Krvomlýn – krvavé mlýnské kolo

20.07.2015 19:30
  • 20km SV od Mělníka; 15. Století
  • Tvrz je nazvaná dle pověsti, která se k ní vztahuje
  • Tvrz stávala na příkré skalní stěně v kokořínském údolí nad tůní u bývalého Nového mlýna v Harasově
  • Pověst má více verzí, ale všude vypráví o nelítostné pomstě zdejšího pána, za zneuctěnou dceru
  • Sestrojil pod stínadlem mlýnské kolo a přísahal, že jej roztočí krev jeho popravených nepřátel, což se i stalo
  • Dle další verze šlo o mlynáře a její dceru, do které se zamiloval Břetislav – syn zdejšího pána a chtěl si jí vzít; ovšem Lidka byla „záhadně zastřelena“; mlynář povraždil celé zdejší panstvo, včetně žen i dětí; sám Břetislav měl jít smrti vyjít dobrovolně a její jméno bylo posledním, které jeho ústa pronesly
  • Přízrak dcery se má zjevovat na úpatí skály každou noc; dle jiné verze se na skále zjevují jak Lidka, tak i Břetislav; dle další verze dívka dlouhou dobu čeká a někdy milý přijde, jindy ne;
  • Krvomlýn měl být předělán na rekreační obydlí

  Pověst má více verzí a v každé verzi jsou jiné postavy. Všechny je tu nemohu vyjmenovat a ani tu podrobně příběh sdělit, protože dle slov mého démona „Krátce, ostatní přeskočit“…. Ví že jsem na takové kruté příběhy citlivá a moc si je beru k srdci…

Z vlastních zápisků; Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, nakladatelství Paseka, 1991, slovenská část Albert Marenčin; https://www.tajemnamista.cz/magazin/76-proklety-krvomlyn#sthash.S8afRl2n.dpuf; plus jedny stránky, kde jsem si dříve nepoznamenala adresu;