Krty – přízrak jezdce a ostatní

23.06.2015 18:01
  • 23km Z od Rakovníka
  • Na louce „V háji“ se zjevoval za větrných nocí přízrak jezdce na bělouši, ujíždějící v největším trysku
  • Mělo jít o ducha krutého správce panství, který kdysi spravoval zdejší dvorec a těžce trápil poddané
  • Jednou připravil sirotky o otcovské dědictví a prodal je 1 z přátel
  • Dostal za to velkou odměnu a krásného bělouše
  • Matka sirotků ho proklela a on brzy zemřel
  • Na bělouši musí objíždět v noci všechna místa, kde za života páchal své zločiny

Ostatní:

  • Poblíž stávala šibenice; místu se říká „Na spravedlnosti“; na jednom kameni na nejvyšším bodě skály je prohlubeň; její tvar připomíná lidskou nohu; dle pověsti tu byla jistá dívka odsouzena k oběšení, ale lano se přetrhlo; dívka jednou nohou dopadla na kámen, do něhož se otiskla její noha; lidé to brali za boží znamení a dívku propustili
  • Blízko lesa leží soustava kamenů; 1 z kamenů je velká plochá žula, která má uprostřed prohlubeň ve tvaru mísy; dříve u tohoto kamene byly ještě další 4 kameny, které sloužily jako sedátka; v době velké bídy zůstaly v Krtech 3 děti – matka a otec jim zahynuli; aby utišili hlad, šli do lesa na lesní plody; přišli k místu, kde u kamene seděli 3 muži a na kameni měli spoustu jídla; 1 z mužů vstal a děti k jídlu pobídl a ještě jim nabalil domů; kdykoliv měly děti hlad, šly ke kameni a jídlo na něm vždy našly; kameni se také říkalo „Boží kámen“
  • Kdysi za kruté zimy za války tu 3 francouzi, napůl hladem mrtví, našli u jednoho sedláka nocleh a pohoštění; sedlák za to nic nežádal, ale ráno na místě našel váček s penězi; šel do lesa ve stopách cizinců jim váček vrátit; když se vrátil, slyšeli lidé 3 výstřely, které cizince zabili

Z vlastních zápisků; Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, nakladatelství Paseka, 1991, slovenská část Albert Marenčin; www.krty.cz;