Jarcová - čertův kůl

04.09.2015 16:12
  • 3km J od Valašského Meziříčí
  • Nad obcí stojí 8m vysoká Jarcovská kula – přírodní skalní útvar známá jako Čertův kůl
  • Upustit ji tu měl sám ďábel, když na vyzvání selky měl za noc postavit mlýn a změnit koryto Bečvy, aby se mohl ucházet o ruku její dcery
  • Dívka předtím z furiánství vyzvala čerta k tanci
  • Čertovi se nepodařilo úkol splnit, zakokrhal kohout, upustil poslední kámen a zasypal chalupu i s matkou a dcerou

Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, nakladatelství Paseka, 1991, slovenská část Albert Marenčin