Holštejn – pekelný poklad

07.08.2015 15:22
  • 3km V od Sloupu
  • Na skále nad údolím zříceniny hradu mají hlubokou jeskyni „Hladomornu“, kde je zakletý poklad zdejšího loupeživého rytíře
  • Rytíř propadl peklu a poklad je od té doby v péči pekelných mocností
  • Zjevuje se tu i mužík v černém plášti, s širokým kloboukem a bílým límcem
  • Mnoho lidí se pokoušelo pokladu zmocnit, ale nikdo neuspěl

Z vlastních zápisků; Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, nakladatelství Paseka, 1991, slovenská část Albert Marenčin