Košťálov – duch hraběnky

23.04.2015 18:10
  • 8km JV od Semil (existují 2 hrady jménem Košťálov, co jsem zjistila, a oba jsou ve zříceninách – pověsti uváděné pod jménem Košťálov jsou z obou hradů a je v tom zmatek; 1 je od Semil (tu) a jeden od Litoměřic)
  • Západně od vsi jsou na kopci zříceniny gotického hradu ze 14 století, který byl již v 16 století pustý
  • Dle pověsti se má v rozvalinách ukrývat poklad, který hlídá duch hraběnky Markéty Slavatové, rozené Smiřické
  • Hraběnka z lakoty zavraždila svou sestru i bratra
  • Její duch nemá v hrobě pokoj a bloudí po zříceninách

Z vlastních zápisků; Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, nakladatelství Paseka, 1991, slovenská část Albert Marenčin