Hledání pokladu, vyvolávání a čert

04.09.2015 16:14

Příběh sice není ryze z Českého pekla, ale místo si tu zaslouží..

 • Roku 1715 na vinici poblíž města Jena v Německu jistý student Weber s důvěřivými sedláky Gesnerem a Zennerem se rozhodli hledat poklad
 • Došli na vinici, která patřila jednomu krejčímu, vlezli do sklepa a začali vyvolávat ducha Ocha, aby jim poslal sluhu Nathaniela
 • Jména všech 3 napsal student na dveře svěcenou křídou, opsal kolem všech kruh a začal pronášet čarovné formule
 • Duch se jim ale neobjevoval, a protože jim byla zima, zatopili v kamnech, zasedli ke stolu a čekali na půlnoc
 • Když ráno krejčí otevřel vinici, našel všechny 3 mrtvé; utíkal do města, kde to oznámil
 • Brzy si všichni v okolí říkali o mrtvých, kteří vzývali duchy, že je duchové namísto vydání pokladu zabili
 • O případu se mnoho mluvilo a tak se brzy našli další, kteří, kteří si usmysleli, že ducha pokladů přemůžou a poklad získají; další trojice se jmenovala Krempke, Baier, Schuman
 • Vydali se na vinici, zasedli ve stejném sklepě, seděli u stolu, povídali si, a jelikož jim byla zima, zatopili si v kamnech
 • Ráno je krejčí opět našel bez známek života; Schumana a Krempkeho se ale podařilo vzkřísit, třetí byl mrtev
 • Krempke říkal o tom, jak čekali a povídali si a pak slyšeli škrábání na dveře, které se postupně stupňovalo; vstal tedy a řekl „vstupte“
 • Všichni se ho ptali, kdo tedy vstoupil, načež říkal jen „čert“
 • Jak už to bývá, takového odvážného jedince je třeba odměnit, a tak dostal funkci městského ponocného
 • Potom se ale zjistilo, že kamna ve sklepě netáhla a v době, kdy si zatopili, byla místnost plná kysličníku uhelnatého
 • Krempkemu se začali posmívat, ztratil svou funkci;

Z vlastních zápisků; Magická místa Čech a Moravy III, Pavel Troufal, MOBA, 2005