásl strachy – nepomohlo ani Petrovo chycení za ruku
 • Odkudsi čerti vyhrabali s čáry neznámého tuláka, kterého bičovali a pálili železem; se smíchem se začali chystat oprátku
 • Okna Dívčího hradu zaplála, 3 kamenné panny se daly do pohybu směrem k bratrům, zkamenělý psíček zuřivě štěkal – to Pavel nevydržel, vysmekl se bratrovi, utíkal a pak už jen bylo slyšet jen Pavlův srdceryvný výkřik a pekelný smích
 • Petr vše přečkal do rána s modlením a ráno vše utichlo; na šátku a vedle něj našel zlaté kapradí, stal se boháčem a hodně lidí mu závidělo
 • Jelikož ztratil bratra, veselý již nebyl

Z vlastních zápisků; Pověsti a pohádky z Moravy – O Maceše a dobrých vílách; Josef tesařík, ilustrace Dora Salaquardová, Barrister a Principal, 2002