Bratislava a její duchové

26.10.2014 19:34

Zkamenělí zrádcové:

 • Mezi bratislavským hradem a hradem Wolfsthal na druhém břehu Dunaje v Rakousku vedla tajná chodba, která je zatarasená balvany
 • Balvany jsou ve skutečnosti zakletí šlechtici, kteří měli připravovat vzpouru proti Marii Terezii
 • Císařovna je za trest nechala místní bosorkou zaklít do balvanů
 • Dle jiné verze to byli její milenci, které dala zaklít, aby nevyzradili její milostné pletky

Přízraky konšelů:

 • Na rohu náměstí 4. Apríla a Zelené ulice bývala 4. poschoďová budova věžovitého tvaru zvaná Bury (něm. název Bratislavy byl Pressburg)
 • V době nepřátelských útoků se tu scházelo 12 konšelů radících se o záchraně města
 • Při jednom obléhání byli zabiti a jejich přízraky se tu po nocích scházely dále
 • Roku 1883 byla budova zbourána a její místě postavena jiná

Zelený dům:

 • Leží na rohu Zelené ulice dodnes; v dokladech z roku 1550 se píše, že vevnitř byly zelené obrazy
 • Za krále Ferdinanda I tam zasedal městský magistrát, konaly se tu porady a vynášela rozsudky
 • Když byl později přestavován, zjevily se tu o půlnoci přízraky soudce v černém taláru a členů magistrátu

Chorál duchů:

 • Františkánský kostel – považován za 1 z nejstarších ve městě; pod kostelem byly krypty a hroby mnichů a významných měšťanů
 • Na Štědrý den okolo 11 hodiny večerní se krypta rozzáří a zazní velkolepý chorál františkánů
 • Úderem 12 hodiny světlo zhasne, zpěv ztichne

Duch baronky:

 • Z paláce barona Vaye (?nepřečtu po sobě) na františkánském náměstí se jednoho dne ztratila baronka
 • Její duch se má ozývat ze sklepních prostor paláce v několika jazycích s voláním o pomoc

Bílá Paní:

 • Za jasných měsíčních nocí kráčí po nádvoří nejstarší vysoké školy na Slov. (zal. 1465) Academie Istropolitany (?)
 • Dnes Stará mincovna na Jiráskově ulici č.3
 • V rukou má džbán, do kterého nabírá vodu ze studně
 • Dívá se do všech koutů a odchází směrem k bráně, za níž mizí
 • Nikdo ji neviděl vracet se

Duch zlého sluhy:

 • V domě č.41 v Dunajské ulici se zjevuje duch zlého sluhy z bývalého hotelu Červený vůl, který stával na konci Růžové ulice
 • Sluha měl v hotelu okrást a zabít bohatého obchodníka s kořením
 • Po mnoha letech se do města vrátil jako boháč a zmíněný dům si koupil
 • Hnulo se v něm ale svědomí a oběsil se
 • Před vánocemi za měsíčních nocí lomozí po schodišti v těžkých dřevácích
 • Někdy se objevuje jako černý pes

Z vlastních zápisků; Labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Martin Stejskal, slovenská část Albert Marenčin, 1991, nakladatelství Paseka